11 neúmyselných chýb, ktoré ovplyvnia deti v neskoršom živote

11 neúmyselných chýb, ktoré19.02.2021 |

Aj keď veci robíme s najlepšími úmyslami, pre deti môže byť naše správanie niekedy zraňujúce. Dospelí totiž zabúdajú, ako dieťa vníma a prežíva svet a ako veľmi k rodičom vzhliada.

Výchova nie je jednoduchá a nejestvuje iba jedna dobrá cesta. Snažte sa vyhnúť klasickým nástrahám rodičovstva, do ktorých sa zapletie občas každý z nás. Toto sú najčastejšie neuvedomelé chyby, ktorých sa dopúšťame:

1. Potrebujeme, aby deti boli k nám fyzicky láskavé

Nevynucujte si od dieťaťa prejavy lásky, lebo to môže v ňom vyvolať pocit, že jeho hlavným životným cieľom je páčiť sa druhým. V zásade môže mať pocit, že jeho potreby sú druhoradé. Neskôr v živote sa môže cítiť bezcenné, ak neurobí radosť niekomu inému.

2. Prenášame na ne zodpovednosť za svoje emócie

Takéto správanie môže vaše dieťa zaťažiť pocitom nadmernej zodpovednosti, upozorňuje brightside.me. To môže viesť k tomu, že bude mať v neskoršom živote nefunkčné vzťahy, najmä s partnerom, ale tiež s priateľmi. Pokiaľ ide o romantické vzťahy, môže si myslieť, že má zodpovednosť za to, aby ich partner bol šťastný. Nebude chápať, že to tak nie je.

3. Podrobne im rozprávame o svojom živote

Pretože deti sú závislé na dospelých, je dôležité, aby sa so svojimi rodičmi cítili bezpečne. Keď dieťaťu rodič rozpráva všetky podrobnosti zo svojho súkromného života, môže dôjsť k strate zmyslu pre autoritu, keď sa prekročia hranice. V neskoršom živote sa to prejaví vzpurným správaním, ako aj problémami s disciplínou. Hranice rodič – dieťa, by ste nikdy nemali prekračovať. Neznamená to však, že by ste sa s nimi nemali o nič deliť. Potrebné je len ustrážiť množstvo informácií, ktoré sa k dieťaťu dostanú.  


TIP: 10 vecí, ktoré sa deti potrebujú naučiť v detstve

 


4. Nútime ich robiť to, čo chceme my, nie ony

Požiadavky, ako napríklad aby sa dieťa venovalo nejakému športu alebo študovalo konkrétny odbor, ktorý považujete za najlepší, môže zanechať na dieťati trvalé následky. Budujete tým uňho sklony k búreniu sa alebo naopak, podriaďovaniu sa iným.

5. Sme „helikoptéroví“ rodičia

„Helikoptérové rodičovstvo“ znamená, že máme deti neustále pod kontrolou. Chránime ich pred všetkými následkami, dobrými aj zlými. Problém je v tom, že dieťa sa od nás dozvie, že svet a ľudia nie sú nebezpeční, čo mu môže v dospelosti ublížiť.

6. Snažím sa s nimi tráviť všetok čas

Samozrejme, rodičia chcú byť po boku detí a nepúšťať ich z dohľadu. Dôležitá je však aj nezávislosť. Jednoduché veci, ako je hranie sa osamote, môžu byť dôležitou súčasťou vývoja dieťaťa. Naučí sa zabaviť samo seba a samostatnej činnosti, pri ktorej sa zabaví aj bez pomoci rodičov.

7. Ignorujeme dôležité rozhovory

Nevšímať si, čo nám dieťa hovorí, je premárnenou príležitosťou na vzdelávanie a pozitívny vplyv naň.  Môže to byť čokoľvek, od zvedavých otázok až po veľké spoločenské témy. Dieťa sa pri vás cíti natoľko bezpečné, aby si dovolilo klásť vám rôzne otázky a vy by ste mali jeho zvedavosť rešpektovať. Dáte mu tak vedieť, že je v poriadku pýtať sa na čokoľvek a že môže za vami kedykoľvek prísť.

8. Vnucujeme im priateľstvá

Môžeme deti povzbudiť, aby sa s niekým spriatelili, ale iba ak ich počúvame. Ak dieťa nútime nadviazať priateľstvo, o ktoré sa nijako zvlášť nezaujíma alebo ho dokonca nechce, povedie to k neúspechu. Môže to skončiť tak, že dieťa bude v budúcnosti úzkostlivé a mať problém dôverovať ľuďom.

9. Porovnávame ich s ostatnými deťmi

Porovnávanie môže u dieťaťa vyvolať pocit viny za to, že je samo sebou, ale tiež mu môže ublížiť, ak nie je tým, za koho si myslí, že ho chcete mať. Môže to tiež poškodiť jeho priateľstvá, lebo sa začne objavovať  rivalita a žiarlivosť, vďaka čomu má pocit, že je v porovnaní s inými nedokonalé. Výsledkom môže byť nízka sebaúcta.

10. Často meníme opatrovateľky alebo miesta starostlivosti o dieťa

Nestabilita nie je dobrá pre žiadne dieťa. Nedostatok rutiny sa prejaví na nevypočítateľnom správaní dieťaťa a jeho nedôvere ku komukoľvek. Dieťa nechápe, prečo malo jednu opatrovateľku, o chvíľu ďalšiu a o krátky čas zase ďalšiu. Nie je dobré, keď si dieťa tvorí s niekým väzbu a ten zrazu zmizne z jeho života. V neskoršom živote to môže mať za následok, že nebude vedieť fungovať v zdravom vzťahu a prejaví sa uňho problémové správanie.

11. Nedôverujeme im dostatočne

Dôvera môže byť narušená tým, že uveríte inému dieťaťu namiesto svojho a nedáte mu priestor (bezpečne) experimentovať a skúšať nové veci. Tento druh správania môže spôsobiť, že sa dieťa začne búriť a robiť veci, ktoré by nemalo. Ak dieťaťu ukážete, že mu dôverujete, môžete mu pomôcť konať čestnejšie.

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia