Chrípka opäť úraduje. Účinnejšiu prevenciu ako túto nenájdete

Chrípka opäť úraduje. Účinnejšiu11.01.2018 |

Pred pár dňami do školy nastúpili tisícky detí vo veku od 6 do 14 rokov. Práve tie vykazujú jednu z najvyšších chorobností na chrípku a jej podobné ochorenia.

Chrípka je závažné, vírusové, vysoko nákazlivé ochorenie, ktorého epidémie sa každoročne opakujú najmä v zime a na začiatku jari v chladnom počasí.  Vtedy narastá riziko prechladnutia organizmu a ľudia sa viac  zdržujú v uzatvorených priestoroch. V epidémiách chrípky a chrípke podobných ochorení  býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov, preto sú v detských kolektívnych zariadeniach – jasliach, škôlkach i školách, študentských domovoch  veľmi dôležité  preventívne opatrenia.

Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus, ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní. Chrípka sa tak rýchlo šíri v zle vetraných  priestoroch s veľkým počtom osôb a z osoby na osobu sa šíri kvapôčkovou infekciou vzdušnou cestou.

Veľké množstvo vírusu vylučovaného dýchacími cestami chorého a malá dávka vírusov potrebná na vyvolanie infekcie, sú jednou z príčin rapídneho šírenia sa chrípky. Okrem toho, že vírus vstupuje do tela  dýchacími cestami, môžu sa deti i dospelí nakaziť aj kontaktom s predmetmi kontaminovanými výlučkami z dýchacích ciest a následným dotykom svojich úst alebo nosa, pri podávaní rúk, uterákmi, použitými vreckovkami, predmetmi bežného používania, prostredníctvom kľučky od dverí  a pod.  Inkubačná doba, teda  doba ktorá uplynie od preniknutia choroboplodných zárodkov do objavenia sa prvých príznakov ochorenia, je 1až 3 dni“, konštatuje vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)  v Banskej Bystrici Katarína Slotová.  


TIP: Toto dodržiavajte a váš škôlkar bude zdravý ako repa


Najúčinnejšia prevencia chrípky

Medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia patrí  časté a účinné vetranie - otvorenie okien dokorán cez každú prestávku v škole a v predškolských zariadeniach počas telesných aktivít a počas pobytu detí vo vonkajšom prostredí. Ak je to možné, tak v školách a v predškolských zariadeniach treba vetrať aj počas vyučovania ventilačným oknom tak, aby studený vzduch nepôsobil priamo na deti. Nevyhnutné je aj  dokonalé vetranie počas upratovania a po skončení vyučovania či prevádzky detského zariadenia. Denne treba dôsledne odstraňovať prach vlhkou utierkou s prísadou čistiaceho prostriedku, umývať podlahy a ostatné plochy vrátane radiátorov a kľučiek dverí, pretože vírus chrípky sa naviaže na jemné prachové častice a tak sa s prachovými časticami vzduchom prenáša. V čase epidémie chrípky a chrípke podobných ochorení odporúčajú odborníci na toto čistenie použiť aj dezinfekčné prostriedky.

Nevyhnutnou súčasťou prevencie vzniku a prenosu infekčných ochorení, teda aj chrípky, je  dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí. V každej prevádzke pre deti a mládež je preto potrebné zabezpečiť také podmienky  pre osobnú hygienu detí, aby výchova bola uskutočniteľná a efektná. Zabezpečenie mydla na umývanie rúk, jednorazových papierových utierok na utieranie rúk alebo vlastných uterákov by malo byť preto samozrejmosťou. Deti je potrebné naučiť pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd po ich znečistení, napr. po kýchnutí, po použití WC, po kontakte so zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate domov, po pobyte vo verejnom dopravnom prostriedku a pod. Samozrejme v kolektívnych zariadeniach pre deti a mládež musí dbať na dodržiavanie zásad osobnej hygieny aj personál, ktorý kontroluje  aby do detských a školských kolektívnych zariadení dochádzali len zdravé deti a zdravý personál“, vymenúva základné preventívne opatrenia Slotová.

Počas výskytu lokálnej epidémie v škole je jednoduchým, ale účinným opatrením napríklad aj obmedzovanie  nadmerného styku detí (tlačenice) aj počas bežného vyučovania (organizácia obedov, prestávok, odchod zo školy) a neorganizovať a nezúčastňovať sa podujatí, kde je väčšia koncentrácia osôb.

Nevyhnutnú úlohu v prevencii výskytu chrípkových ochorení  podľa Slotovej  majú i rodičia. Je to v prvom rade výchova detí v súlade so zásadami osobnej hygieny. Umytie rúk po príchode domov by sa malo stať takou samozrejmou činnosťou rodičov a ich detí, ako umytie si rúk pred jedlom. Ďalšou dôležitou súčasťou výchovy detí v prevencii ochorení je výchova k správnej životospráve, k správnemu obliekaniu, k dostatočnej pohybovej aktivite na čerstvom vzduchu, či otužovaniu napríklad pri sprchovaní striedavo teplou a studenou vodou. Netreba zabúdať na dostatok spánku a  pitie dostatočného množstva tekutín.

Prečítajte si tiež:

5 netradičných tipov, ako deťom posilniť imunitu

Sedem najväčších chýb, ktoré robíme v zime


Foto: thinkstock.com
Zdroj: az

Ďalšie články

Diskusia