Rezort školstva spúšťa projekt „Spolu múdrejší“

Rezort školstva spúšťa projekt16.03.2021 |

Podpora žiakov, ktorí to potrebujú. Určená je predovšetkým pre školy, v ktorých majú žiaci problémy s učením a potrebujú dobehnúť vedomosti.

Cieľom projektu, na ktorý ministerstvo školstva vyčlenilo pol milióna eur, je pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo si potrebujú  preopakovať učivo.. „Predovšetkým je určený pre tie školy, kde majú žiaci problémy s učením, potrebujú učivo dobehnúť alebo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia,“ vysvetlil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

V praxi to bude vyzerať tak, že škola vyberie učiteľa alebo učiteľov, ktorí budú mať doučovanie na starosti. Môžu to byť učitelia z danej školy, učitelia z iných škôl, ale tiež študenti magisterského štúdia učiteľstva, bývalí pedagógovia alebo ľudíia s minimálne bakalárskym pedagogickým vzdelaním. „Doučovanie bude prebiehať v poobedňajších hodinách, po vyučovaní, a to v objeme minimálne 6 hodín do týždňa. Škola si určí predmety, ktoré bude žiakov doučovať, a to v skupinách po 3 až 5 žiakov,“ doplnil minister školstva.

Takéto vzdelávanie sa môže v škole uskutočňovať od 1. apríla do konca júna tohto roka. Pokiaľ sa škola rozhodne do projektu zapojiť, od ministerstva dostane mesačne 200 eurový príplatok na jedného vyučujúceho, ktorý odučí minimálne 12 žiakohodín týždenne. „Čo sa týka technických vecí, pokiaľ pôjde o učiteľa z danej školy, dostane túto sumu ako odmenu, ak to nebude učiteľ z danej školy, tieto financie dostane prostredníctvom dohody o vykonaní práce,“ informoval Gröhling.

Škola si zároveň určí koordinátora doučovania, na ktorého dostane jednorazový príspevok 150 eur. Príspevok je určený výhradne na odmenu vyučujúcich, ktorí doučujú žiakov. Školy žiadosť o projekt posielajú elektronicky. Všetky informácie o ňom nájdu na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-spolu-mudrejsi/.

Ďalšou iniciatívou rezortu je spolupráca so študentmi pedagogických fakúlt v oblasti doučovania žiakov základných škôl. Do doučovania žiakov primárneho vzdelávania prezenčnou aj dištančnou formou sa už zapojilo približne 70 študentov vysokých škôl zo 7 fakúlt a ďalších 8 prejavilo záujem o vstup do tohto programu. Od októbra, kedy bola táto iniciatíva spustená, sa takýmto spôsobom doučuje viac než 200 študentov na 45 základných školách a vyše 140 ďalších prejavilo záujem. Projekt ministerstvo školstva priebežne vyhodnocuje a v súčasnosti sú predpokladané výdavky s tým spojené vyčíslené na 350-tisíc eur.

„Za rovnakým účelom, pomôcť žiakom v upevnení učiva, sme vytvorili úspešný projekt Letné školy, na ktorý bola vyčlenená suma 400-tisíc eur. Tento rok v ňom plánujeme pokračovať a vyčleníme naň minimálne rovnakú sumu. Už teraz vyzývame učiteľov, že sa v prípade záujmu môžu začať pripravovať projekty,“ uzavrel šéf rezortu školstva.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia