V očkovacom kalendári 2020 prišlo oproti minulým rokom k zmene

V očkovacom kalendári 2020
Ilustračné foto
Zdroj: Thinkstock.com
18.01.2020 |

Očkovací kalendár so základnými informáciami o povinnom a odporúčanom očkovaní pravidelne zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Čo sa tento rok mení?

Úpravy v očkovacom kalendári sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Po novom budú deti očkované druhou dávkou očkovacej látky proti MMR v piatom roku života, doteraz to bolo v 11. roku života. Ministerstvo zdravotníctva si od takéhoto kroku sľubuje zníženie rizika vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch.

I keď zmysel povinného očkovania spočíva v prevencii proti šíreniu závažných ochorení, dať dieťa zaočkovať vás nemôže nikto donútiť. Ak sa však rozhodnete vyhnúť sa mu, za odmietnutie hrozí pokuta, ktorej výška môže byť až 331 eur. Rezort zdravotníctva plánoval novelou zákona o ochrane a podpore zdravia túto pokutu vypustiť a zároveň dosiahnuť, aby boli do predškolských zariadení prijímané len deti zaočkované v rámci povinného očkovania, no odporcovia očkovania mali silnejší hlas a novela prijatá nebola. 

Očkovací kalendár 2020

Dosiahnutý vek 2 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Dosiahnutý vek 4 mesiace

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka

Pneumokokové invazívne ochorenia - 2. dávka

Dosiahnutý vek 10 – 11 mesiacov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka

Pneumokokové invazívne ochorenia - 3. dávka

Dosiahnutý vek 14 – 17 mesiacov

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie sa vykonáva najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 5. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Dosiahnutý vek 4 roky

Osýpky, Mumps, Ružienka - preočkovanie

U detí narodených od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa očkovanie druhou dávkou trojzložkovej očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu, ružienke vykonáva v 11. roku života.

Dosiahnutý vek 5 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dosiahnutý vek 10 rokov

Osýpky, Mumps, Ružienka - preočkovanie

Týka sa iba detí narodených od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015, ostatné budú preočkované v piatom roku života.

Dosiahnutý vek 12 rokov

Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 2. preočkovanie

Dosiahnutý vek 30 rokov a viac

Záškrt, Tetanus

Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov. Pri presiahnutí odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti.

 

 

 


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/Amanda
Zdroj: ÚVZ SR.sk

Ďalšie články

Gurmán.sk

Recepty

Feminity

Zdravie

Diskusia