Štyri skvelé tipy, ako motivovať deti učiť sa aj doma

Štyri skvelé tipy, ako10.01.2021 |

Motivovať deti k učeniu počas lockdownu nie je vôbec jednoduché. Láka ich najmä virtuálny svet a užívajú si oddych. Pri správnej motivácii by ste však mohli docieliť zmenu.

Poradkyňa na duševné zdravie Kerry Quigleyová prezradila svoje štyri tipy, ako udržať deti motivované učiť sa z domu po tom, ako sa im nástup do školských lavíc pre zlú epidemiologickú situáciu opäť oddialil.

Čo môžete urobiť, aby ste deti motivovali k učeniu?

Vytvorte rutinu a držte sa jej

Rutina je nesmierne dôležitá, pretože nielen poskytuje štruktúru dňa, ale je aj duševne prospešná. Nedávna štúdia zistila, že deti, ktoré majú v živote predvídateľnú rutinu, sa cítia bezpečnejšie. Znamená to, že pravidelná rutina môže pozitívne ovplyvniť duševnú pohodu bez ohľadu na vek dieťaťa.

„Deti sa lepšie učia v štruktúrovanej rutine. Pokiaľ je to možné, zachovajte konzistentný spánkový režim, čas na jedlo a pravidelné prestávky. Pomôže to podporiť koncentráciu a energetickú hladinu dieťaťa," radí Quigleyová. Rutina by podľa nej mala byť podobná bežnému školskému dňu, vrátane chodenia vonku, rôznych druhov učenia sa zručností a pravidelných prestávok. Uistite sa, či si dieťa dokončí úlohy, ktoré mu učiteľ zadal a či sa pripravuje na ďalší vyučovací deň.

Vytvorte systém založený na odmeňovaní

Systém odmien je skvelým motivačným nástrojom, ktorý učitelia používajú na odmeňovanie detí za prácu a dobré správanie, aby ich povzbudili aj k tomu, čo ich nemusí baviť. Odmeny nielen motivujú, ale aj pomáhajú zlepšiť správanie. Keď to ide v škole, prečo by ste to neskúsili aj doma? Systém bodovania, napríklad body za dobré správanie a ich odoberanie za zlé je dobrou alternatívou k inej forme trestu, akou je napríklad zákaz elektroniky, kľačanie v kúte či podobné výchovné nástroje.

Je dôležité pamätať na to, že treba pochváliť a oceniť úspechy dieťaťa. Zvyšuje to jeho sebaúctu a podporuje samostatnosť,“ pripomína zároveň Quigleyová. U menších detí sebavedomie zvyšuje aj dávanie denných cieľov, lebo sú motivované dosiahnuť ich vlastným úsilím. Starším deťom ponúknite iné druhy stimulov, napríklad hodinu televízie navyše alebo malý darček za úsilie.

Varte spolu

Mladšie deti rady pomáhajú v domácnosti a sú hrdé na to, keď vidia výsledok niečoho, na čom sa podieľali. V tomto bode robia mnohí rodičia chybu – zameriavajú sa na slovenčinu, matematiku či prírodné vedy, ale zabúdajú, že môžu zvoliť aktivity, ktoré bsahujú niekoľko koncepcií výučby.

Vyberte si každý deň recept obsahujúci rôzne prísady. Použite váhu a požiadajte dieťa, aby potrebné ingrediencie odvážilo, nameralo správne množstvo vody či mlieka, pripravilo x kusov zemiakov, y kusov mrkvy a podobne.

Varením sa môže dieťa naučiť aj niekoľko ďalších zručností, ako napríklad: hygienické zručnosti (dôležitosť umývania rúk), čítanie nutričných informácií na etiketách, dôležitosť vyváženej stravy,  základy bezpečnosti pri používaní rôznych kuchynských náradí či sporáka alebo rúry.

Povzbudzujte deti, aby zostali v spojení s okolím

Dávajte pozor, aby sa vaše dieťa príliš „neodpojilo“ od vonkajšieho sveta. Človek je sociálna bytosť a na niektoré deti môže izolácia pôsobiť tak, že prestanú s vonkajším okolím komunikovať. Tomu by ste mali zabrániť. Je potrebné, aby dieťa komunikovalo nielen s vami a počas dištančného vyučovania s učiteľmi, ale aj so spolužiakmi, kamarátmi, starými rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými je počas bežných dní aj v osobnom kontakte. V tomto období nie je až také žiadúce zakazovať im elektroniku, online hry s kamarátmi sú obohacujúcejšie, ako keď sa dieťa uzatvára do seba. Keď sa ťažko prispôsobuje tomuto novému, izolovanému prostrediu, ubezpečte ho, že je dočasné.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia