Urobte vo výchove malú zmenu a tešte sa na výsledok

Urobte vo výchove malú22.08.2020 |

Akým spôsobom vychovávate svoje deti, takí jedinci z nich vyrastú. Váš prístup ovplyvňuje ich temperament, osobnosť a váš vzťah s nimi.

Podľa psychológov existujú štyri typy rodičovskej výchovy. Vedci sa už roky zaoberajú rôznymi prístupmi k rodičovstvu a ich účinkami na deti. Začiatkom 60-tych rokov psychologička Diana Baumrind podrobila viac ako 100 detí predškolského veku štúdii a na základe pozorovaní, rozhovorov s rodičmi a niekoľkých ďalších kritérií identifikovala tri rodičovské štýly výchovy. Ide o autoritatívny, autoritársky a zhovievavý štýl. O pár rokov neskôr psychológovia pomenovali aj štvrtý štýl rodičovstva a nazvali ho zanedbávajúci.

Každý štýl rodičovstva má odlišné vlastnosti. Niekedy sa stane, že rodičia spadajú do viacerých výchovných kategórií. Často sa to mení vekom detí a ich momentálnym správaním. Psychológovia považujú autoritatívny spôsob výchovy za najzdravší a najrozvinutejší prístup k rodičovstvu. Zistite, v čom počíva a skúste zaradiť preň typické prvky do vašej výchovy. Teraz vám poúkame návod, ako zistíte váš typ rodičovského prístupu a akú zmenu by bolo vhodné urobiť, aby sa vám podarilo vychovať naozaj šťastných a zodpovedných dospelých.

Štyri štýly rodičovstva:

Autoritársky:

Je tiež známy ako vojenský rodičovský štýl, kde rodič používa veľmi prísne pravidlá, pričom kladie dôraz na poslušnosť a úctu k autorite. Vzťah rodič a potomok je bez vzájomnej komunikácie. Dieťa jednoducho musí poslúchať na slovo. Autoritársky rodič je tvrdý a extrémne náročný. Výskum ukazuje, že deti, ktoré sú vychované v autoritárskom štýle rodičovstva pôsobia v dospelosti najmä na  akademickej pôde, ale hrozí im, že budú mať zlé sociálne zručnosti a nízke sebavedomie.

Ste autoritársky rodič ak:

zZavádzate prísne pravidlá, ktoré musia vaše deti dodržiavať za každú cenu. Rozhodujete za nich, všetko musí byť podľa vašich predstáv. Len minimálne majú možnosť rozhodnúť o svojom živote. Pravidlá sa dodržiavať musia, nedáte im však žiadne vysvetlenie. Ukladáte im tresty, ak vás neposlúchajú.

Vplyv na deti:

Zvyčajne bývajú úspešní študenti a majú veľmi dobré správanie. No je to na úkor ich nezávislosti a tvorivosti. Buď sa príliš podriaďujú, alebo búria. Deti sú často sociálne izolované, nepoznajú spontánnosť. Chlapci majú sklon ku agresivite voči rovesníkom.

 

Autoritatívny

Autoritatívny rodič síce pevne trvá na pravidlách, zároveň je však starostlivý, ale ochotný urobiť výnimku, keď si to situácia vyžaduje. Rodičia dieťa podporujú, zvažujú jeho názor a berú do úvahy jeho city. Očakávajú, že dieťa sa bude správať rozumne, primerane veku a svojim schopnostiam. Rodičia svoje rozhodnutia deťom vysvetľujú a zdôrazňujú. Niektoré štúdie hovoria, že deti vychovávané v tomto štýle sa v dospelosti uplatnia na akademickej pôde, majú vysoké sebavedomie a je málo pravdepodobné, že sa pustia na zlé chodníčky.

Ste autoritatívny rodič, ak:

vaše deti rozumejú všetkým pravidlám v domácnosti a dodržiavajú plánované časy, ako kedy sa večeria, alebo ide spať. Poznajú dôsledky porušenia pravidiel. Sú schopné otvorene s vami komunikovať a hovoriť s vami o čomkoľvek bez strachu.

Vplyv na deti:

Z detí vychovávaných autoritatívnymi rodičmi vyrastú emočne zdraví dospelí. Sú empatickí, nezávislí a sebaistí. Neboja sa plniť si svoje sny a ciele. Sú usilovní a chcú podať čo najlepší výkon.

 

Zhovievavý

Alebo príliš mäkký. Tento štýl rodičovstva sa vyznačuje nízkou náročnosťou a vysokou citlivosťou. Takýto rodič príliš emocionálne reaguje na požiadavky dieťaťa, zriedka presadzuje konzistentné pravidlá. Rodičia snažia chrániť svoje deti pred všetkým, čo ich v živote postretne. Neurčujú žiadne normy pre správanie a sú veľmi tolerantní Povolení rodičia ú zhovievaví a snažia sa vyhnúť konfrontácii. Štúdie zistili, že deti, ktorých rodičia sú tolerantní, majú vynikajúce sociálne zručnosti a sebavedomie, menej motivovaní v akademickej oblasti.

Ste zhovievavý rodič, ak:

vyhýbate sa akýmkoľvek sporom s vašimi deťmi. Deti nemajú žiadne obmedzenia, robíte kompromisy len aby vaše dieťa bolo šťastné. Radi by ste boli najlepší priateľ vášmu dieťaťu ako rodič. Podporujete svoje deti, aby ste im pomohli dosiahnuť úspech.

Vplyv na deti:

Zhovievavý typ rodičovstva má dlhodobo škodlivý vplyv na deti. Dospievajúci vychovávaní v tomto štýle sú vystavení riziku depresie, nedostatku nezávislosti a často majú problém s alkoholom. Správanie je síce pozitívne, Dieťa je však nezrelé, neovláda svoje impulzy a nedokáže sa na seba spoľahnúť.

 

Zanedbávajúci

Tiež známy ako nezúčastnené rodičovstvo. Rodičia sú príliš zamestnaní v práci, alebo vlastnými činnosťami. Svoje deti nepodporujú, nevenujú im pozornosť, neprejavujú lásku. Ich záujmy sú niekde inde. Svet ich potomkov ich nezaujíma, ani ich názory a city. Výskum poukazuje na celkový negatívny vplyv na deti aj samotných rodičov. Tí by mali vyhľadať odbornú pomoc, aby napravili vzťahy v rámci rodiny, deti ich potrebujú.

Ste zanedbávajúcim rodičom ak:

nezaujímate sa o fyzické, emocionálne alebo iné potreby vašich detí. Neviete, čo sa deje v ich živote. Trávite väčšinu času mimo domova. Nepoznáte ich učiteľov a priateľov.

Dôsledky pre deti:

Deti si budú ťažko vytvárať vzťahy s rovesníkmi. Nepoznajú disciplínu. Často preberajú rodičovskú úlohu pre svojich mladších súrodencov. Správanie je náladové, nesústredené, vzdelanie ich nezaujíma, často chodia poza školu, majú skúsenosti s drogami.

 

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: pp

Ďalšie články

Diskusia