HÁDKY PRED DEŤMI - áno či nie?! TOTO im KRADNE detstvo

HÁDKY PRED DEŤMI -
Zdroj: thinkstock.com
Zdroj: thinkstock.com
2023-12-03 11:00:00 |

Hádky sú pre deti jednou z najstresujúcejších skúseností z rodiny. Počuť krik rodičov, ktorých milujú a ktorým dôverujú, môže byť pre mnohé zraňujúci, prináša im zbytočný stres a zmätok. Väčšina detí má sklon prirodzene držať stranu tomu z rodičom, ktorý je zraniteľnejší alebo submisívnejší.

Niekedy však deti negatívne vnímajú u jedného z nich slabosť, z ktorej majú obavy, a preto viac inklinujú k dominantnejšiemu rodičovi. Silnejší z rodičov im prináša pocit stability, čím však môže vzťah s druhým rodičom výrazne utrpieť.

Na druhej strane hádky s partnerom v dlhodobom zväzku sú prirodzenou súčasťou vzťahu. Partnerský zväzok bez výmeny názorov snáď ani neexistuje a skrývanie pocitov či skutočností pred deťmi môže mať za následok jednoduchý fakt, že raz sami nebudú vedieť riešiť osobné vzťahy a konflikty.

Skutočnosť, že rodičia sa nikdy nehádali, kým vlastné manželstvo bude plné výmen názorov a emócií, ich v dospelosti môže zbytočne frustrovať. Ako teda na hádky, aby sme deťom neublížili, a zároveň žili zdravý a autentický vzťah?

Hádky ako odraz životných výziev, nie osobnej frustrácie

Prečo sa s partnerom vlastne hádame? Problémy so svokrovcami, financie, výber bývania - život prináša mnohé ťažkosti a výzvy, na ktoré sa nedokážeme pripraviť. V mnohých problémoch sa potrebujeme jednoducho zastať sami seba, postaviť sa čelom k výzvam či presadiť si svoj názor. Pohádať sa pri kľúčových rozhodnutiach je prirodzené a občas aj dôležité.

Ak dieťa takú hádku počuje, nie je mu to síce príjemné, ale rodičia mu následne môžu vysvetliť svoje dôvody a postoje na hádku. Pozor však na to, keď názorová výmena skĺzne do vylievania osobnej frustrácie, ktorej svedkom sú aj ďalší členovia domácnosti.

Dieťa sa nesmie stavať do pozície toho, kto bude rodiča ochraňovať, ľutovať alebo ho podporovať, pretože práve to mu kradne detstvo.

 

Nebojte sa vysvetliť dieťaťu, že mama s ockom majú iný názor

Iný názor neznamená, že jeden je dobrý a ten druhý zlý. Ani to, že mama má pravdu a otec sa mýli. Rozdielne postoje neznamenajú ani to, že sa rodičia nemajú radi, rozchádzajú sa alebo si chcú hádkou ublížiť.

“Moji rodičia sa extrémne hádali. Boli to kriky na celý dom, niekedy sme počuli aj to, čo by deti rozhodne počuť nemali. Mama potom plakávala u nás v izbe a otec behal a húkal po každom v rodine. Na druhý deň akoby sa nič nebolo stalo.

Moja sestra potom neraz plakávala a v škole rozprávala, že sa rodičia rozvádzajú. Naši sa jej doma snažili vysvetliť, že hádky sú normálne, a nevedeli pochopiť, že ich správanie rozhodne normálne nebolo.” opisuje hádky v rodine čitateľka Eva.

Pokiaľ je svedkom hádky malé dieťa, ktoré si ešte len formuje postoje a vzťahy, je potrebné mu vysvetliť, o čom rodičia hovorili, a že ich výmena názorov nemá žiadny vplyv na spoločné vzťahy.

 

Pravda či milosrdná lož?

Nie každá hádka je neškodná a neublíži. Partnerská kríza, prichádzajúci rozvod či vážny problém ako duševná porucha, nevera, závislosť a podobne sú situácie, keď deti nedokážeme dostatočne ochrániť pre atmosférou v domácnosti. Klamať dieťaťu, že je všetko v poriadku, alebo ho ušetriť zbytočného utrpenia? V tomto prípade žiaľ platí, že žiadna odpoveď nie je správna.

Ak jeden z rodičov odchádza zo spoločnej domácnosti alebo koná tak, že tým zraňuje celú rodinu, druhý partner nesie automaticky okrem partnerských problémov aj záťaž v podobe chránenia detí pred atmosférou v domácnosti. Povedať deťom či pred deťmi pravdu, alebo radšej skrývať partnerské problémy? Na to žiaľ neexistuje univerzálna odpoveď.

Pokiaľ situáciu nemáte pevne v rukách, nedokážete robiť také rozhodnutia, ktoré perfektne ochránia aj deti. Čo môžete urobiť, je postupne robiť rozhodnutia, ktoré povedú k riešeniu problémov, aby čas, kedy bude doma dusno, nebol zbytočne dlhý.

Namiesto riešenia dilemy sa preto snažte čo najskôr vyriešiť problémy tak, aby doma nastala zdravá atmosféra. Takýto odkaz bude dôležitý aj pre emocionálne dozrievanie vašich detí.

Fotogaléria


Autor: © Zoznam/Marcela Beňová

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia