Rakovine u detí sa nedá predchádzať: Čo je dôležité?

Rakovine u detí sa15.02.2020 |

Dôležitá je včasná a kvalitná diagnostika. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dnes dokážu poskytnúť detským onkologickým pacientom najlepšiu možnú starostlivosť.

Najčastejšou diagnózou u detských onkologických pacientov u nás i vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory (neuroblastóm a Wilmsov nádor). Leukémie predstavujú až 30 % všetkých onkologických chorôb detí. Najčastejšie ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu (ALL).

Akútna lymfoblastová leukémia je na Slovensku ročne diagnostikovaná približne 30 deťom. Prognózy na vyliečenie sú však veľmi dobré. V súčasnosti je možné kombinovanou liečbou dlhodobo vyliečiť asi 85 – 90 % týchto detí. V prípade návratu ochorenia je pravdepodobnosť úspešnosti liečby 40 – 60 %. Každý prípad a každé dieťa sú jedinečné, no šance na vyliečenie ovplyvňujú aj faktory ako je vek, pohlavie, počet leukemických buniek na začiatku diagnózy a leukemický podtyp, eventuálny nález na centrálnom nervovom systéme a genetické zmeny v leukemických bunkách. Veľký význam má aj rýchlosť reakcie leukemických buniek na terapiu v prvých týždňoch liečby.

Povedomie o onkologických ochoreniach detí a o ich liečbe má zvýšiť Medzinárodný deň detskej rakoviny, ktorý si pripomíname dnes - 15. februára. V rozvinutých krajinách sa úspešne vylieči viac ako 80 % detí s rakovinou, zatiaľ čo v rozvojových je to iba 20 %. Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou možnou starostlivosťou, aká v súčasnosti vo svete existuje.

Rakovina nepozná hranice, nemala by ich mať ani liečba

O tom, či sa dieťa vylieči nemá rozhodovať to, v akej krajine žije. Medzinárodný deň detskej onkológie preto upozorňuje na potrebu zabezpečiť rovnako kvalitnú liečbu pre všetky deti sveta. „Primárnou prevenciou detských úmrtí je včasná a presná diagnóza. To je však iba začiatok. Pre úspešné vyliečenie je potrebné zabezpečiť dostupnosť správnej liečby a starostlivosti, vrátane cenovo dostupných a kvalitných liekov“, hovorí prezidentka Sekcie detskej onkológie a hematológie SPS (Slovenskej pediatrickej spoločnosti) Judita Puškáčová.

Dôvodom nižšej miery prežitia detských onkologických pacientov v menej rozvinutých krajinách je nemožnosť určiť presnú diagnózu včas, slabá dostupnosť liečby, no často aj základných liekov a technológií, ktoré by mohli pomôcť úmrtia odvrátiť. WHO preto v roku 2018 spustila iniciatívu na boj s rakovinou detí Global Initiative for Childhood Cancer, ktorá je apelom pre zlepšenie starostlivosti a dostupnosti liečby rakoviny v jednotlivých krajinách. Cieľom kampane je do roku 2030 dosiahnuť celosvetovo aspoň 60 % mieru vyliečenia rakoviny u detí, čo je približne dvojnásobok súčasného stavu. Počas nasledujúceho desaťročia by to znamenalo približne 1 milión zachránených detských životov.

Slovensko na svetovej úrovni

Na liečbu detských onkologických pacientov sa u nás zameriavajú 3 kliniky: Klinika detskej hematológie a onkológie LF a NÚDCH v Bratislave, Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici. Ročne u nás pribúda asi 180 nových detských onkologických pacientov, úspešne sa darí vyliečiť až 80 - 83 % detí.

„Primárnym spôsobom liečby je kombinovaná chemoterapia a väčšina pacientov sa lieči v rámci veľkých medzinárodných skupín a štúdií. Slovenská republika je napríklad od apríla 2019 aktívnym členom AEIOP/BFM ALL, uznávanej celosvetovej skupiny, ktorá sa zaoberá výskumom všetkých aspektov detských leukémií. Prostredníctvom videokonferencií spolupracujeme s Detskou nemocnicou vo Filadelfii v USA, ktorá patrí medzi najúspešnejšie na svete v liečbe detských onkologických ochorení,“ hovorí prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF a NÚDCH v Bratislave a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou, n.o. Alexandra Kolenová. 

Vraciame deti do života

Na Slovensku vznikla nezisková organizácia (n.o.) Deťom s rakovinou, ktorá je tímom zloženým z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Sídli priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava. „Našou víziou je pomáhať všetkými dostupnými spôsobom a prispievať k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ, čo vedie k zlepšeniu podmienok a šancí na ich uzdravenie,“ hovorí Daša Malá Fabšíková z n.o. Deťom s rakovinou. Cieľom  organizácie je prispievať k inovácii Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave a zabezpečiť tak deťom s rakovinou podmienky, ktoré sú štandardom pre vyspelé krajiny Európskej únie.

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia