Mení sa vek preočkovania vakcínou MMR: Koľkoročné deti ho absolvujú?

Mení sa vek preočkovania
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
05.06.2019 |

Kým doteraz boli deti druhou dávkou vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) očkované v 11. roku života, po novom to bude skôr.

Úprava vyplýva z pripravovaných zmien očkovacieho kalendára na Slovensku, ktoré vypracovala Pracovná skupina pre imunizáciu v súvislosti s výsledkami Imunologického prehľadu (IP) na Slovensku v roku 2018. Obdobie aplikovania prvej dávky MMR vakcíny zostáva nezmenené, naďalej sa bude vykonávať v 15. až 18. mesiaci života.

„Zo záverov Imunologického prehľadu v SR vyplynulo rozhodnutie posunúť druhú dávku vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v rámci povinného pravidelného očkovania z 11. roku života do šiesteho roku života. Ide o dôležitý a potrebný krok s dôrazom na efektívnejšiu ochranu zdravia detí pred infekčnými ochoreniami. Aj v rámci súčasných epidémií osýpok na Slovensku, ako aj v Európe evidujeme vysokú chorobnosť práve u detí, ktoré vnímam ako najzraniteľnejšiu skupinu populácie. Druhou dávkou MMR vakcíny sú už v súčasnosti očkované v predškolskom veku v rámci povinného očkovania deti z Českej republiky, Slovinska, Chorvátska alebo Talianska,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.

Rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky MMR vakcíny do šiesteho roku života je reakciou na laboratórne výsledky IP 2018, ktoré ukázali, že podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov sa pohybuje od 97,24% u 3-ročných detí po 93,46% u 5 až 9-ročných detí. „Výsledky možno považovať za uspokojivé, avšak vzhľadom na zvýšený výskyt osýpok na Slovensku a v Európe je potrebné zvýšiť ochranu zdravia detí. Našim zámerom je, aby boli deti už pri nástupe do školy kompletne očkované dvoma dávkami MMR vakcíny, čo zabezpečí väčšiu ochranu proti osýpkam než v súčasnosti podávaná prvá dávka vakcíny v 15.-18. mesiaci života a druhá dávka vakcíny v 11. roku života. Týmto krokom sa posilní ochrana zdravia detí a zníži sa riziko vzniku a šírenia osýpok v školských kolektívoch,“  uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V súčasnosti sa už pracuje na novele vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorá prinesie úpravu očkovacieho kalendára. Zmeny by podľa ministerky mohli byť do praxe zavedené v budúcom roku.

Zmeny sú plánované aj v rámci odporúčaného očkovania proti vírusovej hepatitíde A. Navrhuje sa rozšírenie veku očkovania dvojročných detí žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania na očkovanie vo veku dva až päť rokov. Tieto zmeny považuje hlavný hygienik za opodstatnené. Z výsledkov IP 2018 vyplynulo, že hoci majú vakcíny proti vírusovej hepatitíde A vysokú účinnosť (vysoká proporcia pozitívnych výsledkov u očkovaných - 96,2 %), zaočkovanosť detí do 10 rokov veku je veľmi nízka. Vo vekovej skupine 1-až 4-ročných detí dosahuje 8,6 % a vo vekovej skupine 5-až 9-ročných 15 %.

„Rozšírenie veku očkovania z aktuálnych dvoch rokov na dva až päť rokov života v rámci odporúčaného očkovania detí pochádzajúcich z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania je krokom, ktorý vyplynul z doterajšej praxe očkujúcich lekárov. Časové rozpätie očkovania sa navrhuje rozšíriť na vek, kedy sa nevykonáva žiadne povinné očkovanie a lekári tak budú mať dostatok času na očkovanie proti vírusovej hepatitíde A, od čoho si sľubujeme vyššiu zaočkovanosť týchto detí,“ konštatoval.

Záverečná správa k IP 2018 bude v najbližšom období zverejnená na oficiálnej webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Prečítajte si tiež:

Rodičia, s týmto nerátajte: Nezaiočkované dieťa vám do škôlky nezoberú

Očkovanie proti HPV, ktorý môže spôsobiť rakovinu, hradí už poisťovňa

 

Fotogaléria


Foto: gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: MZ SR

Ďalšie články

Gurmán.sk

Recepty

Feminity

Zdravie

Diskusia