Vyhlásenia o bezpríznakovosti budú potrebné aj v novom školskom roku

Vyhlásenia o bezpríznakovosti budú
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
2022-08-17 19:30:00 |

Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 1. septembra. Rúška či respirátory však žiaci už nosiť musieť nebudú.

Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne), alebo školského zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov. Naďalej zostáva zachovaná vo všetkých zariadeniach školského stravovania počas vyhlásenej mimoriadnej situácie aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. "Čas takto poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie," uvádza sa v rozhodnutí. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19.

Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. A to z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až vtedy, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako sedem dní. "Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné," uvádza sa v rozhodnutí. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  
 

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Gurmán.sk

Feminity

Zdravie

Diskusia