Máte nárok na OČR, aj keď nedáte dieťa do škôlky či školy?

Máte nárok na OČR,21.05.2020 |

Dobrá správa pre rodičov. Aj keď vaše deti nenastúpia 1. júna do škôlky či školy a zostanete s nimi doma, dávku OČR môžete naďalej poberať.

Školy budú posielať okresným úradom zoznamy žiakov, ktorí do školy nastúpili a ktorí zostali doma. Okresné úrady v sídle kraja poskytnú tieto údaje do 10. júna Sociálnej poisťovni.

Podmienkou získania pandemického OČR pre rodičov je, že musia na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje,, že rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože ich bude overovať. Rodičia sa môžu pri poberaní pandemického ošetrovného prestriedať. NIe je dané, ako dlho môže zostať s dieťaťom, je to na vás, ako vám to vyhovuje. Pri viacerých deťoch nie je možné si ich "rozdeliť". Ošetrovné si môže uplatniť iba jeden rodič. 

Objavili sa pochybnosti, či vyplácanie OČR rodičom, ktorých deti nnastúpia od 1. júna do škôlky či školy nie je v rozpore so zákonom, podľa ktorého dostáva ošetrovné rodič vtedy, ak je škola zavretá. To v tomto prípade naplnené nebude. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uistil, že to vyriešia tak, aby sa rodičia o ošetrovné obávať nemuseli.

Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa tam nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. Na základe rozhodnutia rodičom takýchto detí vznikne nárok na ošetrovné, respektíve bude pokračovať, a SP im ho prizná a vyplatí.

Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Poberanie dávky pandemického ošetrovného nie je časovo limitované ako bežná OČR, rodičia majú na ňu nárok až do otvorenia školských zariadení (júnovú prevádzku škôlok a škôl vyrieši spomínané rozhodnutie rezortu školstva, podľa ktorého platí režim mimoriadneho prerušenia školského vyučovania).

Dávka sa počíta ako 55 percent z denného vymeriavacieho základu, teda z hrubého mesačného príjmu zamestnanca alebo vymeriavacieho základu živnostníka, z ktorých platí sociálne poistenie.

Rodičia hrozí menej dovolenky

Rodičia, ktorí sú s deťmi doma, môžu prísť o pár dní dovolenky. Bežne majú nárok na 5 týždňov. V prípade, že do roboty nechodili veľa dní, môže im zamestnávateľ jej dĺžku skrátiť. Podľa Záonníka práce za 100 zameškaných pracovných dní vám môže zobrať dva dovolenkové dni a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní opäť dva dni.

Toto sa však môže odohrať iba vo firmách,ktoré sa po pandémii rozbehnú tak, že by nestíhali s výrobou. Väčšina rieši skôr opačný problém a dochádza k prepúšťaniu, lebo nie sú schopné sa uživiť. V orovnaní s tým je pre rodičov o nejaký ten deň dovolenky menej asi omnoho príjemnejšou správou než to, že prídu o prácu. 


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia