Toto je dôležité pri písaní domácich úloh s prvákom

Toto je dôležité pri02.10.2020 |

Máte doma prváčika? Snažte sa u dieťaťa vybudovať správne študijné návyky. Podporujte ho a chváľte za snahu, aj keď výsledok nie je dokonalý.

Ak máte doma prváka, už ste sa asi pomaly dostali do školského tempa a aj malému školákovi začína dochádzať, že škola už nie je škôlka a povinností pomaly, ale iste pribúda. Napriek tomu netlačte na dieťa a nenúťte ho sedieť nad čiarkami či vlnovkami celé popoludnie.

Domáce úlohy by nemali zabrať veľa času

Aj malí prváčikovia už dostávajú domáce úlohy. Malo by však ísť len o symbolické úlohy na pár minút, ktoré malého žiačika nezaťažia. Adekvátna doba písania domácich úloh vo veku 6 až 7 rokov je maximálne 20 minút. Domáca úloha z písania by mala byť maximálne na tri - štyri riadky. Takéto malé deti sú ešte veľmi hravé, nedokážu sa dlho sústrediť a potrebujú veľa času na oddych, hru a relax.

Usmerňujte dieťa, aby správne písalo

Veďte dieťa k dodržiavaniu určitých písacích návykov. Vytvára si ich totiž už pri prvých pokusoch o písanie. Častým problémom je napríklad zlé držanie pera alebo ceruzky. Už v predškolskom veku, kedy dieťa veľmi rado kreslí, treba venovať pozornosť správnemu držaniu pastelky.

Pred písaním domácej úlohy cvičte s dieťaťom uvoľňovacie cviky. Počas cvičenia dochádza k postupnému uvoľneniu ruky. Je to dôležité, aby dieťa nepísalo kŕčovito alebo aby príliš netlačilo na papier.

Nedávajte dieťaťu písať najskôr nanečisto. Je pochopiteľné, že vám záleží na tom, aby domáca úloha bola úhľadne napísaná. Môže to však byť kontraproduktívne.  Dieťa v tomto veku ešte nemá dobre vyvinutú jemnú motoriku, rúčka sa rýchlo unaví. Domácu úlohu sa mu potom nepodarí napísať tak pekne.

Malý prváčik začína písať ceruzkou. Prechod na písanie perom volí pani učiteľka individuálne. Väčšinou sa tak stane v priebehu novembra.

 
 

Takto prváka motivujte k učeniu

Malý školáčik si musí zapamätať nielen tvar písmeniek. Musí sa ich naučiť viazať do slov a slová do viet. Aby ste mu čo najviac pomohli, vytvárajte mu pomôcky :

  • gumové puzzle s písmenkami,
  • kocky zo scrabble alebo
  • vytvorte písmenkové kartičky.

Pri domácej úlohe nenúťte dieťa čítať viackrát za sebou. Dávajte mu čítať nielen tlačený text, ale aj písané písmenká a slová. Dôležité je, aby čítalo nahlas.

Na opakovanie môžete s ním čítať texty, ktoré už zvládlo. Pochváľte ho. Bude sa tešiť, že to vie prečítať a namotivujete ho k čítaniu nových textov.

Striedajte rôzne činnosti, aby sa čítanie nestalo pre dieťa nezaujímavé. Na rozptýlenie medzi čítaním môžete spolu opisovať obrázky v šlabikári, rozvíjate tak u dieťaťa komunikačné schopnosti.

 

Kedy je správny čas na učenie?

Najlepšie je, ak dieťa bude mať medzi ukončením školy a domácou prípravou zaradenú nejakú voľnočasovú aktivitu, pri ktorej sa uvoľní a odreaguje (napríklad pobyt vonku, záujmový krúžok).

Domácu prípravu je vhodné rozdeliť na dva kratšie úseky, lebo také malé dieťa sa dokáže sústrediť len kratší čas. Najprv zvoľte napríklad písanie a po istom časovom odstupe čítanie. Obidvom povinnostiam sa treba venovať najviac 10 minút.

Prváčikovia by sa mali venovať domácej príprave najneskôr do 18. hodiny. Nikdy sa s nimi neučte tesne pred spaním, lebo sa môžu prebrať a budete mať problém so zaspávaním. Naopak, väčší školáci môžu vyskúšať jeden trik – to, čo si potrebujú zapamätať, by si mali prečítať tesne pred spaním. Vraj by sa im to malo v mozgu lepšie a trvalejšie uložiť.

 

 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Feminity

Zdravie

Diskusia