Mládež v horách: Hľadanie geografického stredu Slovenska

Mládež v horách: Hľadanie
IIustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
2023-07-13 20:00:00 |

Štátna ochrana prírody SR organizuje počas júla sériu aktivít v rámci medzinárodného podujatia Mládež v horách. To sa každoročne koná v deviatich krajinách Álp a Karpát. Na Slovensku sa akcie uskutočnia na hornej Orave, Poľane a v Slanských vrchoch.

Cieľom podujatia je budovanie vzťahu mladých ľudí k prírode, pričom tento ročník upriamuje pozornosť na význam lesa v horskom prostredí. Dôležitý symbolický charakter podujatia spočíva v tom, že stovky mladých ľudí môžu zažiť a zdieľať svoje spojenie s prírodou a okolitými horami v rovnaký čas na rôznych miestach v celej Európe.

Aktivity v rámci medzinárodného podujatia sa počas aktuálneho ročníka na Slovensku konajú v troch lokalitách. Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava ŠOP SR pripravila pre deti a mládež v lokalite Flajšová pri Oravskej Lesnej program zameraný na spoznávanie dravých vtákov spojený s tvorivými dielňami či pozorovaním hniezd. Správa CHKO Poľana ŠOP SR zas organizuje putovanie do stredu Slovenska. Účastníci sa pri hľadaní geografického stredu Slovenska, ktorým je vrch Hrb, naučia orientovať v teréne, určovať horninové podložie a pôdu, spoznávať a určovať druhy stromov, bylín a húb v lese.

Treťou lokalitou podujatia sú Slanské vrchy, kde Regionálne centrum ochrany prírody Prešov ŠOP SR pripravilo aktivitu s názvom Dolina obrov. Medzinárodné podujatie Mládež v horách je realizované Alpskou sieťou chránených území. Finančne ho podporilo Ministerstvo životného prostredia Nemecka a Monacké kniežactvo. Chvályhodné podujatie sprostredkuje mládeži poznávanie prírody i jej ochranu.


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: TASR

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia