10 dôvodov, prečo je puto medzi mamou a synom veľmi dôležité

10 dôvodov, prečo je24.06.2020 |

Hovorí sa, že keď chcete spoznať charakter muža, treba sa pozrieť, ako sa správa k svojej mame. Psychológovia súhlasia, že vzťah medzi mamou a synom má obrovský vplyv na jeho osobnosť.

Z chlapcov, ktorí majú to šťastie a vyrastajú po boku milujúcich mám, budú v dospelosti stabilní a spokojní ľudia. Čo všetko vzťah mamy a syna ovplyvňuje?

1. Pomáha mu to k lepším výsledkom v škole

Vedci zistili, že starostlivosť má priamy vplyv na vývoj mozgu dieťaťa. Konkrétne v oblasti zodpovednej za učenie, pamäť a stresové reakcie. Takže to, aký máte so synom vzťah, ovplyvňuje aj jeho výkony v škole. Čím viac starostlivosti mu venuje, tým viac pozornosti bude venovať štúdiu.

2. Chráni ho to pred problémami

Ďalšia časť výskumu ukazuje, že úzky vzťah s mamou významne znižuje pravdepodobnosť zapojenia chlapcov do vysokorizikového správania. Vytvorenie bezpečného prostredia doma a to, že mama hrá v živote syna dôležitú úlohu, ho núti správať sa lepšie, lebo nechce sklamať jej dôveru. Ak sa mu aj podarí „stúpiť vedľa“, vo väčšine prípadov sa vráti späť z kratšej cesty.

3. Podporuje to jeho sebadôveru

Podpora matky má veľkú silu. Každý potrebuje v živote niekoho, kto ho podporuje a chlapec, ktorého fanúšikom číslo 1 je jeho mama, to má vyhrané. Ak sa chlapec cíti pri mame v bezpečí, je menšia šanca, že v budúcnosti sa bude cítiť „stratený“. Je veľmi pravdepodobné, že z neho vyrastie sebavedomý muž s vierou vo svoje schopnosti a nebude sa báť vyskúšať nové veci.

4. Posilňuje to jeho sociálne zručnosti

Jedna štúdia zistila, že deti, ktoré trávia veľa času so svojimi mamami, sú o 20 až 40 % lepšie v sociálnej oblasti. Dôvodom je ich rýchlejší kognitívny vývoj pri spoločných aktivitách s mamami. Chlapci získavajú prostredníctvom komunikácie s mamou lepšie verbálne zručnosti a tí, s ktorými sú rodičia častejšie, ich môžu viac pozorovať a učiť sa správnym spoločenským interakciám.

5. Eliminuje to deštruktívne mužské stereotypy

Niekoľko štúdií zistilo, že matky viac akceptujú dievčenské emócie ako chlapčenské, čo môže viesť k psychologickému stiahnutiu u chlapcov. Preto by matka mala svojho syna povzbudzovať, aby vyjadril emócie. Mala by mu vysvetliť, že plač neznamená slabosť. Výsledkom bude to, že chlapec vyrastie v emocionálne zrelého muža, ktorý je úprimný k svojim pocitom a nežije podľa rodových stereotypov.

6. Podporuje to vyššiu emocionálnu inteligenciu

Keď hovoríme o mužských stereotypoch a vyjadrovaní pocitov, u chlapcov so zdravým vzťahom k mamám je menej pravdepodobné, že sa u nich objavia problémy so správaním, ktoré by mohli narušiť ich emocionálny vývoj. Dokážu sa vysporiadať s medziľudskými konfliktmi, ako aj formovať vzťahy s inými ľuďmi.

7. Zmierňuje to prechod do dospelosti

Dospievanie je neraz stresujúcim zážitkom. Mnoho detí sa bojí opustiť hniezdo a usilovať sa o nezávislosť. Zaujímavé je, že podľa výskumov tie deti, ktoré vyrastajú v „podpornej“ domácnosti, sa cítia oveľa istejšie a ľahšie sa odpútajú, lebo vedia, že rodičia sú tam vždy pre nich. Keď mama vidí, že z jej syna sa stáva nezávislý muž, je to aj jej zásluha.

8. Formuje to mužskú osobnosť, ktorá rešpektuje ženy

Je prakticky nemožné predstaviť si, že muž, ktorý miluje a stará sa o svoju matku, by zaobchádzal s ostatnými ženami zle. Keď chlapec vyrastá v milujúcom prostredí blízko mamy, naučí sa komunikovať so ženami a spozná ich psychiku.

9. Znižuje sa tým riziko duševných problémov

Ukázalo sa tiež, že silné puto medzi mamou a synom výrazne posilňuje duševné zdravie chlapca. Naučí sa efektívne vysporiadavať s problémami, vďaka čomu sa dokáže vyhýbať depresii a úzkostiam.

10. Pomáha to chlapcom stať sa úspešnými

Ak spojíme dobré výsledky v škole, duševnú stabilitu a sebavedomie, máme dokonalý recept na víťaza v živote. A nehovoríme len o finančnom úspechu, ale aj o tom, čo je najdôležitejšie: o šťastí. Každá matka chce vidieť svojho syna šťastného a ona je tá, ktorá má na jeho budúcnosti najväčší podiel.

 

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: brightside.me

Ďalšie články

Diskusia