V školách budú pôsobiť zdravotné sestry: Ako to bude fungovať?

V školách budú pôsobiť
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2022-06-23 16:00:00 |

Zdravotnícky personál sa bude okrem akútnej starostlivosti venovať aj vzdelávaniu v oblasti zdravého životného štýlu. Rezort školstva to vníma ako investíciu do budúcnosti.

Školský zdravotnícky pracovník bude v školách poskytovať starostlivosť predovšetkým žiakom a žiačkam so zdravotným znevýhodnením, vždy len so súhlasom zákonných zástupcov, ale bude sa zameriavať aj na edukačný program v oblasti zdravia. Začiatok pôsobenia školských zdravotných pracovníkov je sprevádzaný aj pilotnými projektami zameranými na prevenciu v oblasti zdravia. V gescii ich majú dva rezorty - Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Pilotné projekty na onkologickú prevenciu sme spustili na stredných školách, pokračujeme na základných a materských školách, pričom aktivity pre deti, žiakov a žiačky sú zamerané na tri hlavné témy:

1.  primárnu prevenciu, čiže prevenciu rakoviny, obezity, zdravý životný štýl, správne stravovanie v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom,

2.  starostlivosť o zubné zdravie - primárna prevencia zubného kazu v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov,

3. prvá pomoc na školách v spolupráci so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov,“ uviedla štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Dôležitosť a význam starostlivosti o zdravie v školách bude od septembra zdôraznené aj pôsobením zdravotníckych pracovníkov na školách. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR ide o pilotné overovanie tejto pozície v praxi. Celkovo je na tento účel alokovaných 3 400 000 eur. Možnosť pôsobenia školských zdravotných pracovníkov sa zaviedla novelou školského zákona na jeseň 2021.

Zdravotnícky personál bude mať na starosti aj edukáciu žiakov v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie. „Je pre nás veľmi dôležité, aby deti už od skorého veku vnímali dôležitosť zdravia, prevencie a zdravého životného štýlu. Som presvedčená, že zážitkovou formou sa deťom môžu podať aj náročnejšie témy tak, aby pre nich mali pozitívny a dlhodobý význam. Zároveň ide o dôležité systémové zmeny z pohľadu reformy obsahu vzdelávania 21. storočia,“ dodala Síthová.

Zaradenie edukácie v oblasti správneho postoja žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu na našich školách by mohlo viesť k postupnému systematickému budovaniu generácie mladých ľudí s aktívnym prístupom, ktorí prijmú zodpovednosť za svoje zdravie.  

„Výchova detí k zdravému životnému štýlu je investícia do našej budúcnosti, ktorá sa bezpodmienečne vyplatí,“ uzavrela štátna tajomníčka.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia