Choré dieťa do škôlky nepatrí: Toto je dôvod

Choré dieťa do škôlky01.12.2018 |

Vodiť do škôlky choré dieťa je nezodpovedné. Nielen voči ostatným deťom, ale aj voči malému pacientovi. Ako mu to ubližuje?

Ak máte doma škôlkara, určite ste už zažili to, že niektorí rodičia doviedli ráno do škôlky chorú ratolesť. „Najčastejšie sa vyhovárajú na to, že ide o alergiu, ale stáva sa aj to, že dieťa doma nadopujú liekmi, aby ako-tak ten čas v škôlke zvládlo,“ opisuje skúsenosť učiteľka jednej z bratislavských škôlok Ivana. Stávať by sa to však nemalo a učiteľky by mali byť v tomto smere naozaj prísne. To, aby v škôlke nebolo dieťa prejavujúce príznaky prenosného ochorenia, musia cez zodpovedné osoby zo zákona cez tzv, ranný filter zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

„Fyzické osoby – podnikatelia i právnické osoby, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenie, musia zabezpečiť, aby každý deň zodpovedná osoba zisťovala, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie. Rovnako musia zabezpečiť, aby zodpovedná osoba prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa počas dňa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho prenosného ochorenia, je povinná ho od ostatných izolovať, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať zákonného zástupcu,“ hovorí vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade,

Odbornící upozorňujú na to, že choré dieťa by v škôlke nemalo byť nie len preto, lebo ohrozuje ďalšie deti, ale aj pre jeho organizmus je to veľmi zaťažkávajúce. Choré dieťatko má oslabenú imunitu, preto sa neraz stáva to, že inak bezproblémové ochorenie, ktoré by odznelo za pár dní, prerastie do vážnejšieho problému a nastanú komplikácie. Namiesto pár dní, ktoré ho necháte doma, aby sa vyiečilo, sa môžu infekty opakovať a dostanete sa do bludného kruhu. Predstavte si, že sa cítite zle a musíte pracovať. Pre dieťa, ktoré potrebuje oddychovať, je pobyt v škôlke rovnako nepríjemný a veľmi únavný. Myslite na to, že nič dôležitejšie ako vaše dieťa a jeho zdravie neexistuje. Skomplikujte radšej život sebe ako nevinnému drobcovi, ktorý je odkázaný na vaše rozhodnutia. 

Aké ochorenia trápia deti najčastejšie

U škôlkarov sa pomerne často vyskytujú zápaly slizníc horných dýchacích ciest. Väčšinou ide o banálne ochorenie nosohltana, ktoré sa však v detskom veku môže skomplikovať rozšírením infekcie do stredného ucha, prínosových dutín, hrtanu a priedušiek, prípadne do pľúc. Pôvodcami ochorení bývajú vírusy alebo baktérie, nákaza sa obvykle šíri kvapôčkovou infekciou. O spôsobe liečby rozhoduje vždy pediater, ktorý rozlíši, o aké ochorenie ide. V prípade vírusových ochorení ide o symptomatickú liečbu – podávanie liekov proti horúčke, vitamínov a čajov. Pri bakteriálnych ochoreniach je nevyhnutná antibiotická liečba. „V oboch prípadoch však dieťa musí odpočívať na lôžku a do kolektívu sa vrátiť až po úplnom vyliečení. Príliš skorý návrat nedoliečeného dieťaťa do materskej školy predlžuje jeho rekonvalescenciu a zároveň zvyšuje riziko nakazenia ostatných detí,“ uviedla Hamade.

Umývanie rúk je základ

Deťom treba neustále pripomínať dôležitosť dôkladného umývania rúk s upozornením, že iba opláchnutie pod tečúcou teplou vodou nestačí a potrebná je aj poriadna dávka mydla. Umývaním rúk totiž možno čo najjednoduchšie predísť šíreniu veľkej časti infekčných chorôb vrátane respiračných. K čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po dôkladnom opláchnutí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Dieťaťu treba zdôrazniť, že ruky si má umývať po príchode do školy i návrate domov, pred a po jedle, po každom použití toalety, po kašlaní, kýchaní a pri akomkoľvek pocite nečistých rúk. „Takisto je dôležité dbať u detí v zimnom období na posilnenie imunity formou prísunu vitamínov a minerálnych látok, najmä vitamínu C a to dostatočným množstvom ovocia a zeleniny. Najdôležitejšie je naučiť deti pravidelnej dennej konzumácii ovocia a zeleniny, počas celého roka, teda nielen v čase zvýšeného výskytu respiračných infekcií,“ vysvetlila doc. Jana Hamade.

Ambulancie praktických lekárov v tomto období čoraz častejšie navštevujú pacienti s akútnymi respiračnými ochoreniami vrátane chrípky. Ide o očakávaný vývoj situácie počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny, kedy aktivita ochorení horných a dolných dýchacích ciest postupne narastá. Treba dbať na prevenciu najmä u malých detí. Počas chrípkovej sezóny sú práve deti tou citlivou skupinou, ktorá ochorie zväčša najčastejšie.

Dieťa je náchylnejšie na ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte len vyvíja a má inú bakteriálnu flóru ako dospelý človek. Preto sú, pokiaľ ide o infekčné ochorenia, najrizikovejšou skupinou. V škôlkach je okrem dodržiavania hygienických návykov mimoriadne dôležité dbať na takzvaný „ranný filter“. Vďaka nemu by sa malo zamedziť, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa.

Chrípková sezóna potrvá do apríla budúceho roka

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka).

K zvýšenej aktivite chrípky dochádza približne v decembri, chrípka má tendenciu prerásť do epidémie na prelome januára a februára.

Úrad verejného zdravotníctva kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Na webovej stránke www.uvzsr.sk je počas chrípkovej sezóny každý týždeň v piatok zverejnená aktualizovaná „Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň.

Prečítajte si tiež:

Tieto štyri domáce medicíny zatočia so suchým kašľom

Šesťročnú Emily zabila obyčajná chrípka

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: ÚVZ SR, az

Ďalšie články

Diskusia