Berte drobca medzi iné deti čo najčastejšie

Berte drobca medzi iné10.05.2014 |

Hranie sa detí na ihrisku alebo v detských kútikoch je životne dôležité pre ich sociálne interakcie. Na jednej strane sa drobec zabaví a na druhej sa učí fungovať v spoločnosti.

Sociálne interakcie a úspešné vzťahy s rovesníkmi sú základnými stavebnými kameňmi pre deti, pri ktorých sa učia dôvere, koncentrácii, načúvaniu inštrukcií, efektívnej kontrole emócií a schopnosti riešiť sociálne problémy.

Podľa štúdie uverejnenej v Annual Review of Psychology, ak dieťa nie je často v spoločnosti rovesníkov, môže to viesť k negatívnym následkom v neskoršom živote, akými sú osamelosť, depresie a pocity úzkosti. Okrem toho, nízka akceptácie rovesníkmi v prvých rokoch života je predpokladom slabšej úspešnosti v škole, slabšieho duševného zdravia a problémov so správaním.  

Ako deťom pomôcť?

Robte to, čo je príjemné a pohodlné aj pre vás, lebo deti absorbujú záujmy a pocity svojich rodičov. Nemusíte chodiť do detských centier alebo na ihriská, ak vám tam nie je príjemne. Stačí príležitostná káva alebo prechádzka do parku s rovnako zmýšľajúcimi rodičmi a ich ratolesťami.

Spoločné hry majú význam aj pre najmenších

Aj keď na prvý pohľad sa zdá, že batoľa si vôbec deti okolo seba nevšíma, v skutočnosti je prítomnosť iných malých „človiečikov“ dôležitá. Táto interakcia, známa ako paralelné hry , je veľmi prospešná pre drobčeka. Zatiaľ čo zdanlivo na okolie zabúda, v skutočnosti ho sleduje a učí sa od iných novým zručnostiam, aj keď sa priamo s nimi nehrá.

Deti v predškolskom veku si na ihriskách a iných miestach s množstvom ďalších detí, prídu na svoje. V tomto veku pozorujeme budovanie sociálnych interakcií. Drobci sa učia požičiavať obľúbené hračky, komunikácii, empatii, trpezlivosti, základom etiky, ale aj tomu, ako vyjadrovať svoje emócie a budovať priateľstvá.

Čo robiť, ak dieťa nemá o hry s inými záujem?

Ak máte doma skutočne hanblivé dieťa, ktoré nie je jednoduché socializovať, pomôžte mu. Do hier s inými deťmi ho zapájajte aj za vašej prítomnosti, venujte sa mu a chvíľkami ho skúste nechať hrať sa bez vás po boku. Hneď ako si všimnete, že o hru nemá záujem, navrhnite mu inú, zoberte ho do inej skupiny detí. Povzbudzovaním a spoluprácou by sa vám malo podariť dostať ho von z jeho škrupinky a pomôcť mu na ceste k získaniu sociálnej interakcie.

Bez ohľadu na vek dieťaťa výhody hier nemožno podceňovať. Okrem toho, že predstavujú zdroj zábavy, pomáhajú tiež deťom učiť sa a rozvíjať základné životné zručnosti.


Foto: wikimedia commons
Zdroj: parents.com

Diskusia