Tip na leto: Veselá matematika na dvore

Tip na leto: Veselá05.07.2020 |

Prázdniny sú v plnom prúde, deti si užívajú zaslúžený oddych a na školu ani nepomyslia. No matematiku si môžu v praxi zopakovať aj vďaka zopár obľúbeným vonkajším hrám.

Matematika so špongiami (pre dvoch a viac hráčov)

Na túto hru budete potrebovať:

  •  jednu alebo viac mokrých špongií, ak bude chcieť mať každé dieťa svoju
  • kartičky vystrihnuté z výkresu či kartónu
  • lepiacu pásku

Kartičky, na ktoré napíšete matematické príklady vhodné pre vek detí, ktoré sa na hre zúčastnia, pripevnite lepiacou páskou napríklad na garážovú bránu alebo si nájdite iný vhodný podklad. Potom určite miesto, odkiaľ budú deti špongie hádzať tak, aby triafali do kartičiek s príkladmi. Určite poradie v akom sa budú striedať a hra môže začať.

Keď dieťa trafí do kartičky (práve preto je vhodné špongie namočiť, aby bolo jasné, či a ktorú kartičku zasiahlo), odlepí si ju a vyráta matematickú úlohu. Ak povie správny výsledok, kartička mu zostáva, ak nie, odloží ju bokom. Vyhráva to dieťa, ktoré nazbiera najviac kartičiek.

Kartičky môžete aj farebne odlíšiť – na bielych bude sčítanie a odčítanie, na modrých násobenie, na zelených zlomky a pod.

Prostredníctvom tejto hry si môžu školáci zopakovať aj slovenčinu, literatúru, zemepis, prírodovedu či akýkoľvek iný predmet. Je to už na fantázii rodičov, z akej oblasti otázky alebo úlohy na kartičkách budú.

Matematický kruh (pre dvoch a viac hráčov)

Na túto hru budete potrebovať:

  • kriedy na chodník
  • pom-pom loptičky (možno ich nahradiť brmbolcami zo starých detských čiapok alebo inými mäkkými guličkami, ktoré neskackajú)

Nakreslite kriedou na zem terč, do ktorého vpíšte ľubovoľné čísla. Čísla vo vonkajšom kruhu budú mať napríklad zelenú a vo vnútornom ružovú farbu. Úlohou detí bude hádzať po dve loptičky, jednu na zelenú a druhú na ružovú farbu. Ak sa to dieťaťu nepodarí, poradie získava ďalší hráč. Ak sa mu to podarí, jeho úlohou bude čísla spočítať, vynásobiť, odčítať alebo vydeliť – podľa toho, ako sa vopred dohodnete. Keď bude odpoveď správna, získava bod, keď nesprávna, zostáva bez bodu. Samozrejme, vyhrá dieťa s najvyšším počtom bodov.

 

Matematický skákací panák (pre jedného a viac hráčov)

Na túto hru budete potrebovať:

  • kriedy na chodník

Princíp hry je jednoduchý – nakreslite na zem skákacieho panáka, akého si určite pamätáte z detstva. Do dvojlôžkových štvorcov vpíšte ľubovoľné čísla. Pred tým, než dieťa na číslo skočí, musí vymyslieť príklad, ktorého výsledkom dané číslo je. Ak sa hrá iba jedno dieťa, malo by prekonávať svoju rýchlosť z predchádzajúceho kola – čím viackrát cez panáka preskáče, tým rýchlejšie dokáže príklady vymýšľať. Ak hrajú viacerí, vyhráva ten, kto panáka aj so správne vymysleným príkladmi preskáče najrýchlejšie. 

 

Matematická štafeta (pre štyroch a viacerých hráčov)

Na túto hru budete potrebovať:

  • kriedy na chodník
  • farebné kartičky s príkladmi
  • hodinky (ideálne stopky)

Hru hrajú minimálne dva tímy po dvoch hráčoch. Na kartičky vopred napíšte matematické príklady. Pre každý tím vyrobte kartičky inej farby.

Nájdite si väčší priestor, kde bude možné nakresliť dve čiary – jednu štartovaciu a zároveň cieľovú a druhú, pri ktorej sa budú otáčať. Dieťa z prvého tímu si na štarte zoberie kartičku zodpovedajúcej farby a beží k „stanovišťu“, na ktorom čaká ďalšia kôpka kartičiek. Z nej si opäť vyberie tú vo farbe svojho tímu. Počas behu si musí prečítať príklady na kartičkách a vyriešiť ich a pri cieľovej čiare ich jasne vysloviť, aby získal daný počet bodov. Ak sa mu podarí vyrátať len jeden, získa polovicu bodov, ak žiadny, zostáva bez bodu. Po ňom beží druhý člen tímu, ktorého čaká to isté. Takto si štafetu predávajú 5 minút. Presne tak isto postupuje aj druhý tím. Na konci sa spočíta, ktorý tím za svojich 5 minút vyrátal viac príkladov.

Prečítajte si tiež:

10 zábavných aktivít pre vaše deti na toto leto

Vyriešte úlohy, nad ktorými v testovaní dumali piataci

 

Fotogaléria


Foto: parents.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia