Nevyrábajme siroty: Jedna obeť každých stodvadsať sekúnd

Nevyrábajme siroty: Jedna obeť
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
2023-06-26 18:30:00 |

Chystáte sa porodiť doma? Patríte k marginalizovanej skupine ľudí alebo chcete jednoducho všetko zvládnuť sama? Máloktorá zo žien si vie predstaviť, čo všetko hrozí v prípade komplikácií bez prítomnosti lekára. A na konci tohto povážlivého rozhodnutia môže stáť - smrť.

Každá vláda vyspelej krajiny by mala presadzovať reformy pre blaho obyvateľov. Sem patrí aj úsilie o znižovanie úmrtnosti matiek, najmä medzi marginalizovanými komunitami. No od roku 2015 sa na celom svete nedarí znížiť úmrtnosť matiek pri pôrode. Polovica tehotenstiev je totiž neplánovaná a ženy nemajú k metódam plánovania ani dostatočný prístup. Rozdiel pretrváva medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami, no nárast úmrtí zaznamenali aj európske krajiny práve po vlne propagácie domácich pôrodov.

Správa OSN o úmrtiach matiek pri pôrode za roky 2000 až 2022 uvádza akútne zhoršenie zdravia žien. Počet úmrtí matiek vo väčšine regiónov sveta narastá alebo stagnuje. Medzi rokmi 2000 až 2015 sa situácia v úmrtnosti matiek mierne zlepšila, potom sa však počet obetí opäť zvýšil. V roku 2020 došlo vo svete približne k 287 tisícom týchto úmrtí, čo znamená okolo 800 úmrtí denne, teda jedna obeť každé dve minúty. Po každej matke, ktorá neprežije pôrod, ostáva minimálne jedno dieťa. Nevyrábajme zbytočne siroty!

Veľa žien najmä v marginalizovaných komunitách nemá možnosť plánovaného rodičovstva. Nemajú ani prístup k bezpečnej interrupcii, čo zvyšuje riziko smrti pri "domácom" potrate. Tretina žien nepodstúpi odporúčaných osem predpôrodných vyšetrení alebo nedostáva primeranú starostlivosť v prvých týždňoch po pôrode. V Grécku bol v roku 2000 pomer úmrtnosti matiek štyri na 100-tisíc žien, v roku 2020 až osem úmrtí. Na Slovensku zomierali od roku 2010 do roku 2020 asi tri ženy na 100-tisíc rodičiek. Počet úmrtí matiek na 100-tisíc živonarodených detí v Subsaharskej Afrike sa v roku 2020 odhadoval na 545! Hlavným problémom je nemožnosť prístupu ku kvalitným zdravotným službám.


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: AI APP, Euractiv

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia