Kedy je čas naučiť deti správnym hygienickým návykom

Kedy je čas naučiť22.09.2017 |

Presný vek, kedy je vhodné začať s osvojovaním základov hygieny, nie je stanovený. Záleží na individualite dieťaťa.

Dôležitú rolu hrá dôslednosť a vytrvalosť. Pri nástupe do škôlky sa predpokladá, že základné návyky už dieťa má, nespoliehajte sa teda na to, že škôlka v tomto smeru odvedie prácu za vás!

Zlomový okamžik

Ovládanie a kontrola vyprázdňovania je síce človeku vrodená, ale je na rodičoch naučiť deti techniku hygienických úkonov a vypestovať pravidelnosť. Dieťa si postupne osvojí kam, kedy a ako chodiť na toaletu a s tým súvisiace umývanie a utieranie rúk. Ako ale vystihnúť, či je vhodná chvíľa na štart „výučby“? Zbystrite vo chvíli, kedy sa spotreba plienok začne rýchlo znižovať. Znamená to totiž, že dieťa začína mať svoje vyprázdňovanie pod kontrolou. A to je ideálny čas na začatie učenia chodiť na nočník. Býva to zhruba v období 12. – 15. mesiaca. V túto dobu si tiež dieťa začne samo uvedomovať, že chce svoju potrebu vykonávať v súkromí. Nie je preto neobvyklé, keď sa pred vami niekam schová. Dá sa povedať, že chodiť samostatne na toaletu potom deti zvládnu obvykle do troch rokov.

Dôležitosť vytvárania hygienických návykov

V predškolskom veku si dieťa vytvára hygienické zvyklosti na celý život, a preto je podstatné, aby ste boli dôslední, vytrvalí a zvolili správny spôsob vysvetľovania. „Malé deti do predškolského veku ešte väčšinou nechápu potrebu čistoty a neznervózňujú ich špinavé ruky alebo „nehoda“ pri cikaní. Nemusíme im vysvetľovať význam hygieny, pretože nemajú predstavu o baktériách a ochoreniach. Namiesto toho by sme sa mali snažiť u dieťaťa vypestovať návyk pravidelnej a dôkladnej hygieny a starostlivosti o svoje telo, ktorá sa stane súčasťou jeho denného režimu,“ vysvetľuje Mária Tóthová-Šimčáková, detská psychologička. Záleží na rodičoch, akú cestu k osvojeniu hygienických návykov zvolia, nie je stanovený jednotný návod, ktorý by platil na každé dieťa. Vyplatí sa využiť hravú formu, ktorá deti bude baviť a z „povinnosti“ sa stane hra.

Nástup do škôlky

Nástup do materskej školy predstavuje pre dieťa obrovský krok. Nové prostredie, noví ľudia a nový režim. Môže preto dôjsť k zhoršeniu hygienických návykov, aj keď ich malo dieťa osvojené. Dôvodom často býva nevhodný stav toaliet a nedostatok súkromia – detí je tam obvykle naraz veľa a toalety po nich navyše splachuje učiteľka. „Dieťa si to síce zo začiatku nemusí uvedomiť, ale rýchlo si môže vytvoriť blok. Následkom môže byť prežívanie nemalého stresu pred každým nutným použitím WC. Deti si však nemôžu vybrať, že na WC nepôjdu, je to potreba ich tela, a keď ju zadržujú, spôsobujú si zdravotné problémy,“ vysvetľuje psychologička.

Môžu s problémom pomôcť rodičia?

Pred nástupom do škôlky deťom vysvetľujte, ako bude chodenie na toaletu v novom prostredí prebiehať. Teda to, že deti chodia na toaletu spoločne. Je dôležité, aby dieťa vedelo tiež to, že môže pani učiteľku kedykoľvek požiadať o pomoc. „Je dobré, aby učiteľky chodili s deťmi na WC v menších skupinách, aby pred sebou mali aspoň aké také súkromie. Aby sa oddelili dievčatá a chlapci, pretože mnohé deti sa už v tomto veku pred sebou navzájom hanbia,“ odporúča ďalej psychologička.

Prostredie toaliet a umyváreň spolu s dostatkom hygienických potrieb má na starosti škôlka. Ak ste záchodíky svojho školáka navštívili a boli ste priam zdesení, máte možnosť pomôcť ich kvalitu ovplyvniť, napríklad prostredníctvom projektu Domestos pre školy, ktorý je práve na zlepšovanie stavu toaliet na slovenských školách a škôlkach zameraný. Školské inštitúcie sa musia registrovať a ako rodič potom máte možnosť hlasovaním svoju škôlku či školu podporiť. Tento rok odštartoval v septembri už štvrtý ročník, a tak máte opäť aj vo svojich rukách príležitosť zlepšiť školské prostredie svojich detí.

Prečítajte si tiež:

Toto dodržiavajte a váš škôlkar bude zdravý ako repa

Naučte deti ako a kedy si umývať ruky


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia