Hmyzí hotel: Učme deti láske k prírode

Hmyzí hotel: Učme deti
Ilustračné foto pixabay.com
Zdroj: pixabay.com
2023-06-03 20:00:00 |

Pri vodnom diele Gabčíkovo na parkovisku práve dostavali hmyzí hotel v tvare Kaplanovej turbíny. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť ochrany biodiverzity v okolí vodných diel a zvýšiť znalosti ľudí o biodiverzite. Aj tých najmenších.

Hmyzí hotel vyrobili z brezového a smrekového dreva ako vernú repliku Kaplanovej turbíny. "Radi by sme poukázali aj takýmto spôsobom na prínosy Vodného diela Gabčíkovo pre životné prostredie a zdôraznili náš záväzok chrániť biologickú diverzitu a rôznorodosť ekosystémov," vysvetlil generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Vladimír Kollár.

Hotel pre hmyz je konštrukcia vyrobená ideálne z dreva a vyplnená rôznymi druhmi prírodných materiálov ako úkryt pre hmyz. Prečo máme do záhrady umiestniť hotel pre hmyz? Aby sme prilákali viac druhov i väčší počet opeľovačov z ríše hmyzu, ktorý nám pomôže v biologickej ochrane rastlín. Okrem možnosti úkrytu môže hotel poslúžiť na kladenie vajíčok a vývoj lariev.

Larvy nie sú brrr, ako reagujú mnohé mamičky. Hmyzie hotely sú aj vynikajúcou príležitosťou, ako učiť naše deti láske k prírode a ako sa o ňu starať. Rozličné chrobáčiky, čmeliaky, bystrušky, tesáriky či malé mušky vytvárajú rovnováhu v prírode, ktorej treba porozumieť už v útlom veku. Nie všetky deti sa dostanú ku krásnej a kultovej knihe Ondřeja Sekoru o Ferdovi Mravcovi, v hmyzom hoteli však majú možnosť vidieť život hmyzu v priamom prenose. 

 

 


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: TASR, MŽP SR

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia