Zvládnete úlohy, ktoré v Testovaní 5 potrápili piatakov?

Zvládnete úlohy, ktoré v04.02.2019 |

Slovenčinu aj matematiku v celoslovenskom testovaní "dali" piataci v priemere na necelých 60 %. Stále je čo doháňať. Skúste sa popasovať s niektorými úlohami aj vy.

Na začiatok niekoľko čísiel a informácií. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 59,3 %. Porovnateľné výsledky dosiahli žiaci aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry, priemerná úspešnosť bola 58,4 %. Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné.

Najlepšie výsledky z testu z matematiky a z testu zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z bratislavských škôl. Žiaci zo škôl z centra Košíc majú v oboch predmetoch porovnateľné výsledky ako žiaci zo škôl v Bratislave. Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl.

Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.

Výsledky žiakov z neplnoorganizovaných (málotriednych) škôl boli štatisticky významne horšie než na plnoorganizovaných školách.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 22,9 %, kým žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 60,9 %. 

Testovanie sa uskutočnilo 21. novembra 2018 a testy vypracovávalo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách. Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3 299 žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,1 %), ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo 2 041 (4,4 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 (0,3 %) cudzincov.

Vybrali sme pre vás niekoľko úloh zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, aby ste mohli otestovať svoje vedomosti z týchto predmetov. Dopadli by ste lepšie alebo horšie ako školáci? Odpovede si zapisujte na papier, správne výsledky sú vo Fotogalérii pod testom. 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

K ukážke č.1 sa vzťahujú úlohy 1 až 7.

 

K ukážke č.3 sa vzťahujú úlohy 15 až 30.

(Tabuľku so správnymi výsledkami nájdete v galérii pod článkom.)

MATEMATIKA

(Tabuľku so správnymi výsledkami nájdete v galérii pod článkom.)

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ organizačne, metodicky a odborne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Ten nezodpovedá za prípadné chyby, ktoré mohli pri redakčnom spracovávaní testov vzniknúť. Veríme však, že škriatok nezaúradoval :)

Ak máte chuť potrápiť si mozgové závity nad všetkými úlohami, ktoré piataci riešili, nájdete ich na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.My sme do článku vybrali len niekoľko z nich. 

"Zapotili" ste sa pri niektorom z testov?

ÁNO 19
NIE 52

Počet hlasov: 71

Prečítajte si tiež:

Zdriemnutie má viac benefitov, než by ste si mysleli 

Pred spaním by mal deťom ťítať otec: Toto je dôvod

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: hj

Ďalšie články

Diskusia