Hrozia vaším deťom v dospelosti zlomeniny? Takto to zistíte!

Hrozia vaším deťom v20.10.2021 |

Deti padajú často, neraz bez zjavného dôvodu a preto niet divu, že lekári sa so zlomeninami u detí stretávajú takmer denne. Nie je však zlomenina ako zlomenina...

Faktom je, že pády, poranenia aj zlomeniny k detskému veku patria. Fraktúry deti obvykle zvládajú dobre a hojenie nie je komplikované. Ako rodičia však vtedy dbajte na to, aby malo dieťa zvýšený príjem vitamínu D a vápnika (kalcia), ktoré zohrávajú v tomto procese významnú úlohu. Počas hojenia totiž výrazne klesá hladina vitamínu D. Dôvodom je to, že hojaca sa kosť  potrebuje vitamínu omnoho viac ako obvykle a vstrebáva ho.

Problémom sú opakované zlomeniny

Keď sú zlomeniny opakované alebo k nim príde bez zjavnej príčiny, informujte o tom pediatra a ten rozhodne o ďalších vyšetreniach. Prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislava Ľudmila Podracká pripomína, že deťom, ktoré majú opakované zlomeniny pred 5. rokom života, hrozia častejšie zlomeniny v dospelom veku. Vtedy už hojenie a rekonvalescencia nie sú také jednoduché. Kostné zdravie sa vyvíja od detského veku a ak sa prípadné problémy nepodchytia v tomto období, v dospelosti môže byť už neskoro.

Na pevnosť kostí v detskom veku vplýva viacero faktorov. Genetika sa na nich podieľa 60 až 80%, z vonkajších faktorov sú to trauma, teda pády a podobne, slabá výživa a slabá kostná masa. Dôležité je dbať na dostatočný prísun vitamínu D u detí, nielen pri hojení zlomeniny. K častým detským pacientom so zlomeninami patria obézne deti, u ktorých hrozí hypovitaminóza, lebo vitamín D sa zachytáva v tuku. Rovnako vysokoriziková je skupina anorektičiek.

Deti a osteoporóza

I keď osteoporóza sa väčšinou spája s vyšším vekom, výskyt tohto ochorenia nie je ojedinelý ani u detí. Najčastejšími príčinami osteoporózy v tomto veku sú poruchy výživy, metabolizmu vápnika a fosforu či deficit vitamínu D. „Rizikovými skupinami sú predovšetkým predčasne narodené deti, deti s ochoreniami čreva, imobilné deti, liečené kortikoidami, deti s mentálnou anorexiou či s ohorením obličiek,“ vymenúva Podracká. Rodičom odporúča spozornieť, ak dieťa pri ľahšom páde utrpí zlomeninu dlhej kosti dolnej končatiny, dve a viac zlomenín dlhých kostí horných končatín či zlomeninu stavca. Vhodnou a účinnou diagnostickou metódou nielen v dospelom, ale aj v detskom veku je podľa nej denzitometria. Ide o jednu z metód merania hustoty kostnej hmoty. „Je neinvazívna, s minimálnou radiačnou dávkou a trvá pomerne krátko. Dá sa tak vyšetriť každé dieťa, ktoré vydrží ležať približne 5 minút,“ vysvetlila. Jediné pediatrické osteocentrum na Slovensku je v NÚDCH.

Svetový deň osteoporózy

Dnes, 20. októbra, si pripomína Svetový deň osteoporózy. Tradícia tohto dňa vznikla v roku 1997 a prvýkrát ho vyhlásila Medzinárodná nadácia osteoporózy. Cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť prevencie, diagnostiky a liečenia osteoporózy a iných metabolických ochorení kostí.

 

 

 

 

 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Feminity

Zdravie

Diskusia