Agresivita a problémové správanie u detí: Školská psychologička poradila, čo s tým

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2022-12-16 17:30:00 |

Všimli ste si, že váš syn alebo dcéra má problémy so správaním, ktoré sa predtým nevyskytovali? Pozrite sa, čo poradila školská psychologička.

V súčasnosti sa vyskytuje mnoho prípadov, kedy deti či mladí ľudia trpia rôznymi problémami psychického charakteru. Nedávno sme vás informovali o prípade mladého strelca Juraja, ktorý  strielal na Zámockej ulici v Bratislave a o život prišli dvaja ľudia. Za útočným správaním môže byť mnoho faktorov. V niektorých situáciách môže ísť o to, že deti už v útlom veku videli a zažili netolerantné a agresívne správanie u rodičov. V iných prípadoch zas dieťa odpozorovalo takéto sklony od iných ľudí v partii, s ktorými sa stretávalo. Často sa však stáva to, že za takýmto správaním môže byť sledovanie rôznych hier a videí, v ktorých sa vyskytuje násilie.

„Každé správanie dieťaťa, je reakciou buď na aktuálne vnútorné prežívanie alebo vonkajší podnet. Keď pracujem s dieťaťom, ktoré má problémové správanie, tak kladiem dôraz na  vytvorenie vzťahu s ním. To znamená nájsť si čas a priestor najskôr ho spoznať. Väčšinou ide o dieťa v nejakej náročnej životnej situácii, ktoré si prechádza ťažkými vecami. Má nenasýtené potreby, nedostatok pozornosti, lásky, necíti sa doma, prípadne v škole bezpečne. Z mojej skúsenosti sa pedagógovia pokiaľ nepoznajú dieťa, problémového správania boja, majú z neho strach. Ak však venovali čas na vytvorenie vzťahu s dieťaťom, napríklad aj v spolupráci s rodičom, školským podporným tímom, dokážu omnoho empatickejšie a trefnejšie reagovať na správanie dieťaťa," poznamenala školská psychologička Alžbeta Kudlová.

Zároveň dodáva, že ide o obojstranný proces, kedy tiež dieťa reaguje na pedagóga odlišne, pokiaľ má s ním bližší vzťah a taktiež k nemu pociťuje dôveru a rešpekt. Spomínaná psychologička podotkla, že pri ťažkých situáciách, akou je napríklad to, že dieťa fyzicky a psychicky napáda učiteľov a spolužiakov, je vhodné, ak táto škola má k dispozícii školský podporný tím. Podľa Kudlovej, spočíva najlepšie riešenie pre problémové správanie dieťaťa  práve v prevencii. Je možné ju podporiť tým, že sa  žiakovi poskytne priestor k tomu, aby sa neobával ukázať svoje pocity a to, čo aktuálne v sebe prežíva. V prípade, že sa u dieťaťa vyskytnú problémy s učením v škole, môže okrem pomoci od odborníkov, pomôcť aj nasledovné.

„Často ide o drobné zmeny v domácej príprave, alebo zmeny vo forme podávania informácií zo strany učiteľa. Niekedy je však nutná komplexná diagnostika dieťaťa v poradenskom zariadení. Kde sa pre školu, dieťa a rodiča vypracujú odporúčania k vyučovaciemu procesu, individuálny vzdelávací program, prípadne odporučenie na pridelenie pedagogického asistenta," dodala psychologička Kudlová. V prípade, že dieťa začína mať problémy spomínaného charakteru, vie byť veľmi nápomocné aj okolie. Nielen kamaráti, ale aj spolužiaci dokážu poskytnúť značnú podporu. Ak je však dieťa napríklad prehnane úzkostné alebo sa vyhýba kontaktu s inými a predtým sa správalo inak, môže byť aj obeťou šikany. Je preto podstatné všímať si nielen doma, ale aj v škole, ako dieťa reaguje. Keďže aj rodičia sú zaneprázdnení ich vlastnými pracovnými a inými povinnosťami, je vhodné sa na situáciu spýtať priamo v škole konkrétnych vyučujúcich. 

V prípade návštevy školského psychológa to vyzerá tak, že žiak ho navštívi na odporúčanie od učiteľa, rodiča, prípadne aj na základe svojho rozhodnutia. Na prvých stretnutiach sa spoločne so psychológom venujú tomu, čo je predmetom ich riešenia, čo daného žiaka trápi. „venujeme sa hlavne tvorbe vzťahu - raportu, bezpečia a budovaniu dôvery medzi psychológom a žiakom. Počet sedení je individuálny, niektorí ma navštevujú pravidelne dva roky, s inými sa lúčim po dvoch sedeniach. Sedenia sú na báze dobrovoľnosti a samozrejme dôležité je tiež pravidlo mlčanlivosti zo strany psychológa," dodala spomínaná psychologička.

 

 

 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/zk

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia