Manuál pre rodičov: Príznaky Covid-19 u detí a ako postupovať

Manuál pre rodičov: Príznaky22.09.2021 |

Tri manuály – pre rodičov dospievajúceho dieťaťa, ako aj detí mladších a starších ako 3 mesiace, sú zverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Odborníci Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti zadefinovali a zosumarizovali príznaky,  ktoré sa môžu u dieťaťa vyskytnúť, a podľa závažnosti  ich rozdelili do červenej, zelenej a oranžovej zóny a pre každú z nich odporučili  ďalší postup. Jednoduchosť a zrozumiteľnosť  týchto infografík môžu zohrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa rodiča dieťaťa,  a tým aj pri poskytnutí okamžitej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

V manuáloch nájdete podrobnejší prehľad symptómov ochorenia od ľahkého až po kritický priebeh, ako aj návod, ako postupovať.

Mierny prípad

Symptómy: teplota do 38°C, únava, bolesť hlavy, bolesť očí, konjunktivitída, symptómy horných ciest dýchacích (upchatý nos, nádcha, bolesť hrdla), gastrointestinálne príznaky (riedka stolica, bolesť brucha, nauzea), bolesť svalov

- bez dyspnoe (dýchavičnosti), bez oslabeného dýchania, bez tachypnoe (zrýchleného dýchania), bez ťažkostí s perorálnym príjmom

- bez patologického rtg/usg nálezu (ak je vykonané z diferenciálno-diagnostických dôvodov).

Stredne závažný prípad

Symptómy: horúčka, únava, kašeľ, bolesť hlavy, vracanie, hnačka, bolesť brucha, myalgia (bolesť svalov), anosmia (strata čuchu), ageusia (strata chuti)

- symptómy dolných dýchacích ciest dyspnoe (námahová), znížený perorálny príjem (ľahká dehydratácia s potrebou podpory p.o. príjmu), tachypnoe bez hypoxémie (saturácia kyslíka viac ako 94% pri dýchaní atmosferického vzduchu):

  • u detí mladších ako 3mes. – viac ako 60/min
  • 3-12 mesačné viac ako 50/min
  • 1-5 ročné deti viac ako 40/min
  • staršie ako 5 rokov viac ako 30/min (WHO)

- známky pneumónie v rtg/usg náleze (ak sa vykoná)

Pozor: U detí sú častejšie prítomné radiografické abnormality, preto by tieto nemali byť jediným kritériom hodnotenia závažnosti prípadu, abnormality na Rtg pľúc v zmysle pneumónie boli popisované aj u asymptomatických detí.

- bez príznakov sepsy.

Ťažký prípad

Symptómy: horúčka a kašeľ a najmenej jeden príznak z nasledujúcich:

  • ťažká respiračná tieseň (grunting, zaťahovanie medzi hrudných svalov)
  • cyanóza (modrasté sfarbenie pokožky a slizníc)
  • intermitentná apnoe - tachypnoe (aj pri neprítomnosti teploty alebo plaču)
  • hypoxémia (saturácia kyslíkom menej ako 94% pri dýchaní atmosferického vzduchu): hypoxémia je primárnym kritériom hodnotenia závažnosti stavu, respiračná frekvencia v rannom detstve výrazne závisí od veku
  • príznaky dysfunkcie orgánov: malátnosť, letargia, kŕče, dehydratácia, nechutenstvo, ťažkosti s kŕmením, perzistentné vracanie, zvratky s prímesou, poruchy koagulácie, rabdomyolýza.

Kritický prípad

Symptómy: pediatrický ARDS (syndróm akútnej dychovej tiesne) s respiračným zlyhávaním

- sepsa s multiorgánovou dysfunkciou

- septický šok alebo kóma.

Je predpoklad, že asi polovička detí s Covid-19 je bezpríznaková a len asi 10 – 15 % detí má symptómy podobné tým, ktoré majú dospelí, teda kašeľ, teplotu, dýchavičnosť.

Odborníci upozorňujú na časté zhoršovanie stavu v druhom týždni ochorenia. Vtedy je v každom prípade potrebné kontaktovať lekára. Rovnako, ak sa objaví dýchavičnosť, stav sa dlhodobo nelepší alebo sa opäť objaví horúčka.

Okrem liekov, o užívaní ktorých by ste sa mali poradť s pediatrom, je vhodné podávať aj vitamíny a ďalšie účinné látky. Dbajte na zdravú stravu. 

Podrobné odporúčania, rady, tipy na vhodnú stravu či vitamíny nájdete v materiáli zverejnenom na stránke ministerstva zdravotníctva.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Feminity

Zdravie

Diskusia