Psychologička: Ako vnímajú podľa nej deti dnešný návrat do škôl?

Psychologička: Ako vnímajú podľa01.06.2020 |

Pre jedno dieťa najkrajší darček k Medzinárodnému dňu detí, pre iné skôr trest než radosť. Väčšina škôlkarov a školákov sa však na zmenu teší.

Deti sa v prevažnej väčšine na návrat do škôl tešia, najmä na svojich spolužiakov, kolektív, ale aj na učiteľov. Pre TASR to uviedla psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Beáta Sedláčková v súvislosti s obnovením vyučovania na základných školách, kde sa dnes vracajú žiaci prvého až piateho ročníka.

"Menej sa už tešia na samotné vzdelávanie. V tomto smere je zo psychologického hľadiska veľmi dobrá postupná miera záťaže detí, aj pomalé stupňovanie nárokov na výkon dieťaťa," uviedla psychologička. Deti nebudú podľa nej po návrate do škôl písať písomky a nemali by byť ani skúšané.

Škola podľa psychologičky nie je iba prostredím, kde deti získavajú vedomosti a učia sa. "Pre deti škola predstavuje predovšetkým sociálne prostredie, kde sa začleňujú do rovesníckych vzťahov a získavajú neoceniteľné zručnosti v oblasti socializácie," poznamenala. Ako doplnila, na prvom mieste by mala byť po návrate detí do škôl ich opätovná socializácia. "Učitelia by mali s deťmi veľa komunikovať, venovať im veľa pozornosti, snažiť sa odhaliť prípadné ťažkosti. V prípade problémov je vhodné vyhľadať psychologickú pomoc." 

Psychologička poukázala aj na to, že sa nevie, v akom psychickom stave sa deti vrátia do škôl. "Mnoho ich príde s emocionálnymi ťažkosťami vyplývajúcimi z izolácie, prežívaného domáceho násilia, ktoré mohlo počas posledných týždňov eskalovať. Deti sa teda vrátia do škôl z odlišného prostredia, ale aj odlišných podmienok, v ktorých strávili krízové obdobie. Aj miera podpory, ktorá im bola poskytovaná zo strany blízkych, sa veľmi líši," povedala. Poukázala na to, že niektoré deti mali počas obdobia online vzdelávania výraznú podporu zo strany rodičov, niektoré, naopak, žiadnu. Medzi deťmi sú aj také, ktorým sa s pedagógom počas tohto obdobia nepodarilo spojiť.

Deti potrebujú určitú fázu adaptácie, počas ktorej sa opäť zaradia do školského života. "Adaptačná fáza môže u každého dieťaťa prebiehať inak a tiež sa môže líšiť jej dĺžka. Vidíme to aj po návrate detí do škôl po letných prázdninách - deti potrebujú určitý čas, kým si opäť navyknú na školský režim a každodenné povinnosti," poznamenala psychologička z VÚDPaP. Pomôcť im podľa nej môžu pedagógovia, ale aj rodičia.  

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az
Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia