Do škôlky len očkované deti? Rodičia iniciujú petíciu proti návrhu

Do škôlky len očkované
Ilustračné foto
Zdroj: Foto: gettyimages.com
05.10.2019 |

Petičný výbor zložený z rodičov potrebuje vyzbierať 10 000 podpisov, aby bol ich hlas proti návrhu neprijímať do predškolských zariadení nezaočkované deti, vôbec vypočutý.

Rodičia, ktorí sa proti návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia postavili, sú presvedčení, že nie je dostatočne podložený. Ministerstvo zdravotníctva SR v návrhu zákona odopiera neočkovaným deťom vstup do materských škôl, čím chce zabrániť možnému šíreniu nákazy. Konkrétne údaje však môžu dosvedčiť, že neočkované deti sa, naopak, vôbec nemusia podieľať na epidémiách. Z vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa dozvedáme, že v rámci epidémie osýpok, ktorá prepukla v okrese Michalovce v roku 2018, z celkom zaznamenaných 438 prípadov sa nevyskytlo ani jediné dieťa neočkované pre odmietnutie. Ak túto skupinu detí teraz MZ SR označuje za takú rizikovú, je to nepravdivé a zavádzajúce. Nezverejnili sa žiadne podklady či analýzy, ktoré slúžili ako podklad pre takúto úpravu zákona, rovnako neboli poskytnuté ani na písomnú žiadosť viacerých rodičov. Otázka, kedy boli predškolské zariadenia a neočkované deti v nich ohniskom významnejšej nákazy, tak zostáva nezodpovedaná,“ uvádzajú vo svojej argumentácii.

Formuláciu z predkladacej správy: „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu...“ považujú rodičia za nedostatočnú na zavedenie takéhoto závažného opatrenia zo zákona. Odvolávajú sa na Imunologický prehľad v SR 2018, z ktorého vyplýva, že očkovaných detí bez dostatočnej hladiny protilátok, a teda potenciálnych prenášačov, je viac než detí neočkovaných z rozhodnutia rodičov.  


Toto najviac zaujíma rodičov o povinnom očkovaní


Navrhovanej zákonnej úprave chýba podľa nich logika tiež v kombinácii s povinnou predškolskou dochádzkou, kde u 5-ročných detí v tej istej škôlke „už odrazu nevadí, ak sú neočkované.“ Ten istý problém vidia aj v školách a pýtajú sa, prečo je návrh zameraný iba na škôlky, aj keď k nákaze môže prísť na ktoromkoľvek verejnom priestranstve. Rovnako pripomínajú, že deti sa stretávajú v triede aj s personálom a návštevníkmi zariadenia, no dospelých sa žiadne obmedzenie v zákone netýka, i keď „väčšina dospelých nebola očkovaná proti viacerým ochoreniam z dnešného očkovacieho kalendára. Predstavujú teda minimálne rovnaké riziko, za aké sa označujú neočkované deti.“

Prekáža im tiež formulácia v návrhu, že absolvovanie všetkých povinných očkovaní sa vyžaduje s odôvodnením, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. Vnímajú to ako „ďalšiu neopodstatnenú a neprepracovanú požiadavku, nakoľko viacero vakcín nedokáže zo svojej povahy zabrániť šíreniu ochorení (napr. proti záškrtu, čiernemu kašľu a detskej obrne). To znamená, že očkovaný človek ich prenáša rovnako ako neočkovaný. Tetanus je neprenosný a vakcína proti pneumokokom obsahuje len zopár z viacerých známych kmeňov. Takéto opatrenie je preto zbytočné a nie je možné ním dosiahnuť stanovený cieľ.“

Rodičia bojujúci proti novele zákona ju vnímajú ako trestanie deti za rozhodnutia ich rodičov, ktorí tak činia v najlepšej viere a záujme svojho dieťaťa. Chýbajú im návrhy, ako by mali rodičia postupovať, ak budú nútení zaočkovať doteraz neočkované dieťa. Návrh považujú za porušenie slobody myslenia a svedomia. Rovnako vidia rozpor s ústavným princípom rovnosti a rovnakého prístupu k vzdelaniu. Vidia v ňom tiež porušovanie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. V prípade detí štát podľa nich zasahuje aj do rodičovských práv, keďže rodičia diskriminovaných detí tiež priamo prispievajú na vzdelávanie svojimi daňami. Obávajú sa tiež, že sa to negatívne dotkne predškolských zariadení, ktoré prídu o žiakov.

„Signatári petície žiadajú kompetentné orgány o dôkladné a komplexné analýzy, na ich základe vypracovanie účinných opatrení na zabránenie šírenia infekčných ochorení, napríklad v oblasti hygieny, vyňatie časti o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení z návrhu zákona, používanie rovnakého prístupu k deťom, zohľadnenie detí s nežiaducimi účinkami po očkovaní a súčasne zlepšenie systému ich rozpoznávania a nahlasovania,“ vyzývajú iniciátori petície proti návrhu.

Prečítajte si tiež:

Vyhýbate sa očkovaniu MMR? Toto sa môže stať

Táto žena má plné zuby biomatiek, tak im riadne naložila


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Gurmán.sk

Recepty

Feminity

Zdravie

Diskusia