Škôlka je povinná, ale treba ju zrušiť: Ekonomické záujmy či národnostné motívy?

Škôlka je povinná, ale
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
2023-07-06 07:00:00 |

Materskú školu navštevovali pred pár desiatkami rokov len deti z nižšej strednej vrstvy. V chudobnej rodine bola matka v domácnosti a o početné potomstvo sa musela postarať sama. A v bohatých rodinách mali deti vlastné guvernantky.

Potom prišiel zákon o povinnej predškolskej dochádzke a v dnešných časoch je už získanie miesta pre dieťa v materskej škole luxus! Napriek tomu sa poslanci pokúšajú v rámci úsporných opatrení zrušiť aj tie, v ktorých okolí býva množstvo mladých rodín. Prevádzka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Lipovej ulici v Štúrove bola ešte pred pár dňami vážne ohrozená. Mestskí poslanci v júni tohto roka rozhodli o jej pozastavení od školského roka 2023/2024 a premiestnení tried do ďalších dvoch materských škôl na území mesta.

Po kontroverznom rozhodnutí nasledovali mohutné protesty rodičov pred budovou mestského úradu v Štúrove. Za zrušením jedinej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským videli ekonomické záujmy, ale aj národnostné motívy. Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. júla preto poslanci júnové uznesenie zrušili. Napriek tomu pripustili, že ekonomická situácia mesta nie je dobrá a bude sa naďalej zhoršovať. Prečo však na to majú doplácať deti? A takáto situácia nie je len u nás, miestne samosprávy chcú všade šetriť. Isteže, na nesprávnych miestach.

Kraje v Česku budú musieť pravidelne sledovať demografický vývoj práve pre zriaďovanie či rušenie škôlok a škôl. Podľa iDnes.cz by mali minimálne raz ročne zisťovať vekové zloženie obyvateľov, počty prisťahovaných či počty odmietnutých žiadostí o umiestnenie detí. Ukladá to chystaná novela o detských skupinách so zmenami školského zákona. Podľa jej autorov totiž ponuka predškolskej starostlivosti a vzdelávania nezodpovedá demografickým výkyvom - aj po tragických udalostiach na Ukrajine. Nedostatok miest v škôlkach a školách obmedzuje ľudí v plánovaní rodičovstva aj pri zlaďovaní práce a rodiny. A to už zasahuje aj chod štátu! 


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: iDnes.cz, TASR

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia