Toto robte a vaše deti budú úspešné

Toto robte a vaše18.09.2020 |

Každý dobrý rodič chce, aby sa jeho dieťaťu v živote darilo. Psychológia prináša súhrn faktorov, ktoré predpovedajú budúci úspech.

Prečítajte si, čo majú rodičia úspešných detí kdekoľvek na svete spoločné:

1. Zapájajú deti do domácich prác

„Ak deti nezapojíte do domácich prác, zvyknú si, že všetko za nich urobí niekto iný a nenaučia sa rozhodovať,“ hovorí psychologička Julie Lythcott-Haim. Keď deti oslobodíte od domácich prác, nenaučia sa, že pre dobrý výsledok je potrebná spolupráca všetkých. „Tým, že deti vynášajú odpadky alebo si ukladajú svoju bielizeň si uvedomujú, že práca je súčasťou ich života,“ dodáva Lythcott-Haim.

2. Učia deti sociálnym zručnostiam

Tie deti, ktoré sú už v útlom veku schopné spolupracovať s rovesníkmi, pomáhať, rozprávať sa, požičiavať si hračky a podobne, majú v budúcnosti lepšiu šancu získať vyššie vzdelanie. Rozvíjanie sociálnych zručností je podľa odborníkov nevyhnutným predpokladom budúceho úspechu. Významnú koreláciu medzi úrovňou sociálnych zručností v detstve a úspechom v dospelosti dokumentuje napríklad štúdia z univerzity v americkej Pensylvánii.  Kým deti, ktoré sú zvyknuté pohybovať sa v kolektíve iných detí, dosahujú častejšie vyššie vzdelanie a lepšiu prácu, deti s obmedzenými sociálnymi schopnosťami majú väčšiu pravdepodobnosť, že skončia v kriminále alebo sa stanú závislými na alkohole či drogách.

 

3. Majú vysoké očakávania

Očakávania rodičov majú na deti obrovský vplyv. Ak im dáte najavo, že nemáte vysoké nároky, deti sa stanú pohodlnými a nebudú mať potrebu na sebe pracovať. Dávajte im najavo, že vám na ich budúcnosti záleží a veríte, že niečo dosiahnu. Všímajte si, k čomu inklinujú a podporujte ich v tom. O tom, že očakávania môžu slúžiť ako sebanaplňujúce proroctvo, hovorí aj tzv. Pygmalionov efekt. Ide o to, že ak niekomu veríme, venujeme mu trpezlivú pozornosť a podporu, môžeme z neho urobiť nového človeka. 

4. Majú medzi sebou zdravé vzťahy

Deti z konfliktných rodín majú tendenciu správať sa horšie a od budúcnosti očakávať menej ako ich rovesníci z bezkonfliktných rodín. Lepšie prosperuje a v budúcnosti má šancu byť úspešnejšie dieťa z rozvedenej rodiny než dieťa z úplnej rodiny, v ktorej sú konflikty na dennom poriadku. Ak chcete, aby bol váš potomok v budúcnosti úspešný, musíte mať v prvom rade v poriadku svoje vzťahy.

5. Majú vyššie vzdelanie a stále sa snažia napredovať

Štúdia z michiganskej univerzity z roku 2014 zistila, že rodičia, ktorí skončili vysokú školu alebo univerzitu, očakávajú väčšinou to isté aj od svojich detí. Deti narodené rodičom s nižším vzdelaním pôjdu študovať a budú sa snažiť získať dobrú pracovnú pozíciu s menšou pravdepodobnosťou.

6. Učia deti matematiku

Vedci zistili, že rozvoj matematických zručností sa môže premeniť v obrovskú výhodu. Najdôležitejšie sú rané matematické schopnosti – znalosť čísel, ich poradie a ďalšie jednoduché matematické operácie. Zvládnutie raných matematických zručností predpovedá nielen budúci matematický úspech, ale tiež budúci úspech v čítaní.

7. Rozvíjajú vzťahy s deťmi

Prvé tri roky v živote človeka sú najdôležitejšie. Čo zasejete v tomto čase, budete raz žať. Rodičia úspešných detí vkladajú do prvých troch rokov života svojich detí maximum – čím viac lásky a času dávajú, tým sú deti v budúcnosti samostatnejšie a schopnejšie. Dôležité je naučiť sa reagovať na signály svojho dieťaťa citlivo, včas a primerane. Dieťa musí dostať šancu spoznávať svet pod láskavým vedením.

8. Minimalizujú stres

Podľa nedávneho výskumu, ak rodičia prežívajú stres pre prácu, peniaze či naštrbené vzájomné vzťahy, prenášajú ho aj na deti, ktoré to veľmi citlivo vnímajú. Často sa stáva, že rodičia sa snažia tráviť čo najviac času aj s deťmi po treťom roku života, no v skutočnosti je táto snaha neraz kontraproduktívna. Dieťa od 3 do 11 rokov by malo tráviť dostatok času aj v kolektíve rovesníkov, s kamarátmi, pri športe a podobne. Stres matiek, ktorú žonglujú medzi zadeľovaním si času na prácu a času na dieťa, v skutočnosti naň pôsobia zle. Vyčerpaný a frustrovaný rodič je pre potomka horší ako rodič, ktorý s ním trávi menej času, no je v emocionálnej pohode.

9. Pracujú

Podľa výskumu z Harvard Business School je pre rozvoj detí lepšie, ak ich rodičia pracujú, než keď je napríklad mama v domácnosti.  Štúdia zistila, že dcéry pracujúcich matiek s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu vyššie akademické vzdelanie a budú lepšie zarábať  - o 23 % v porovnaní s rovesníčkami, ktoré vyrastali v matkami v domácnosti. Synovia pracujúcich mám majú tiež výhody – zistilo sa, že viac inklinujú k domácim prácam a k starostlivosti o deti. Podľa harvardskej štúdie starostlivosťou o deti strávili týždenne o 7,5 hodiny viac než ich rovesníci s nepracujúcou mamou a o 25 minút viac pomáhali v domácnosti.

10. Majú vyšší sociálno-ekonomický status

Toto mnohí rodičia ovplyvniť nedokážu, no je zrejmé, že lepšie ekonomicky a sociálne zabezpečené deti sú úspešnejšie. Čím viac rodičia zarábajú, tým to majú ich deti v živote jednoduchšie.  

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia