Dajte deti zaočkovať, nabáda najnovšia štúdia

Dajte deti zaočkovať, nabáda
Ilustračné foto
Zdroj: wikimedia commons.com
2014-07-04 00:01:58 |

Patríte k odporcom očkovania a vnímate ho ako jeden veľký biznis farmaceutických spoločností? Americkí experti v najnovšej štúdii tvrdia opak a nabádajú k očkovaniu.

Rodičia by mali nechať deti očkovať. Tak znie jednoznačný odkaz odborníkov, ktorí niekoľko rokov pracovali na projekte sumarizujúcom poznatky z 20-tisíc vedeckých publikácií a 67 dokumentov o bezpečnosti vakcín. Dôkazy podľa nich úplne jasne naznačujú, že vedľajšie účinky vakcín sú neuveriteľne vzácne. Výsledky štúdie zverejnia v najnovšom vydaní lekárskeho časopisu Pediatrics.

Rodičov nabádajú k tomu, aby nemali pred očkovaním strach a predchádzali ním potenciálne smrteľným ochoreniam u svojich detí. Ako uvádzajú, neexistujú žiadne dôkazy alebo vedecké podklady, ktoré by poukazovali na súvis vakcín a rastúci počet detí s autizmom. Rovnako sa nikdy nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a leukémiou u detí, zdôrazňujú. Pripúšťajú, že niektoré vakcíny vyvolali nežiaduce účinky, no stalo sa tak iba u „nepatrného zlomku populácie.“

Nežiaduce účinky vakcín

Z existujúcich dôkazov vyplýva, že reakciou na očkovanie proti meningokovým infekciám môže byť anafylaxia, teda vážna alergická reakcia celého tela. Pri štúdiu vakcín proti detskej obrne zistili, že zaočkované deti s atopickou dermatitídou a rodinnou anamnézou alergie sú viac náchylné na vývoj alergie na potravinové alergény. Iné štúdie zase potvrdili, že MMR očkovanie môže spôsobovať záchvaty.

„Vakcíny, rovnako ako akékoľvek iné lieky, nie sú na sto percent bez rizika,“ hovorí pediatrička Ari Brown. „Občas sa vyskytnú bolesti v ramene alebo nohe či začervenanie v mieste vpichu. To sú veci, ktoré vidíme bežne. Našťastie, stretnúť sa naozaj s vážnymi nežiaducimi účinkami je extrémne vzácne,“ dodáva.

Najlepšie je očkovať podľa odporúčaní

Experti neodporúčajú rozkladať očkovania alebo odkladať ich na neskôr. Odôvodňujú to tým, že čím je dieťa mladšie, tým väčšie nebezpečenstvo ochorení naň striehne. „Tým, že dieťa dostane vakcínu neskôr ako sa odporúča, môže ho to ohroziť,“ konštatuje Brown. Odborníci jednoznačne tvrdia, že pozitívne účinky vakcín prevažujú na zlými a očkovanie označujú za jeden z najúspešnejších krokov vo verejnom zdravotníctve v 20. storočí. Pripomínajú, že len vďaka očkovaniu sa podarilo zbaviť mnohých život ohrozujúcich chorôb, ktoré trápili deti celé stáročia.

Ľudia v súčasnosti podľa odborníkov podieľajúcich sa na prieskume aj vďaka očkovaniu žijú dlhšie a znížila sa tiež dojčenská úmrtnosť. Napríklad pred vynájdením vakcíny proti záškrtu patrilo toto ochorenie k jednej z najčastejších príčin chorobnosti a úmrtí detí. V súčasnosti sa s ním stretávame len veľmi zriedkavo.

„Mladí ľudia žijú v čase, keď je väčšina nebezpečných chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, odstránených a nevideli na vlastné oči, aké vážne infekcie spôsobovali,“ hovorí na adresu zarytých odporcov očkovania Carrie Byington z Americkej akadémie pediatrie. Na jednej strane obavy rodičov detí chápe, no zároveň poukazuje, že v komunitách, ktoré očkovanie odmietajú, sa rozširujú také choroby ako je napríklad čierny kašeľ či osýpky. Tí, ktorí tvrdia, že sú to bežné detské choroby, podľa nej nevedia presne o čom hovoria, lebo neboli svedkami toho, čo môžu takéto infekcie s detským organizmom urobiť.

Slováci neveria najmä vakcíne MMR

Rodičia na Slovensku podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) najčastejšie odmietajú dať svoje deti zaočkovať vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ide o trojzložkovú očkovaciu látku, ktorá by sa mala deťom podávať medzi 14. až 17. mesiacom života. Preočkovanie je v 11-tom roku života. Odporcovia očkovania tvrdia, že sa môže podpísať pod vznik autizmu, aj keď to žiadny výskum nepotvrdil. Obavy majú aj z iných negatívnych účinkov spôsobených zložkami vakcín, ktoré sa môžu prejaviť neskôr v budúcnosti.

 

Nárast počtu rodičov, ktorí odmietajú povinné očkovanie, môže mať podľa ÚVZ SR niekoľko dôvodov. Má ísť aj o nárast antivakcinačných aktivít, téme sa viac venujú aj médiá. Na Slovensku pôsobí napríklad občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. To na svojom webe prináša informácie o následkoch očkovania, zložení vakcinačných látok, či skúseností rodičov s nežiaducimi účinkami. Okrem toho poukazuje, že vo viacerých vyspelých krajinách povinné očkovanie neexistuje, ale sa iba odporúča. Zaočkovanosť tam má byť napriek tomu vysoká. Iniciatíva žiada, aby sa aj slovenskí rodičia mohli slobodne rozhodnúť, či dajú, alebo nedajú deti zaočkovať.

Pravidelné povinné očkovanie detí v SR sa vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole. Tieto očkovania sú zo zákona povinné. V prípade, že povinné očkovanie rodičia odmietnu, pediater to nahlási Regionálnemu úradu zdravotníctva a čaká ich pohovor, prípadne im vyrubia pokutu. 

Fotogaléria


Foto: flickr.com, wikimedia commnos.com
Zdroj: TASR, fox13now.com

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia