Na materskú odchádza stále viac otcov: V čom je výhoda?

Na materskú odchádza stále29.06.2020 |

Situácia na Slovensku sa v posledných rokoch mení. Kým kedysi bol otecko na materskej skôr postavičkou z ríše sci-fi, dnes je to takmer bežná záležitosť.

Každý štvrtý otec na Slovensku odchádza na materskú. Výsledkom je skorší návrat matiek na trh práce. Od roku 2011, keď sa pre otcov legislatívne zatraktívnila možnosť platenej starostlivosti o dieťa, až do polovice roka 2019, si materskú vyskúšali otcovia pri takmer 26.000 deťoch. Iba za prvých šesť mesiacov minulého roka ju čerpalo 6500 otcov. Upozornili na to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. K zmenšovaniu rodových nerovností a k zlepšeniu postavenia žien na pracovnom trhu by pritom prispeli viaceré opatrenia. Napríklad, ak by materská mohla byť flexibilnejšia, potrebné je tiež budovať povedomie o materskej pre otcov.

Výsledky najnovšieho výskumu IFP ukázali, že ak otcovia idú na materskú, matky do práce nastupujú skôr. Polovica všetkých matiek začne pracovať až po 33 mesiacoch po pôrode. Ak bol otec na materskej, polovica matiek začala pracovať už o osem mesiacov skôr. Nástup matiek do práce sa odsúva, keď otcovia popri materskej aj pracujú. S rastúcim zárobkom otca popri materskej sa posúva mediánový čas návratu matiek do práce až na 31 mesiacov. Za prvý polrok minulého roka popri materskej pracoval takmer každý tretí otec. Väčšina z nich však zarobila menej než polovicu svojho predošlého príjmu.

Slovenskí otcovia majú nárok na 28 týždňov materskej, počas ktorej im prináleží 75 % ich hrubého príjmu. Slovenská materská tak patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete. Tieto politiky umožňujú otcom tráviť viac času a vytvárať si intenzívnejší vzťah so svojimi deťmi. Prispievajú tiež k vyrovnávaniu nerovností v deľbe platenej a neplatenej práce matiek a otcov, posilňujú postavenie žien na trhu práce a podporujú rodovú rovnosť.

Slovenské ženy majú v porovnaní s mužmi na trhu práce stále horšie postavenie. Zatiaľ čo zamestnanosť u mužov v roku 2019 dosiahla 80 %, u žien iba 67 %. K nízkej zamestnanosti žien prispievajú ich dlhé materské a rodičovské dovolenky. V porovnaní s inými krajinami v EÚ na Slovensku pracuje najmenej matiek detí do troch rokov. Dlhé prestávky v práci sa premietajú do nižších príjmov žien. Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 19 % menej než muži, čo je šiesta najvyššia priepasť v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v Európskej únii.

Zlepšeniu fungovania materskej pre otcov by pomohla ďalšia podpora jej využívania prostredníctvom informačnej kampane, zavedenie materskej na čiastočný úväzok či umožnenie jej čerpania na viac častí. "Pre otcov môže byť problémom, že nechcú alebo nemôžu z práce odísť na celých 28 týždňov. Čerpaniu by mohla pomôcť väčšia flexibilita, ak by si otec mohol materskú rozdeliť na viac častí, napríklad dvakrát po troch mesiacoch," priblížili analytici IFP.

Riešením by mohlo byť aj to, že popri materskej by otec alebo matka mohli pracovať, výška vyplácaného materského by sa im však o tento príjem krátila. Suma krátenej dávky a "čistého" príjmu z práce by sa tak rovnala výške nekráteného materského. V prípade poberania materského na čiastočný úväzok by sa tiež predĺžila jeho výplata. "Celková suma materského by tak bola rovnaká, vyplatené by však bolo počas dlhšieho obdobia," vysvetľujú analytici IFP.

Okrem toho by sa však mali súčasne prijímať aj ďalšie kroky na zlepšovanie postavenia žien na trhu práce a vyrovnávanie rodových nerovností. Podľa analytikov IFP je potrebné zvyšovanie dostupnosti škôlok a jaslí, zavedenie flexibilného rodičovského príspevku či možnosť voľby úväzku a flexibility pracovných časov na pracoviskách.
 

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia