Novinka: Na školách by mohli pôsobiť aj zdravotné sestry

Novinka: Na školách by23.03.2021 |

Nová profesia by školám a školským zariadeniam pomohla chrániť deti, žiakov aj pracovníkov škôl pred ochorením COVID-19.

Ministerstvo školstva je pripravené o téme diskutovať a v septembri tohto roka vyskúšať pilotný projekt školských sestier aj v praxi.

„Verím, že v nasledujúcich týždňoch bude prebiehať diskusia na túto tému a v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom zdravotníctva sa dohodneme na vytvorení novej profesie v rámci legislatívneho procesu v Národnej rade SR a vyčleníme na to potrebné financie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Školské sestry by mali byť súčasťou podporných školských tímov, do ktorých ministerstvo školstva investovalo 83 miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Vďaka tejto investícii nastúpilo do tried od začiatku školského roka postupne už 1947 pedagogických asistentov a 778 členov podporných a inkluzívnych školských tímov, najmä školských psychológov či špeciálnych pedagógov.

Ministerstvo školstva je pripravené novú profesiu v školstve legislatívne vymedziť, kvantifikovať náklady na jej zabezpečenie aj overiť jej nasadenie v praxi. „Tento rok od septembra by sme si trúfli zafinancovať zo zdrojov ministerstva pilotný projekt školských sestier a potom by sme ho vedeli od budúceho roku ponúknuť ostatným školám,“ dodal šéf rezortu vzdelávania.

V aktuálnej pandemickej situácii je v súčasnosti podmienkou pre vstup do školy a školského zariadenia negatívny výsledok testu na koronavírus žiaka alebo zákonného zástupcu, ktorého platnosť je potrebné pravidelne obnovovať a mnohé školy si testovanie zabezpečujú vlastnými silami. Práve aj v takýchto situáciách by sa mohla využiť profesia školských sestier. „Ak bude súčasťou tímov aj takáto profesia, tak bude nápomocná k tomu, aby sme aj do budúcna vytvorili na školách bezpečné prostredie pred šírením pandémie. Vieme, že sa to celé neskončí o týždeň či o mesiac, tak aby sme na to boli pripravení,“ uzavrel minister školstva.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: minedu.sk

Ďalšie články

Diskusia