Toto je pre rodičov najväčší problém online vzdelávania: Myslíte si to aj vy?

Toto je pre rodičov08.04.2021 |

Kým mnohí žiaci prvého stupňa ZŠ sa už opäť stretávajú so spolužiakmi v triedach, druhostupniari a žiaci osemročných gymnázií zostávajú ešte doma.

Dištančné vzdelávani nemá v našich končinách žiadnu históriu a nie sme na podobný systém zvyknutí. Niet peto divu, že to prekvapilo nielen samotných žiakov a ich rodičov, ale aj učiteľov, ktorí sa doslova "za pochodu" učia ako učiť online. Väčšina žiakov dostáva len základná informácie a vzfelávanie je výrazne oklieštené. Naprieik tomu to rodičia nepovažujú za ten úplne najväčší problém. Tým je podľa nich najmä chýbajúci kolektív. Absentujúci osobný kontakt so spolužiakmi, kamarátmi či osamelosť dieťaťa označilo za veľký alebo skôr veľký problém 78 percent rodičov. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý uskutočnila agentúra Focus na vzorke 601 detí navštevujäcich druhý stupeň základnej školy alebo osemročné gymnázium v termíne od 12. do 17. februára.

S deficitmi v socializácii detí súvisí aj problém s chýbajúcim osobným kontaktom s učiteľmi. Jeho naliehavosť si uvedomujú viac ako dve tretiny rodičov (69 percent). Takmer rovnaká časť z nich (68 percent) považuje za problém aj stratu návykov a zmenu denného režimu dieťaťa - denný návyk chodiť do školy, pravidelnosť vstávania a denných rituálov, plnenie bežných denných povinností a podobne. Ako pomerne vážny dôsledok dištančného vzdelávania sa ukazuje aj nízka motivácia učiť sa či lenivosť detí. Za veľký alebo skôr veľký problém to označilo šesť z desiatich rodičov.

Za vnímaním naliehavosti problémov dištančného vzdelávania rodičmi možno podľa analytika IVO Mriána Velšica vidieť dva faktory. "Prvý z nich je faktor socializácie, ktorý je sýtený takými problémami ako chýbajúci kolektív, absencia mimoškolských aktivít, chýbajúci kontakt s učiteľom a prílišné vysedávanie detí pred počítačom. Druhým je faktor vzdelávania. Ten je naopak sýtený problémami, ktoré súvisia s vnútorným prežívaním vyučovacieho procesu, ako je nervozita, nesústredenosť, podráždenosť, problémy s učivom, nízka motivácia učiť sa, lenivosť, únava a prílišná vyťaženosť," uviedol. Ako ďalej tvrdí, napriek faktu, že ide o vnímanie problémov optikou rodičov a nie samotných detí, možno ich považovať za vážne konzekvencie dištančného vzdelávania.

Medzi problémy, ktoré sú väčšinou rodičov považované za naliehavé, patria tiež nedostatky vo výučbe cez internet (58 percent). Rodičia si uvedomujú aj zdravotné riziká spojené s dištančným vzdelávaním. Viac ako polovica (57 percent) poukazuje na nedostatok pohybu a rôzne zdravotné problémy ich detí. O čosi nižšiu naliehavosť majú problémy priamo súvisiace s učením: nervozita, nesústredenosť, podráždenosť (46 percent), problémy s učivom ako nepochopenie učiva, neschopnosť samostatne riešiť úlohy (44 percent), únava či prílišná vyťaženosť, vyplývajúca z množstva úloh, projektov, nedostatku času na oddych, zábavu (40 percent). Naopak, výrazne prevažuje názor (72 percent), že v dištančnom vzdelávaní nie je zásadný problém zhoršenie výsledkov, respektíve známok.

Na strane rodičov je zasa najväčším problémom väčšia záťaž spôsobená potrebou asistencie pri vyučovaní, úlohách, technických problémoch, koordináciou so zamestnaním či výpadkami v zamestnaní. Uvádza ju šesť z desiatich opýtaných. Pre takmer polovicu rodičov je veľkým alebo skôr veľkým problémom zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa alebo riešenie problémov s fungovaním techniky.
    

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia