12 vecí, ktoré robia správni rodičia pre svoje deti

12 vecí, ktoré robia05.11.2019 |

Rodičovstvo je jedným z najdôležitejších povolaní, i keď nejde o žiadnu významnú vednú disciplínu. Správni rodičia robia jednoduché veci, aby boli ich deti šťastné.

Dokonalosť na svete neexistuje a tak je normálne, že neexistuje ani dokonalý rodič. A vlastne to ani nie je dôležité. Podstatné je niečo úplne iné. Správni rodiča podľa portáu brightside.me...

1. Doprajú deťom dostatok voľného času

Väčšina rodičov chce, aby ich deti boli čo najúspešnejšie a s touto vidinou im naplánujú dni naplnené mimoškolskými aktivitami. I keď to robia v nádeji, že návštevy hodín klavíra, matematických kurzov, futbalových tréningov, baletu či tanca budú prospešné pre celkový rozvoj ratolesti, v skutočnosti môžu docieliť niečo úplne iné. Príliš veľa mimoškolských aktivít vystavuje dieťa veľkému stresu. Ono potrebuje mať čas aj samo pre seba. Ak mu nedoprajeme voľný čas, cíti sa pod tlakom, čo môže mať za následok emocionálne výbuchy a problémy so správaním.

2. Nesnažia sa byť príliš dokonalými rodičmi

Rodičovstvo môže byť ťažké a mali by sme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby boli naše deti šťastné. Existuje však obrovský rozdiel medzi „robením toho najlepšieho a „snahou o dokonalosť“. Keď si rodičia stanovia nereálne štandardy, pripravia dieťa o cenné skúsenosti. Pi takomto štýle rodičovstva rodičia nikdy nevyjadrujú svoje skutočné emócie a snažia sa mať všetko pod kontrolou. Cítia sa vinní,  že nesplnili nemožné očakávania a končí to frustráciou vo vzťahu s deťmi.

3. Netrestajú deti, ale namiesto toho im dávajú životné lekcie

Deti napodobňujú správanie rodičov a učia sa z ich konania. Ak dieťa robí niečo zlé, rodičia by mali používať metódy pozitívneho rodičovstva a vysvetliť mu, prečo je toto správanie neprijateľné. Trestanie dieťaťa nie je správnou cestou, lebo ono nechápe dôsledky svojho správania. Je lepšie poskytnúť mu príležitosť uvedomiť si a opraviť svoju chybu pomocou rodičov.

4. Vytvárajú pre deti šťastné spomienky

Spomienky z detstva nám pomáhajú pochopiť, ako by sme mali reagovať na určité udalosti a vnímať svet. Výskum ukázal, že deti, ktoré majú veľa šťastných spomienok, vyrastajú zdravšie a sú v živote spokojnejšie. Majú tendenciu mať pozitívnejší pohľad na život a lepšie zvládať stres. U týchto detí je menej pravdepodobné, že budú trpieť depresiami a majú tendenciu budovať zdravšie vzťahy s ľuďmi.

5. Ukazujú lásku

Napriek všeobecne rozšírenému názoru rodičia nemôžu láskou deti rozmaznať. Preukázanie lásky a náklonnosti znižuje pravdepodobnosť psychických problémov a problémov so správaním a zvyšuje odolnosť dieťaťa voči stresu. Posilňuje tiež emocionálne puto medzi rodičmi a deťmi, čím sa ratolesti cítia viac chránené. Takto rodičia učia svoje deti ako vyjadriť lásku a starať sa o ľudí, čo im v budúcnosti pomôže vybudovať bezpečnejšie vzťahy.

6. Uprednostňujú úsilie pred výsledkami

Veci niekedy nejdú tak, ako sme plánovali, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, takže rodičia by mali pripraviť deti na realitu života. Mali by sa naučiť, že nemusia byť sklamané zo zlyhania, ale mali by ich vnímať ako výzvu a boli ochotné ich prekonávať. Mali by vedieť, že zlyhanie nemusí byť dôsledkom nedostatku inteligencie alebo talentu, ale príležitosťou pre budúci vývoj. Tento postoj ovplyvňuje myslenie dieťaťa a pomáha mu riešiť problémy produktívnejším spôsobom.

