Vedecky dokázané: „Efekt otca“ je veľmi dôležitý

Vedecky dokázané: „Efekt otca“21.06.2020 |

Vedeckých štúdií venujúcich sa otcovstvu je nepomerne menej ako štúdií venujúcich sa materstvu. Je však viac ako jasné, že vplyv otca na deti je nepopierateľne veľký.

Otcovia dnes majú svoj deň. Tradícia Dňa otcov vznikla vo Washingtone už v roku 1910.  Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej - veterán občianskej vojny William Jackson Smart, ktorý po manželkinej smrti s láskou sám vychoval šesť detí. Milý sviatok si postupne získaval stále väčšiu popularitu po celom svete.  Otcovia sú rovnako dôležití ako mamy a na budúcnosť ratolestí majú výrazný vplv.

U detí so zainteresovanými otcami je nižšia pravdepodobnosť, že porušia zákony alebo sa vykašlú na štúdium. Ak majú s otcom blízky vzťah, vyhýbajú sa rizikovému sexu, usilujú sa o zdravé vzťahy a častejšie sa im podarí zohnať lepšie platenú prácu. Je nepravdepodobné, že sa stanú bezdomovcami a s väčšou pravdepodobnosťou budú mať už vo veku troch rokov vyššie skóre IQ než ich rovesníci. Z dlhodobého hľadiska trpia menej často psychickými problémami a môžu byť menej náchylní na obezitu.

Prečo je otec v živote dieťaťa dôležitý?

„Keď sa otcovia aktívne zapájajú do života svojich detí, tie sa lepšie vyvíjajú,“ uviedol Peter Amath, sociológ, ktorý študuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi na Pennsylvánskej štátnej univerzite. „Celý tento výskum naznačuje, že otcovia sú veľmi dôležití pre rozvoj dieťaťa."

"Efekt otca" je zastrešujúcim termínom pre výhody otcovskej prítomnosti. Tieto účinky sa znásobujú, ak sa otec podieľa na rodinnom živote aktívne. „Musí existovať minimálny čas strávený spolu, ale kvalita času je dôležitejšia než množstvo," hovorí Amath. Zdôrazňuje, že napríklad len sledovanie televízie nie je nápomocné pri rozvoji dieťaťa.  


TIP: 7 vecí, ktoré potrebuje dcéra od otca


Genetická informácia je základ, nie však všetko

Našťastie, moderní otcovia prevzali na seba praktickú úlohu spolupracovať so ženou od tehotenstva cez narodenie až po výchovu dieťaťa. Kým kedysi bolo nepredstaviteľné, že by muž sprevádzal manželku do pôrodnice, pre dnešného moderného otca je to úplne prirodzená záležitosť, najmä vo vyspelom svete. Vedci v súčasnosti študujú, aký vplyv má na dieťa prítomnosť zaangažovaného otca v týchto úplne prvých etapách jeho života.

Treba si uvedomiť, že otcovia sú viac ako len darcovia spermií, ale to neznamená, že by sme mohli znížiť ich význam. Naopak, možno neexistuje väčší a všeobecnejší „efekt otca“ ako práve genetická informácia. Kým donedávna spoločnosť automaticky vnímala matku ako tú, ktorá má hlavný vplyv na zdravie plodu, moderná medicína takýto pohľad úplne vyvrátila. Nielen životospráva ženy a jej prekonané choroby ovplyvňujú plod. Štýl života otca sa podpisuje na kvalite spermií a tým aj na vyvíjajúcom sa plode omnoho väčšou mierou ako sa predpokladalo.

Štúdie naznačujú, že muži, ktorí pred počatím pili, budú mať s veľkou pravdepodobnosťou deti holdujúce alkoholu a že nekvalitná strava sa môže negatívne podpísať na vývoj bábätka v brušku. Jedna štúdia prišla k záveru, že muž, ktorý žije pred počatím v strese, môže predurčiť svoje potomstvo na vysokú hladinu cukru v krvi.

„Vieme, že nutričné, hormonálne a psychologické prostredie, ktoré poskytuje matka, trvalo mení štruktúru orgánov, bunkovú odpoveď a génové prejavy u jej potomstva, ale naša štúdia ukazuje, že to isté platí aj pre otcov - jeho životný štýl či jeho vek sa môže odrážať v molekulách, ktoré kontrolujú funkciu génov," uviedla Joanna Kitlinska z Georgetown University.

