Skafocefalia: Strašiak, ktorého si nemožno nevšimnúť

Skafocefalia: Strašiak, ktorého si06.06.2020 |

Nápadne zdeformovaná hlavička, najčastejšie pretiahnutá dozadu, vypuklé čelo či zrastená fontanela. Toto všetko môžu byť príznaky predčasného zrastu lebečných švov vášho bábätka.

Skafocefalia je predčasný zrast lebečných švov. Dochádza k zrastu šípového švu, ktorý začína od prednej fontanely a predlžuje sa dozadu pozdĺž strednej časti lebky k zadnej časti hlavy. Výsledná deformita je dlhá a tenká lebka. Tým, že predčasne zrastie, zabráni hlavičke dieťaťa v raste do strán. Hlavička sa zväčšuje nerovnomerne, len dopredu a dozadu a to má za následok typický zdeformovaný tvar.

Čo ďalej?

Skafocefalia býva deťom najčastejšie diagnostikovaná v prvom polroku ich života. Indikáciou môže byť nápadne malá či úplne zrastená fontanela alebo zdeformovaný tvar hlavičky. Pri pohľade zboku a pri pohľade zhora je lebka pri čele širšia a smerom dozadu sa zužuje. Pri pohľade priamo na tvár dieťaťa sa čelo javí dosť výrazné a boky lebky vyzerajú úzko. Pri podozrení na zrast šípového švu vás pediater najskôr pošle na neurológiu a sono. Ak sa podozrenie potvrdí, ďalšie kroky vedú na röntgen, počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu, ktoré môžu potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu.

Operácia? Je nutná!

Ak sa potvrdí zrast šípového švu, v mnohých prípadoch je operácia jediné riešenie. Neschopnosť lebky rásť rovnomerne by v budúcnosti viedla k utlačeniu mozgu a k jeho nevratnému poškodeniu. Medzi rastom lebky a rastom tváre existuje úzka súvislosť. Deti s abnormálnym rastom lebky budú mať abnormálny rast tváre. Pretože formovanie a tvarovanie lebky je priamo závislé od rastu mozgu, najlepšie kozmetické a funkčné výsledky sa dosahujú včasným chirurgickým zákrokom. Chirurgická korekcia tohto typu sa najlepšie vykonáva vo veku 4 až 6 mesiacov. Pri operácii sa lebka nareže tak, aby "povolila" aj do strán. Samotná operácia je síce náročnejšia a trvá okolo troch hodín, ale deti sa z nej pomerne dobre a rýchlo zotavujú. V nemocnici strávia približne 7 až 10 dní (samozrejme aj s mamou), ale to hlavne kvôli stehom.

Plné života ako pred operáciou by mali byť zhruba po týždni a domov si vezmú aj prilbu. Liečba prilbou zaisťuje, že lebka sa bude formovať do symetrickejšieho a estetického tvaru. Formovacia prilba je prispôsobená tvaru novej lebky. Pôsobí ako ochranný vankúš, aby sa zabránilo neprimeranému tlaku na ktorejkoľvek strane hlavy a umožnilo lepšie rozdelenie tlaku pozdĺž kostí lebky. Terapia formovacej prilby zvyčajne trvá 4-6 mesiacov. Počas tejto doby sa formovacia prilba upravuje každé tri týždne, aby sa umožnil konštantný a nepretržitý rast mozgu a lebky. Formovacia prilba sa má nosiť 23 hodín denne, s hodinou denne určenou na umývanie a starostlivosť.

Dôvod vzniku skafocefalie?

Dôvody nie sú zatiaľ nijako vedecky vysvetlené. Môže existovať genetická predispizícia, pretože sa zdá, že sa prenáša z rodiča na dieťa, no v malom počte rodín postihnutý gén nebol identifikovaný. Niektorí ľudia sa domnievajú, že príčinou skafocefalie je poloha dieťaťa, pretože v lone sa mení tvar hlavy. Na identifikáciu príčiny skafocefalie je potrebný ďalší výskum.

Fotogaléria


Autor: © Zoznam/az
Zdroj: kristonclinic.com, skullbaseinstitute.com, www.sickkids.ca

Ďalšie články

Diskusia