7. Požadujú od detí pomoc v domácnosti

Podľa štúdie, deti, ktoré robia domáce práce, sú šťastnejšie, keď vyrastú. Súvisí to s tým, že pomoc v domácnosti učí deti, že sú súčasťou rodiny a musia sa na jej chode podieľať. Tieto deti chápu, že práca je nevyhnutnou súčasťou života a že ju nikto za nich neurobí. Keď dospievajú, majú tendenciu byť proaktívnejšie na pracovisku a majú lepšie zručnosti v tímovej práci.

8. Učia deti rozoznávať svoje emócie

Rodičia môžu povzbudiť u detí pozitívne emócie a pokúsiť sa potlačiť negatívne. Tie však netreba ignorovať. Je lepšie deťom vysvetliť, že je normálne a zdravé cítiť rôzne emócie, ale je dôležité pochopiť, čo ich spustilo. Rodičia by mali deti učiť, ako premýšľať o svojich skúsenostiach a ako reagovať na emócie zrelým a zdravým spôsobom.

9. Nechajú deti byť sebou samými

Dobrí rodičia nebránia v rozvoji osobnosti dieťaťa a nesnažia sa ho zmeniť na niekoho iného. Niektorí porovnávajú svoje dieťa s inými v nádeji, že získa požadované osobnostné črty alebo bude viac motivované. Ale v skutočnom živote to funguje opačným spôsobom. Tento postoj ovplyvňuje sebavedomie dieťaťa a má za následok, že voči rodičom zatrpkne. Ovplyvňuje to aj jeho budúci život, lebo sa naučí žiť s myšlienkou, že nie je v porovnaní s inými dosť dobré.

10. Majú svoj vlastný život

Rodičia venujú takmer všetok svoj čas a energiu deťom, ale je nevyhnutné, aby mali aj svoj vlastný život. To, keď dieťa rastie, vytvára na nich neprimeraný tlak a ak sa nevedia od neho odpútať, nie je to dobré. Dieťa musí mať vzor v rodičovi, ​​ktorý si život skutočne užíva a nezúži ho iba na starostlivosť o deti a o domácnosť. Existuje dokonca súvislosť s budúcimi kariérnymi vyhliadkami dieťaťa: výskum ukázal, že dcéry pracujúcich matiek budú s väčšou pravdepodobnosťou raz lepšie zarábať, dosiahnu vyššiu kariéru a budú v živote spokojnejšie. Podobné výsledky sa ukázali aj u chlapcov pracujúcich rodičov, ktorí dokázali v správnom pomere deliť čas medzi rodinu a prácu.

11. Vytvárajú silné emocionálne spojenia vnútri rodiny

Deti potrebujú bezpečné prostredie, aby sa cítili dobre a objavovali svet okolo seba. Pomáha im to vyrovnať sa so stresom a dáva viac príležitostí na ich osobný rozvoj. Deti si osvojujú sociálne zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu vytvoriť zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi. Neboja sa odmietnutia a otvorenej interakcie s ľuďmi okolo seba. Tieto deti vykazujú lepšie výsledky v škole, pretože majú podporu a dôveru rodiny.

12. Chápu rozdiel medzi dieťaťom a jeho správaním

 Dieťa by malo vedieť, že ho rodičia budú milovať bez ohľadu na to, ako sa správa. Ak sa však správa nevhodne, rodičia by mu mali vysvetliť, prečo ich rozčuľuje a aké sú dôsledky jeho konania. Hlavným cieľom nie je ovládať dieťa prostredníctvom pocitov previnenia či hanby, ale vychovať z neho zodpovedného človeka, ktorý ovláda svoje správanie nie zo strachu, ale kvôli empatii voči iným.

Prečítajte si tiež:

Ak chcete vychovať zrelé dieťa, týchto 10 vecí nerobte

Holandské deti sú najšťastnejšie: V čom tkvie tajomstvo ich výchovy?

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: brightside.me

Ďalšie články

Diskusia