OSÝPKY útočia: V našom hlavnom meste máme dva potvrdené prípady

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
09.02.2023 |

Toto ochorenie znovu útočí aj na území Slovenska. Pozrite sa na bližšie podrobnosti.

V našom hlavnom meste sa vyskytol prípad osýpok, ktoré postihli deti, konkrétne sa zjavili u menších detičiek, pričom išlo o detí vo veku dvoch mesiacov a deväť mesiacov, informuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom facebookovom profile. Pričom nájdené vyskytujúce sa  osýpky boli aj už laboratórne potvrdené. „Potvrdili to výsledky vyšetrení v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Deti, pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, neboli ešte zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania. Obe deti boli hospitalizované," uvádza sa na spomínanom facebookovom profile daného úradu. Ďalej je zrejmé, že dané detičky ešte neboli zaočkované z dôvodu, že nemali na to potrebný počet rokov, resp. neboli zaočkované z dôvodu, že sa u nich vyskytli problémy so zdravým.

Zistilo sa, že táto choroba sa vyskytla zo zahraničia. „Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu došlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára 2023 po 19:30," spomína sa na danom facebookovom profile. Na základe týchto skutočností je zrejmé nasledovné. Spomínaný úrad povzbudzuje ľudí, najmä rodičov vyskytujúcich sa s detičkami, ktoré boli v danom čase priamo na uvedenej pohotovosti, aby pozorovali, či sa u ich malých detských ratolestí nenachádzajú príznaky, ktoré by mohli naznačovať výskyt osýpok.

V prípade, že ak takéto príznaky spozorujú je vhodné kontaktovať telefonicky ošetrujúceho lekára dieťaťa. „Epidemiologické vyšetrovanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. V rámci neho sa zatiaľ nepotvrdilo ďalšie šírenie tohto ochorenia. RÚVZ v Bratislave prijíma aj ďalšie protiepidemické opatrenia a je v kontakte aj so zdravotníckym zariadením, kde pravdepodobne došlo k prenosu. Spolupracuje aj s ošetrujúcimi lekármi detí," nachádza sa na danom facebookovom profile úradu.

Spomínaný úrad spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v našej republike dbajú na väčšiu mieru sledovania prítomnosti osýpok na území Slovenska. Avšak, taktiež sledujú aj okolité krajiny. ÚVZ SR sa podujal na to, aby koncom prvého mesiaca tohto roku a taktiež aj opakovanie v uplynulých dňoch podnecoval aj konkrétne regionálne úrady k tomu, že majú dať do pozornosti ľuďom, ktorí realizujú zdravotnú starostlivosť, aby brali do úvahy, že sa môžu na našom území vyskytovať osýpky. Majú lekárom pripomenúť, „aby lekári brali do úvahy túto možnosť v rámci diferenciálnej diagnostiky," uvádza sa na danej sociálnej sieti. Taktiež je dôležité myslieť na podstúpenie povinného pravidelného očkovania.

 

DVA POTVRDENÉ PRÍPADY OSÝPOK V BRATISLAVE V Bratislave sme zaevidovali dva laboratórne potvrdené prípady osýpok u...

Posted by Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky on Wednesday, February 8, 2023

Výskyt skutočných osýpok na našom území boli naposledy zaevidované v roku 2019, pričom je zrejmé, že sa vyskytli u 318-tich ľuďoch na území východného Slovenska. „Zaočkovanosť proti osýpkam v Bratislavskom kraji za rok 2022; administratívna kontrola očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast:" Na základe získaných informácií ohľadom očkovanosti je zrejmé, že počas roku 2020 prišlo k zaočkovanosti konkrétne v najmladšom kontrolovanom ročníku  týkajúceho sa narodenia je zrejmé, že zaočkovanosť bola u 94,3 % detí v kraji. Čo sa týka zaočkovanosti v roku 2019 je zrejmé, že celokrajská zaočkovanosť v ročníku spomínaného roku 2019 dosiahla úroveň 95,4 %. Podrobnejšie záležitosti o prítomnosti osýpok nachádzajúcich sa v Európe je možné sa dočítať tu.

Pod spomínaným postom sa objavilo mnoho komentárov. Jedna komentujúca poznamenala nasledovné: „Celkom tomu nerozumiem. Občas tam chodíme, prvý krok je evidencia pacientov do systému na informáciách. Potom lekár, ktorý tiež všetko zadáva do počítača. Ľahšie je vytiahnuť zo systému dáta, kto všetko bol vtedy na pohotovosti a kontaktovať ich priamo," spomína jedna žena pod príspevkom, pričom dodáva, že mnoho ľudí zrejme nemusí mať účet na Facebooku a byť prihlásený v danej skupine spomínaného úradu na spomínanej sociálnej sieti. Na daný komentár jej spomínaný Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odpovedal nasledovne: „Toto treba brať iba ako jeden z viacerých komunikačných kanálov, pričom tento text slúži skôr na informovanie verejnosti o výskyte infekčného ochorenia a zdôraznenie potreby prevencie v podobe očkovania v stanovenom veku," spomína sa na danom facebookovom profile tohto úradu.

 

 

 

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/zk

Ďalšie články

Recepty

Feminity

Zdravie

Diskusia