Škôlkara môžete po novom ospravedlniť na 7 dní: A čo školáci?

Škôlkara môžete po novom
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
22.10.2021 |

Deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, môžete ospravedlniť na viac dní po sebe, ako tomu bolo doteraz.

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa predĺžila od pondelka z troch po sebe nasledujúcich vyučujúcich dní na sedem. 

"Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať, až ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako sedem dní," uvádza sa v rozhodnutí zverejnenom na webe rezortu školstva. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

V rozhodnutí sa uvádza, že v súvislosti s epidemickou situáciou a sezónnymi ochoreniami sa mení aj situácia v ambulanciách ošetrujúcich lekárov. Cieľom zmeny je znižovanie počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov. "Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca. V súvislosti s usmernením hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast počas pandémie a v rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom je vhodné, aby boli ošetrujúci lekári kontaktovaní prioritne vopred telefonicky alebo e-mailom," píše sa v rozhodnutí.

V čase trvania pandémie nie je potrebné, aby ošetrujúci lekár schvaľoval každú zmenu v dochádzaní do školy prostredníctvom vydávania potvrdení, ktoré nesúvisia so samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti. "Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti a vydávanie potvrdení je v pôsobnosti ošetrujúceho lekára. Ak má škola podozrenie zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa alebo žiaka, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny," dodáva sa v rozhodnutí.

Ako je to so školákmi?

Rodič môže naďalej ospravedlniť aj žiaka základnej alebo strednej školy na päť po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Víkendy a sviatky sa do tohto počtu nepočítajú. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie od lekára od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako z dôvodu choroby, oznámi to škole spôsobom, aký určí škola. Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov z iných dôvodov ako choroba má každá škola upravené v školskom poriadku.

Ako pripomína rezort školstva, rodič môže ospravedlniť svoje dieťa bez obmedzenia počtu ospravedlnení, avšak v prípade podozrenia zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava absenciu žiaka na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak si teda nie ste istí, ako to má konkrétne vaša škola nastavené, vo vlastnom záujme sa informujte u triedneho učiteľa alebo u vedenia školy. 

choré dieťa
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Gurmán.sk

Recepty

Feminity

Zdravie

Diskusia