Ako to bude so zákazom vychádzania bez negatívneho testu u detí?

Ako to bude so22.01.2021 |

Rozmýšľate, či je nutné, aby testovanie absolvovalo aj vaše dieťa? Ak má menej ako 10 rokov, má výnimku a môže ísť von aj bez negatívneho testu. Ako je to s deťmi nad 10 rokov?

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR)  deti nad 10 rokov potrebujú mať pri sebe negatívny test pri vstupe do prevádzok, úradov, škôl a podobne. Na prechádzky však majú deti do 15 rokov výnimku a von teda môžu ísť aj bez negatívneho testu. Žiaci nultého, prvého a štvrtého ročníka základných škôl majú výnimku a môžu vstupovať do prevádzok a škôl aj bez negatívneho testu. Rovnako to platí aj pre žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch.

Negatívny test sa nebude vyžadovať ani od detí a žiakov, ktorí idú do zariadenia poradenstva a prevencie, teda do centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či do centra špeciálnopedagogického poradenstva alebo k školskému psychológovi a podobne.

Tzv. kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku sa uskutočňuje od 18. do 26. januára. Podľa výsledkov pretestovania by sa malo Slovensko rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov. V tých horších sa bude skríning opakovať.

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia