V školských jedálňach by mali jesť deti zdravšie: Čo plánujú?

V školských jedálňach by20.10.2019 |

Menej živočíšnych tukov, zato viac ovocia a zeleniny od regionálnych dodávateľov. Takúto víziu má rezort školstva v otázke stravovania žiakov.

Znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín, znižovanie obsahu tukov, soli a pridaného cukru v stravovaní detí, vytvorenie metodiky postupov pre zvyšovanie podielu rastlinného zdroja bielkovín a zvyšovanie podielu čerstvého ovocia a zeleniny z regiónov a zeleninových príloh. Toto sú základné princípy metodiky tzv. Flexi stravovania. V prvej etape sa doňho zapoja vybrané zariadenia školského stravovania a následne v druhej etape od 1. septembra 2020 na dobrovoľnej báze všetky školské jedálne. 

Vyplýva to z nedávno schválených dokumentov Materiálno-spotrebné normy Flexi a Aplikácia metodiky princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov. Súčasne sa aj na základe požiadaviek rodičov rozširujú možnosti diétneho stravovania, a to najmä diéty pre deti s laktózovou intoleranciou.

Hlavným cieľom Flexi stravovania je podporiť postupný proces kvalitatívnej reformy obsahu školského stravovania na báze vedeckých výskumov a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Nutričný model).

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov sú určené predovšetkým pre deti v rámci jednozmennej prevádzky zariadenia školského stravovania s podávaním desiaty + obeda + olovrantu v rámci samoobslužného režimu.

Podmienkou pre aplikáciu Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov na báze zníženia živočíšnych zdrojov bielkovín a zvýšenia rastlinných zdrojov bielkovín v potravinách určených pre stravovanie detí a žiakov v školách bude povinnosťou zvýšiť aj sledovanie plnenia hodnôt železa okrem ostatných živín uvedených v tabuľkách výživových hodnôt Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú pre zdravý vývin dieťaťa nevyhnutné.

Prečítajte si tiež:

Tieto populárne jedlá pre deti patria k najnebezpečnejším

Takto majú vyzerať ideálne raňajky a desiata pre školáka


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: minedu.sk

Ďalšie články

Diskusia