Rekreačné poukazy: Vedeli ste, že ich môžete využiť aj takto?

Rekreačné poukazy: Vedeli ste,21.08.2019 |

Vedeli ste, že rekreačné poukazy môžu použiť na preplatenie nákladov v detskom tábore? Na čo všetko má zamestnanec nárok

Rekreačný príspevok alebo „poukaz“ slúži nielen samotným zamestnancom, ale aj ich rodinným príslušníkom, a teda aj deťom. „V prípade, že sa rodičia rozhodnú využiť rekreačný príspevok na pokrytie nákladov detského tábora, treba myslieť na to, že v tomto prípade platia iné pravidlá. Môže ísť o organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; pričom za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. To znamená, že príspevok sa týka aj denných táborov pre deti, podmienkou nie je ubytovanie na 2 noci. Aj v tomto prípade musí ísť o ubytovacie zariadenia, resp. akceptačné miesta, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, rodič musí odpracovať minimálne 2 roky v spoločnosti, kde je viac ako 49 zamestnancov, pričom výška príspevku od zamestnávateľa bude na úrovní 55% z ceny pobytu, maximálne však do výšky 275 € z ceny pobytu,“ informuje Anna Lašová z Up Slovensko, riaditeľka pre komunikáciu a konformitu. Samozrejme, o príspevok môže požiadať aj zamestnanec vo firme, kde je zamestnaných menej ako 50 ľudí, zamestnávateľ mu však môže, ale aj nemusí vyhovieť.

Čo je rekreačný príspevok?

Legislatívou, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2019, sa zamestnávateľovi otvorili nové a daňovo výhodné možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môže prispievať na tuzemskú dovolenku - ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo na prázdninové aktivity detí - tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci. Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt. Pri maximálnej výške rekreácie 500 € za kalendárny rok, zamestnávateľ hradí 55 % z ceny rekreácie, 45 % príspevku si hradí zamestnanec. Ak účet za dovolenku na Slovensku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, teda 275 € a zvyšok si hradí zamestnanec sám. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov a v prípade čiastkových úväzkov sa výška príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru, pričom podľa rozhodnutia zamestnávateľa, môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, teda nad sumu 275 €.

Čo musí zamestnanec a zamestnávateľ splniť?

Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky v jednej spoločnosti, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, a v prípade, že má zamestnávateľ 49 a viac zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť. Ak má zamestnávateľ 49 a menej zamestnancov môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti. Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, teda nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien, bonusov a pod.

Prečítajte si tiež:

Ako mať šťastné a spokojné deti? Skúste týchto 5 vecí

Zdravie detí: Stanovačka dokáže s dýchacími cestami divy

 


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia