Sedem krokov ako môžete učiť dieťa sebauvedomeniu

Sedem krokov ako môžete09.11.2019 |

Sebavedomie pomáha deťom vytvoriť si pozitívne vzťahy s rovesníkmi a byť rešpektovaným. Sebapoznania je zase základom emočnej inteligencie potrebnej k dosiahnutiu cieľov.

Zdravému sebavedomiu prechádza sebauvedomenie si seba samého a svojej hodnoty. Nikdy by sme preto nemali dieťa ponižovať, ale ani nadhodnocovať jeho kvality. Nezdravo vysoké sebavedomie je rovnako škodlivé ako to nízke. Ako možno podporovať dieťa na ceste sebauvedomenia? Dôležitých je týchto sedem spôsobov:

1. Buďte dobrým vzorom

Správajte sa sami tak, ako chcete, aby sa správalo vaše dieťa. Ukážte mu, že dokážete prekonávať frustrácie a negatívne pocity.

2. Prijmite a rozpoznajte pocity dieťaťa

Emócie sú emócie. Akceptujte to, ako sa dieťa cíti. Prijmite pocity z jeho pohľadu.

3. Buďte empatickí

Vaša empatia dieťa učí, že jeho citový život nie je abnormálny alebo desivý. Žiadne emócie nie sú hanebné či chybné. Sú ľudské a zvládnuteľné. Týmto spôsobom dieťaťu ukazujete, že aj tá časť jeho osobnosti, ktorá nie je dokonalá, je prijateľná, čo mu pomáha prijať seba samého aj ostatných.

4. Nepodporujte vyhýbanie sa emóciám

Emócie môžu byť nepríjemné, no nikdy ich v dieťati nepotláčajte. Vyvarujte sa hovoriť mu, že to, čo cíti, je zlé. Nemusí byť pripravené povzniesť sa nad to a je dôležité, aby sa naučilo orientovať aj v nepríjemných emóciách. Takýmto spôsobom sa učí a rastie. Zdôrazňujte mu, že ak sa niečomu vyhýba, vráti sa to vo forme podobnej alebo ešte tvrdšej lekcie.

5. Podporujte komunikáciu

Potláčať pocity nefunguje. Potláčaný smútok prerastie do depresie, potláčaný hnev do zúrivosti, potláčaná závisť do žiarlivosti, potláčaná láska sa premení na posadnutosť a z potláčaného strachu sa zrodí úzkosť alebo panika. Keď odmietate alebo ignorujete detské emócie a nechcete sa o nich baviť, vedie to k vážnym chronickým emocionálnym problémom na celý život. Nechajte dieťa slobodne sa vyjadriť.

6. Nájdite si na dieťa čas, venujte mu pozornosť a načúvajte

Svoje dieťa vždy aktívne počúvajte. Nemusíte súhlasiť s tým, čo hovorí alebo cíti, ale ak hneď začnete s protiargumentmi, neumožníte mu zistiť, v čom je jeho jedinečnosť ako osoby. Ukážte, že vám na jeho názore záleží.

7. Učte dieťa riešiť problémy

Opýtajte sa dieťaťa ako chce alebo si myslí, že by malo riešiť situáciu, ktorá mu nie je príjemná. Pomáha mu to samostatne uvažovať a učiť sa robiť rozhodnutia zvnútra. Ak potrebuje vašu pomoc, môžete ho naviesť, no odolajte nutkaniu zvládnuť problém zaňho. Tým mu dávate správu, že nedôverujete jeho schopnosti zvládnuť problém na vlastnú päsť.

Všetky deti majú problémy rozprávať o svojich emóciách. Ak ich chceme naučiť sebauvedomeniu a vychovať z nich sebavedomých ľudí, musíme im pomôcť nepríjemné či bolestivé emócie vyjadriť aj slovami, aby im mohli porozumieť a posunúť sa dopredu. Dieťa schopné sebauvedomenia dokáže riadiť svoje emócie, čo je dôležité pri vzdelávaní a spoznávaní sveta. Takéto deti sú motivované zvnútra, vďaka čomu sa dokážu k cieľu dopracovať vlastnými silami. 

Prečítajte si tiež:

12 vecí, ktoré robia správni rodičia pre svoje deti

V tomto veku dochádza k najväčšej emocionálnej zmene u chlapcov

 


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia