8 vedecky podložených čŕt rodičov, ktorí vychovávajú úspešné deti

8 vedecky podložených čŕt05.02.2021 |

Príručka na dokonalé rodičovstvo neexistuje. Každý z nás preto robí pri výchove aj chyby. Rôzne štúdie však odhalili niektoré vlastnosti rodičov, s ktorými je pravdepodobnejšie, že dieťa bude v živote úspešné.

Ktorý rodič by nechcel, aby jeho dieťa bolo v živote šťastné, slušné a úspešné? Nestačí však po tom iba túžiť, ale pre to aj niečo urobiť. Nejde o žiadnu atómovú vedu. Naopak, dôležité je veriť svojim inštinktom a v prvom rade snažiť sa byť dobrým príkladom. Deti zo správania rodičov odpozorujú omnoho viac, ako by sa mohlo zdať. Ďalšou podstatnou súčasťou výchovy sú hranice, ktoré deti musia mať. Aj ony sa cítia istejšie, ak vedia, čo môžu očakávať a čo si môžu dovoliť, resp. čo si už dovoliť nemôžu. Portál brightside.me prináša súhrn 8 rodičovských čŕt, ktoré sa spájajú s výchovou úspešných detí.

1. Neskrývajú pravdu, ktorá môže ublížiť.

Deti, ktorým rodičia klamú, aj keď sú to „pekné klamstvá, aby zakryli škaredú pravdu“, môžu mať podľa prieskumu zo Singapuru väčšie problémy s prispôsobením sa dospelému životu. I keď sa niekedy klamstvo javí ako najjednoduchšie východisko, môže to smerom k dieťaťu vyslať protichodné posolstvo, najmä ak ho učíte, že čestnosť je v živote veľmi dôležitá. Je tiež pravdepodobnejšie, že buú klamať svojim rodičom aj v podstatných veciach.

2. Nepreberajú na internete svoje deti.

V dobe internetu sa veľa detí stretáva s novou formou porušovania ochrany ich súkromia: rodičia zdieľajú ich fotografie a informácie o nich na sociálnych sieťach. Mnoho influenceriek si dokonca vybudovalo kariéru tým, že vystavili život svojich detí svetu. Nielen, že je to objektívne nebezpečné, ale najmä starším deťom aj nepríjemné a z dlhodobého hľadiska to ovplyvňuje ich sebavedomie.

3. Povzbudzujú ich k cestovaniu.

Cestovanie je skvelé: vďaka nemu spoznávame nových ľudí, skúšame nové jedlá, nové miesta a kultúry. Ukázalo sa, že aj deti majú z osobného poznania sveta veľký úžitok. Cestovanie zvyšuje intelektuálnu zvedavosť, schopnosť rýchlo sa adaptovať, riešiť problémy a zvyšuje ich nezávislosť a sebadôveru. Nemusíte sa vybrať rovno do zahraničia, aj cestovanie po rodnej krajine alebo dokonca spoznávanie okolia prostredníctvom turistiky dokáže dieťa výrazne obohatiť. Ako dospelí sú potom omnoho otvorenejší, empatickí a rešpektujúci.

4. Trvajú na domácich prácach.

Mnoho štúdií preukázalo, že deťom, ktoré pravidelne doma pomáhajú, sa v živote darí lepšie. Treba ich zapájať do činností primeraných ich veku. Dávajú im cenné lekcie do života. Domáce práce deťom prirodzene ukazujú dôležitosť tímovej práce, riadenia času a riešenia problémov.

5. Chvália úsilie, nie výsledok.

Existujú dva spôsoby, ako oceniť intelektuálne úspechy. Buď môžeme povedať: „Si taký múdry!“ alebo povedať: „Pracoval ste tak tvrdo a prišiel si na to!“ Prvý spôsob podporuje pevné myslenie, zatiaľ čo druhý - rastové myslenie. Fixné myslenie hovorí deťom, že nemajú nič spoločné so skutočnými výsledkami a nemôžu zlepšiť schopnosti, ktoré už majú. Ale keď chválite úsilie, inšpirujete ich, aby sa snažili a nevzdávali sa. Deti, u ktorých rodičia podporujú rastové myslenie, sa neboja plniť náročné úlohy.

6. Pracujú.

Výskum z Harvard Business School ukázal, že dcéry mám, ktoré pracujú, majú tendenciu študovať, vypracovať sa na lepšiu pracovnú pozíciu a viac zarábať ako ich rovesníčky s mamami, ktoré nepracujú. A synovia týchto matiek sa viac podieľajú na domácich prácach a starostlivosti o deti.

7. Majú zdravý vzťah.

Deti, ktorých rodičia sa neustále hádajú, sú na tom horšie ako deti, ktorých rodičia žijú v stabilnom a vyrovnanom vzťahu. V rodinách s vysokou úrovňou konfliktov medzi rodičmi sú deti vystavené väčšiemu riziku vzniku emocionálnych, sociálnych a behaviorálnych problémov, ako aj problémov s koncentráciou a školskými výkonmi. Tiež im chýba vzor zdravého vzťahu a v dospelosti môžu nevedomky opakovať správanie svojich rodičov. Deti zo spokojných rodín sú emocionálne vyspelejšie a je u nich menšia pravdepodobnosť, že sa dostanú do toxického vzťahu.

8. Majú autoritu.

Psychológovia rozlišujú 3 typy štýlov výchovy: rešpektujúci, pasívny a autoritársky. Kým pasívny a autoritársky model sú založené na extrémoch – buď dovolím všetko alebo nič, rešpektujúci je založený na prirodzenej autorite rodiča. Takýto rodič podporuje záujmy dieťaťa a jeho zodpovednosť za výsledky. Z detí týchto rodičov vyrastú disciplinovaní, ale nezávislí a sebavedomí dospelí ľudia.

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia