Nepotrebujeme hudobníkov? Ministerstvo školstva škrtá, kde sa dá

Nepotrebujeme hudobníkov? Ministerstvo školstva
Ilustračné foto
Zdroj: wikimedia commons.com
2023-07-25 18:30:00 |

Na stredných školách by sa mali zrušiť úzko špecializované odbory spevu a hudby. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do medzirezortného pripomienkového konania. V návrhu je tiež predstavený nový nadstavbový študijný odbor.

Návrhom by sa zrušili študijné odbory spev - stará hudba, spev - komorná hudba, hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch, hudba - stará hudba a hudba - komorná hudba. V súvislosti s požiadavkou Únie konzervatórií sa zo sústavy odborov vypúšťajú zamerania študijného odboru spev a študijného odboru hudba, ktorých úzka špecializácia spôsobuje problémy ich absolventom pri uplatnení sa na trhu práce. Obsah premetov navrhovaných na zrušenie možno zaradiť do výučby príslušných študijných odborov prostredníctvom disponibilných hodín. Žiaci, ktorí v príslušných odboroch študujú alebo boli prijatí na štúdium, však majú zabezpečené vzdelávanie až do ukončenia.

Návrh vyhlášky údajne reaguje na potreby aplikačnej praxe, ktorá vyplynula z potreby aktualizácie sústavy odborov vzdelávania. Sústava odborov vzdelávania sa dopĺňa o odbory vzdelávania na základe výsledkov záverečného hodnotenia experimentálneho overovania odborov vzdelávania na gymnáziách, stredných odborných školách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách. Nové odbory, ktoré by mali pribudnúť, sú podológ, marketingová komunikácia, špecialista informačnej bezpečnosti, starostlivosť v sociálnych službách a terénna prax, digitálna maľba - koncept art a dizajn digitálnych aplikácií.     

Súčasťou návrhu je vytvorenie nadstavbového študijného odboru pre učebné odbory hutníctva. Ten by nahrádzal neaktuálny študijný odbor zamerania strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov. Vyhovelo by sa tak požiadavke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Otázka znie, či je namieste zlikvidovať aj to málo kultúry v učebných osnovách a nahradiť ich uvedenými novinkami. Budeme mať more marketingových komunikátorov, ktorí neovládajú slovenčinu, nevedia spievať a nikdy neboli v divadle.


Autor: © Zoznam/lun
Zdroj: TASR

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia