Vysvedčenie dostane v stredu takmer 700 000 žiakov ZŠ a SŠ

Vysvedčenie dostane v stredu29.06.2021 |

Stres zo skúšok a písomiek z detí už opadol a po nezvyčajnom školskom roku ovplyvnenom pandémiou koronavírusu sa tešia na letné prázdniny, ktoré začnú vo štvrtok.

Pred školákmi a študentami je ešte jeden školský deň. V stredu 30. júna sa však nebudú učiť, ale prevezmú si koncoročné vysvedčenia. Podľa údajov rezortu školstva učitelia vypísali 486.279 vysvedčení pre žiakov základných škôl a 213.362 vysvedčení pre stredoškolákov. Po prvý raz si domov ponesie vysvedčenie aj viac ako 56.000 prváčikov. 

Letné prázdniny, ktoré sú najdlhšími spomedzi všetkých, začínajú riadnymi horúčavami a potrvajú do 30. augusta. Oddych čaká nielen deti, ale aj takmer 41.000 učiteľov ZŠ a viac ako 21.000 pedagógov SŠ. Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.

Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do takzvanej letnej školy, aby dobehli zameškané učivo v dôsledku prerušenej prezenčnej výuky v školách. Školy môžu realizovať letné školy od 9. do 27. augusta. Program doučovania žiakov základných a stredných škôl bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa potrebujú doučiť a upevniť poznatky. Aj keď letná škola nebude prebiehať vo forme klasického vyučovania, jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

V porovnaní s minulým rokom sa do letných škôl budú môcť zapojiť aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Upevniť vedomosti a zručnosti plánuje 1024 žiakov SŠ a 18.031 žiakov ZŠ.

Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v takzvanom letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich.

 

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia