Problémové správanie detí v školskom veku: Takto ho hravo vyriešite!

Problémové správanie detí v12.10.2020 |

Hoci sú deti vo veku od 6 do 9 rokov zábavné, zároveň predstavujú výzvu. Ich správanie môže byť nevyspytateľné, preto by sa rodičia mali obrniť dávkou trpezlivosti.

Stačí poznať stratégie, ktoré možno použiť na riešenie problémového správania a ktoré môžu dať dieťaťu cennú životnú lekciu, píše sa na verywellfamily.com.

Typické správanie detí v školskom veku

Správanie školopovinného dieťaťa už nie je také, aké bolo pred pár rokmi. Zároveň však nie je ešte schopné držať krok s veľkými deťmi, takže rátajte s prechodným vývojovým obdobím, kedy sa bude správať inak, ako ste boli zvyknutí. Celkovo sa deti v školskom veku dokážu už dlhšie koncentrovať a tiež majú väčšiu trpezlivosť pri tom, keď čelia prekážkam a neúspechom. Majú tiež lepšie kognitívne a fyzické schopnosti a ľahšie vykonávajú každodenné úlohy. 

V tomto období vývoja majú deti tendenciu testovať vaše hranice. Dieťa v školskom veku pravdepodobne často mrnčí a stále sa ešte môžu objaviť občasné záchvaty hnevu, ktoré však už budú menej časté. Problémy s chovaním môžu nadobudnúť úplne nový rozmer, keďže deti sú výrečnejšie a schopnejšími vyjadrovať svoje myšlienky. Mnoho detí v školskom veku túži po spravodlivej miere samostatnosti. Možno zistíte, že napriek zručnostiam a znalostiam, ktoré ste ho naučili, môže ich zabudnúť použiť. Ešte stále potrebujú jemné dolaďovanie. 

Typické správanie:

  • Širší rozsah pozornosti
  • Lepšia sebakontrola
  • Testovanie hraníc
  • Túžba po nezávislosti

Problémové správanie:

  • Vzdor
  • Klamanie
  • Súrodenecká rivalita a boj
  • Mrnčanie

Výzvy, ktorým čelia rodičia

U detí od 6 do 9 rokov nastávajú v správaní menej príjemné zmeny. Aj keď sa problémy s disciplínou, ako napríklad vzdor, mohli u dieťaťa vyskytnúť už v skoršom veku, s pribúdajúim vekom a väčšou samostatnosťou nadobúdajú úplne iný aspekt.

Vzdor je u detí školského veku úplne bežný, preto sa nečudujte, že váš školák odmietne urobiť takmer všetko, o čo ho požiadate. Vzdor je zvyčajne fáza, ktorá príde a pomaličky sa postupne sa vytráca.

Treba rátať s tým, že vám deti niekedy aj zaklamú. Buď sa snažia prezentovať v priaznivom svetle chválením sa niečím, čo sa v skutočnosti nestalo alebo klamú v snahe vyhnúť sa problémom. 

Aj keď sa vaše deti môžu mať navzájom rady, rivalita a boje sú veľmi častou súčasťou súrodeneckých vzťahov. 

Šuchtavosť alebo inak povedané flákačstvo môže byť ďalším frustrujúcim správaním. Či už si vaše dieťa obúva topánky 10 minút alebo je najpomalším jedákom na svete, môže to byť frustrujúce. Hlasné kňučanie patrí tiež k typickému správaniu menších školákov. Je to jeden z najnepríjemnejších zvukov, ktoré rodičia poznajú. A veľa detí v školskom veku tento zvuk zdokonalilo na umenie.

Fungujúce stratégie disciplíny

Plán, ako na disciplínu detí, by mal obsahovať pozitívnu podporu, ale i negatívne dôsledky. Posilnite dobré správanie chválou a vyvoďte negatívne následky, keď dieťa poruší pravidlá. Toto sú podľa odborníkov najefektívnejšie disciplinárne stratégie pre deti v školskom veku.

Pochváľte dobré správanie

Pochváľte dieťa za jeho úsilie a zvýšte jeho sebadôveru. Chválou ho povzbudíte, aby sa ďalej snažilo. 

Použite „Pravidlo disciplíny od babičky“

Ide o jemnú zmenu spôsobu, akou formulujete jednotlivé frázy. Namiesto toho, aby ste povedali: „Nemôžeš sa ísť bicyklovať, keďže máš v izbe neporiadok,“ radšej zvoľte inú frázu: „Môžeš sa ísť bicyklovať hneď potom, ako bude tvoja izba poupratovaná.“ Dieťa sa tak naučí, že môže získavať určité privilégiá tým, že bude robiť dobré rozhodnutia.

Poskytnite logické dôsledky

Vyvoďte dôsledky, ktoré priamo súvisia s priestupkom vašej ratolesti. Ak dieťa odmietne vypnúť počítač, keď mu to poviete, zakážte mu ho používať na 24 hodín.

Nechajte ho čeliť následkom

Nechajte dieťa čeliť následkom jeho rozhodnutí. Ak si napríklad 9-ročné dieťa nezabalí desiatu alebo občerstvenie na turistiku, keď mu to poviete, dôsledkom bude, že zostane hladné. Možno si to zapamätá nabudúce, ak zažije prirodzený následok na vlastnej koži.

Vytvorte systém tokenovej ekonomiky

Tokenova ekonomika je technika, ktorá je určená k úprave správania pomocou pozitívneho posilnenia. Vytvorte jednoduchý systém tokenovej ekonomiky, ktorý umožní dieťaťu získavať žetóny za dobré správanie. Potom ich môže vymieňať za privilégiá, ako je napríklad čas na počítači alebo príležitosť absolvovať nejaký výlet s kamarátmi.

Bojujte proti problémom, ktoré by mohli nastať

S pribúdajúcimi rokmi je škola čoraz viac náročnejšia. Niektoré problémy so správaním môžu prameniť z frustrácie dieťaťa z nepochopenia školského učiva či podobného problému. Mnoho detí by bolo radšej, keby ich rovesníci videli skôr ako „triedneho klauna“ než dieťa, ktoré nevie matematiku.

Aj keď problémy so správaním prameniace v problémoch s učením by sa mali stále riešiť s dôsledkami, musíte tiež vyriešiť základný problém. Pomôžte dieťaťu osvojiť si správne návyky, ktoré mu pomôžu k úspechu v škole. Pravidelne s ním robte domáce úlohy, majte na to vyhradený čas a všímajte si jeho pokrok. Niektoré problémy môžete riešiť v spolupráci s učiteľom. Môže sa stať, že takýmto spôsobom odhalíte problém, ktorý súvisí s duševným zdravím, ako je ADHD alebo porucha učenia – dyslexia. 

Sedem, osem a deväťročné deti môžu byť neisté a môžu mať pochybnosti o svojich vlastných schopnostiach. Môžu sa porovnávať s rovesníkmi, takže je dôležité naučiť svoje dieťa, že vďaka praxi a úsiliu môže svoje schopnosti zlepšovať.

Akú výchovu zvoliť?

Výskum ukazuje, že autoritatívny prístup vedie k najúspešnejším výsledkom u detí. Majte na dieťa vysoké nároky, ale poskytnite mu zároveň dostatočnú podporu. Prejavte city a empatiu, ale stanovte jasné pravidlá a vyvodzujte dôsledky v prípade ich porušenia. Toto úsilie vám môže pomôcť stať sa autoritatívnejším rodičom, čo je kľúčové pre to, aby sa vaše dieťa stalo zodpovedným dospelým.

Deti sú kvôli uisteniu a bezpečnosti závislé na dospelých. Jedným z najlepších spôsobov, ako dať dieťaťu pocit bezpečia, je venovať mu veľa pozornosti. Každý deň si vyhraďte niekoľko minút na to, aby ste sa mu venovali. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa zle správalo, hrajte s ním hry či rozprávajte sa o tom, aký malo deň. Tým, že svojmu dieťaťu venujete veľa pozornosti, bude mať tendenciu dodržiavať vaše pravidlá.

Ďalšie tipy

Riešte problémy spoločne - Keď dieťa vykazuje špecifické problémy so správaním, sadnite si a vyriešte problém spoločne. Deti v školskom veku môžu byť veľmi úprimné, čo by mohlo pomôcť vyriešiť problém. Položte mu otázky typu: „Toto je tretíkrát, čo si si zabudol domácu úlohu. Čo by ti pomohlo spomenúť si?“

Vysvetlite svoje pravidlá - uveďte jednoduché vysvetlenie dôvodov, prečo treba dodržiavať pravidlá. Hovorte o bezpečnosti, zdraví, morálke alebo spoločenskej etikete. Potom pochopí, že sa mu nesnažíte znepríjemniť život, ale naopak, chcete mu dať to najlepšie.

Povzbuďte dieťa, aby vyjadrilo svoje pocity - naučte ho, že pocity sú v poriadku. Povzbudzujte ho, aby ich vyjadrovalo kreslením, rozprávaním alebo písaním.

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/jp

Ďalšie články

Diskusia