Buďte otcom už pred narodením

Až do šesťdesiatych rokov odborníci zriedka podporovali otcov, aby sa zúčastňovali na rodičovských skupinách, boli pri pôrode alebo sa starali o dojčatá. Vo všeobecnosti bolo ich úlohou učiť deti chodiť, trochu sa s nimi pohrať, a nie zvládať ich. Posledných niekoľko desaťročí výskumu však naznačuje, že čím skôr sa otec začne podieľať, tým lepšie. V knihe z roku 1997 na túto tému výskumníci tvrdili, že otcovia, ktorí sa aktívne podieľajú na výchove úplne od počiatku, účinne rozvíjajú aj neskôr vzťahy so svojimi deťmi, čo vedie k ich zdravšiemu vývoju.

Ako vyzerá zainteresovaný otec?

Zapojeným otcom nemusí byť iba ten, kto žije s rodinou spolu, ale aj rozvedený. I keď jeho možnosti sú obmedzené, dá sa to. Nikdy by však nemal skĺznuť do situácie, že si začne lásku dieťaťa kupovať. Otcovia, ktorí žijú s deťmi spoločne, by zase nemali zaspať na vavrínoch. To, že otec sedí pred televízorom alebo jednoducho je „niekde okolo“, deťom určite nezvýši IQ ani ich neochráni pre rizikovým sexuálnym správaním. „Nie je dôležité byť v blízkosti, dôležité je zapájať sa,“ hovorí sociologička Suzanne Carlson. Jedným z kľúčových faktorov je aj blízky vzťah. Otcovia, ktorí trávia s deťmi veľa času, ale sú odmietaví alebo urážajúci, majú tendenciu negatívne vplývať na potomstvo. „Nízka kvalita otca môže zahŕňať chladné chovanie k deťom a urážanie,“ hovorí  Danielle DelPrioreová, vývojová psychologička na univerzite v Utahu.

Prečo syn potrebuje otca

Keď dojčatá prechádzajú vo veku okolo jedného roka, „efekt otca“ je najvýraznejší. Štúdie naznačujú, že keď sa otcovia zapájajú do každodenných úloh, má to na dieťa veľmi pozitívny vplyv. Ukazuje sa, že otcovia sú napríklad lepší pri výučbe plávania, pretože nemajú takú silnú potrebu chrániť deti a pravdepodobne im dovolia viac testovať a rozvíjať svoju odvahu.

Ako ukazujú neoficiálne dôkazy, synovia potrebujú najmä otcov. Vo všeobecnosti výskumy ukazujú, že chlapci sa opierajú o svojich otcov viac ako ktokoľvek iný, pretože rozvíjajú ich sociálne zručnosti. A jedna veľká štúdia s takmer 9 000 dospelými potvrdila, že smrť otca ovplyvňuje synov silnejšie než dcéry. Inými slovami, deti - dokonca veľmi malé deti - potrebujú svojich otcov. A to nielen synovia, ale aj dcéry. I keď z iných dôvodov.

Prečo dcéra potrebuje otca

Väčšina štúdií naznačuje, že až kým deti nenarazia na pubertu, účinok „efektu otca“ je zhruba rovnaký pre chlapcov a dievčatá. Ale keď zúri hormóny, mení sa to. V tomto období má zainteresovaný otec vplyv najmä na dcéru – tej, ktorá ma s otcom silný vzťah, hrozí menej sexuálnych rizík. „Mnohé minulé štúdie našli spojenie medzi putom otca s dcérou. Ak je otec chladný, nevšímavý alebo sa správa agresívne, podporuje tým u dcéry neobmedzené sexuálne správanie,“ konštatuje Danielle DelPriore.

Takto vyzerá zainteresovaný otec

Zaínteresovaný otec je k deťom srdečný, zmysluplne s nimi komunikuje, pomáha im pri domácich úlohách, zúčastňuje sa na ich športových podujatiach, školských akciách a podobne, málokedy deti uráža a k fyzickému trestu sa uchýli naozaj iba výnimočne. „Vo vzťahu k dcéram si nájdu čas na to, aby si ich vypočuli, dozvedeli sa niečo o ich živote, aby mali prehľad o dôležitých udalostiach v ňom a poskytli im emocionálnu podporu, aby ich mohli ochrániť pred skorým a neobmedzeným sexuálnym správaním," hovorí odborníčka. Pre synov by mal byť otec vzorom v správaní sa k ženám, k ostatným ľuďom a rozvíjať v nich zručnosti a odvahu. Otcovia nemusia byť dokonalí, ak sa však snažia byť súčasťou života detí, je to viditeľné.

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia