Malí žiaci v prešovskej ZŠ môžu na riaditeľku vyplaziť jazyk

Malí žiaci v prešovskej18.01.2016 |

Asi nie je veľa škôl, kde by žiaci na učiteľku či dokonca riaditeľku mohli cez vyučovanie vyplazovať jazyk. V ZŠ na Ulici Matice slovenskej v Prešove si to však niektorí dovoliť môžu.

„Nechcem tým povedať, že by sme mali nevychované deti. To určite nie. Takúto výnimku majú iba žiaci nášho prípravného ročníka, ktorých ešte dobre neposlúchajú jazýčky a musia si ich precvičovať, aby sa naučili lepšie vyslovovať niektoré hlásky. No a môžu to robiť len v rámci niektorých hodín," vysvetľuje s úsmevom riaditeľka školy Renáta Rodáková. Treba však doplniť, že takúto výnimku majú len deti v prípravných ročníkoch na takzvaných logopedických hodinách. Tých majú v priebehu týždňa dovedna sedem a učia sa na nich správne hovoriť. Okrem toho ich pani učiteľka postupne zasväcuje do tajov písmen, čísel i prírody.

Riaditeľka doplnila, že školský program pre žiakov s narušenou schopnosťou komunikácie umožňuje začať sa vzdelávať žiakom v prípravnom ročníku. Deti majú možnosť získať základy jazyka, matematiky, majú všetky výchovy a čo je dôležité, absolvujú hodiny individuálnej logopédie. „Pokiaľ tam teda je problém s vyslovovaním, tak je to neskutočne dobrá príprava na vstup do prvého ročníka. Chyby v písaní i čítaní totiž vznikajú na základe toho, že dieťa zle vyslovuje," dodala riaditeľka.

V súčasnosti tieto triedy navštevuje v škole 38 detí v štyroch špecializovaných triedach. Ide o deti s odloženou školskou dochádzkou. Väčšinou sa tieto chyby reči podarí odstrániť a deti nastúpia do bežnej prvej triedy, ale v prípade, že nejaké chybičky pretrvávajú, škola sa takýmto žiakom venuje aj individuálne v ďalších ročníkoch. Riaditeľka konštatovala, že predstavy o tom, že deti v týchto triedach zaostávajú inteligenčne, alebo v iných schopnostiach, sú absolútne chybné. Tvrdí, že väčšina z nich má priemerný až nadpriemerný intelekt. Je tu len nevyrovnanosť vo vývine.

„V prvom ročníku sa vyvádzajú písmená jedno za druhým veľmi rýchlo a dieťa, ktoré nedokáže vysloviť hlásky, nedokáže čítať tie slová tak, ako majú byť. Prípravný ročník im pomôže rozcvičiť jazýček. Učia sa rozlišovať hlásky zvukovo, neučia sa písať," vysvetlila špeciálna pedagogička Barbora Neupauerová. „Máme skupinové logopedické hodiny, kde sa učíme vyslovovať hlásky, precvičujú sa techniky na správne vyslovovanie a počas týchto hodín si logopéd zoberie dieťa aj na individuálne cvičenia," vysvetlila učiteľka. Je to oveľa pravidelnejšie, ako keby to bolo ambulantne.

Dieťa, ktoré je šikovné a nastúpi do prvého ročníka aj s rečovou chybou, môže mať problémy vo vzdelávaní, komunikácii so spolužiakmi, čo sa môže podpísať pod kvalitu jeho učenia i správania. „Odporučila by som každému takémuto dieťaťu navštevovať prípravku. Myslím si, že počas odkladu povinnej školskej dochádzky byť v škôlke už nemusí by pre neho najvýhodnejšie, lebo ono sa chce učiť a napredovať. Stačí takýto medzistupienok a veľa im to pomôže," hovorí Neupauerová.

Dôkazom toho, že do týchto tried chodia šikovné deti je aj to, že niektoré z nich po diagnostických testoch po absolvovaní prípravky dostali ponuky navštevovať aj triedy pre intelektovo nadané deti.

Pridávame zopár jazykolamov, pri ktorých si vaše ratolesti svoje jazýčky riadne povykrúcajú:

 

Pán kaplan v kaple plakal.

Naolejovala sa olejom Júlia alebo sa nenaolejovala olejom Júlia.

Železo železo oželezilo si sa, koleso, koleso, okolesilo si sa.

A tie vrabce z toho tŕnia, štrng, brnk do druhého tŕnia.

Šla Prokopka po Prokopa, poď Prokope po priekope, poď Prokope, poď domov.

Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli dom.

Pán Holý sa holí na Kráľovej Holi.

Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily.

Pštros, pštrosica a malé pštrosíčatá išli na pštrosí výlet do Pštrosova.

Tristotridsaťtri strieborných prepelíc preletelo cez tristotridsaťtri strieborných striech.

Tristotridsaťtri strieborných striekačiek striekalo na tristotridsaťtri strieborných striech.

Má mama Mateja, či nemá mama Mateja?

Šašo vešia osušku.

Kvapka kvapla, klapka klapla.

 

Prečítajte si tiež:

Je vaše dieťa v škole pomalšie? Riešte to

Prvorodené deti naozaj vynikajú, tvrdí štúdia

 

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia