Toto môžu deti urobiť so starou zubnou kefkou

Toto môžu deti urobiť17.06.2017 |

Kolokefka určite deti nadchne. Len si predstavte, že z vyzbieraných použitých kefiek vzniknú koše na triedenie odpadu!

Viete o tom, že Slovensko podľa štatistík patrí v rámci Európskej únie medzi tri najhoršie krajiny v recyklácii odpadu? Je aj na nás rodičoch, aby sme to zmenili. Začať treba od seba a viesť k tomu i deti. Projekt Ekovír, ktorého súčasťou je podprojekt Kolokefka,

 môže byť jednou z takých lastovičiek. Stačí, keď dieťa použitú zubnú kefku odovzdá v niektorom z kioskov spoločnosti Curadent Slovakia po celom Slovensku. I keď ide o projekt tejto spoločnosti, odovzdať možno hocijakú kefku.

Autori projektu však vvymysleli aj niečo navyše. „Najprv sme sa chceli zaoberať výlučne zberom a recykláciou použitých zubných kefiek, ktoré končia v lepšom prípade v spaľovni, v tom horšom na skládke odpadu. Situácia na Slovensku s recykláciou odpadov je však taká zlá, že sme sa rozhodli urobiť viac,“ vysvetlila Annamarie Velič zo spoločnosti. Z kefiek značky Curaprox, ktorých zloženie poznajú, po recyklácii vyrobia koše na triedenie odpadu a spolu s osvetou ich odovzdajú mnohým škôlkam a školám, lebo deti by mali vedieť, že je dôležité starať sa nielen o zuby, ale aj o celú planétu.

Na Slovensku sa systematickému separovaniu odpadu venuje len veľmi málo škôl. „Triedenie odpadu v našej škole prebieha v provizórnych podmienkach, zišli by sa nám nádoby do každej triedy, predovšetkým na papier a plasty,“ pritakáva Martin Majling, učiteľ zo Základnej školy Spojová v Banskej Bystrici.

"Ak naučíme deti triediť odpad, postupne sa pridajú aj rodičia a tí sa zasa môžu začať zaujímať aj o to, kam vlastne putuje odpad z ich domácnosti,” vysvetľuje Annamarie Velič. Triedenie odpadu v domácnostiach má pri tom veľký význam − približne pätina z celkového vyprodukovaného odpadu na Slovensku pochádza z komunálneho odpadu. Ako uvádza Eurostat, na jedného obyvateľa pripadá približne 329 kg komunálnych odpadov ročne, pričom až 69% z tohto množstva končí na skládkach. ,,K deťom sa už vyše desať rokov dostáva osvetový projekt správnej starostlivosti o zuby Dental Alarm, ktorý vedú študenti stomatológie. Podobný model by sme radi uplatnili v rámci Kolokefky, kedy by sme chceli spojiť so študentami enviromentalistiky a s odborníkmi z oblasti životného prostredia,“ dodáva Annamarie Velič.

Do projektu Ekovír sa s nadšením zapojili aj neziskovky. ,,Vzdelávanie o odpadoch budeme vytvárať so školami, aby sme naše aktivity čo najviac ušili na ich potreby,“ zdôraznil Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis. „Zodpovednému nakladaniu s odpadom na školách sa venujeme dlhodobo, preto sme radi, že sa táto téma dostane opäť bližšie k deťom a mládeži,” dopĺňa Miroslava Piláriková z CEEV Živica. Práve rozširovanie spoločenskej zodpovednosti nad rámec podnikateľských aktivít nás veľmi oslovilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,“ povedal Branislav Moňok, podpredseda Priateľov Zeme.

Viac informácií o projekte nájdete na portáli www.ekovir.sk.

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia