10 vecí, ktoré sa deti potrebujú naučiť v detstve

10 vecí, ktoré sa09.11.2020 |

V detstve sa tvorí základ vlastného obrazu človeka. Existujú určité lekcie, ktoré je nevyhnutné dieťaťu dať, aby z neho vyrástol šťastný dospelý človek.

„Detský mozog je ako huba," pripomínajú odborníci. Niektoré veci, ak sa nenaučíme v detstve, nepochopíme už nikdy alebo s veľkými problémami. Napríklad, základy správania vštepujeme deťom do 6-tich rokov veku, aj cudzí jazyk sa o0mnoho ľahšie naučia v detstve ako v neskoršom veku. Je naozaj potvrdené, že niektoré zručnosti a vedomosti je nevyhnutné nadobudnúť v prvých rokoch života, aby si dieťa mohlo vybudovať základy, ktoré mu pomôžu zvládať mnohé veci, ktoré sú už zložitejšie, v dospelosti. Ktoré sú to?

1. Cudzí jazyk

Štúdie jasne ukazujú, že deti, ktoré sa učia druhý jazyk, sa rýchlejšie prispôsobujú zmenám, majú lepšiu pamäť a lepšie chápu jazyk vo všeobecnosti. Nehovoriac o tom, že komunikácia v iných častiach sveta nebude pre vaše dieťa problémom a budú mať viac možností budovať si kariéru. Vedci z výskumného ústavu Rotman v Kanade dokázali, že ovládanie dvoch jazykov okrem iného pomáha aj mozgu oddialiť nástup Alzheimerovej choroby v starobe.

3. Hra na hudobný nástroj

Journal of Neuroscience publikoval štúdiu, v ktorej sa zistilo, že deti učiace sa hrať na nejaký hudobný nástroj, si zlepšujú sluch a posilňujú mozog. Je to preto, lebo pri hre na hudobný nástroj sa aktivuje niekoľko mozgových systémov naraz. Deti, ktoré ovládajú hru na hudobnom nástroji, dokážu v dospelosti lepšie komunikovať a sú kreatívnejší.

3. Plávanie

Akákoľvek fyzická aktivita nám umožňuje žiť zdravší život. To, čo odlišuje plávanie od iných športov je to, že ide o činnosť, ktorá môže zachrániť život dieťaťa v extrémnej situácii, posilňuje končatiny a pomôže mu rozvinúť lepšiu koordináciu. Plávanie tiež pomáha udržiavať mozog v lepšej kondícii.

4. Tanec

Tanec zlepšuje výkon u hyperaktívnych detí. Umožňuje im komunikovať a vyjadrovať svoje emócie prostredníctvom tela. Tanec tiež prenesie deti bližšie k rôznym kultúram, naučia sa dôverovať svojmu vlastnému telu a byť sebavedomejšie.

5. Recyklácia

Recykláciou prispievame k starostlivosti o našu planétu a zanechávame lepší svet pre nasledujúce generácie. Ak si hovoríte, že sa na to môžete vykašľať, možno vás presvedčí niečo iné. Recyklácia je vhodná aj pre vaše deti, pretože je dokázané, že ponechanie opakovane použiteľných materiálov na dosah ruky podporuje kreativitu a psychomotoriku. Vaše dieťa bude vedieť, že nepotrebuje množstvo drahých zdrojov na uskutočnenie svojich nápadov. Napríklad spoločnosť Ecoembes v Španielsku, ktorá produkuje minimum odpadov, podporuje výučbu recyklácie v školách s cieľom zvýšiť povedomie o spotrebe a starostlivosti o životné prostredie. 

6. Hygiena

Hygiena je nevyhnutná pre život každého človeka. Okrem praktických dôvodov, ako je napríklad zdravý život, je to preto, lebo pomáha vytvárať štrukturované a organizované duševné procesy. V Japonsku je upratovanie vlastnej triedy a školy súčasťou školského vzdelávacieho systému.

7. Orientácia

Povzbudzovanie rozvoja orientácie u dieťaťa je dobré pre jeho mozog a pomôže mu ľahšie sa správať v akýchkoľvek situáciách. Odborníci zistili, že existuje vnútorná GPS, ktorá vytvára siete v našich neurónoch, ktoré pomáhajú mozgu plánovať trasy a zlepšovať rozhodovacie procesy.

8. Varenie a domáce práce

Varením s deťmi zlepšujete ich vzťah k jedlu. Ak ich zapojíte do prípravy jedla, budú pri jedle opatrnejšie a je väčšia pravdepodobnosť, že budú vyhľadávať a konzumovať zdravšie potraviny. Učte ich pracovať s receptami, pochopia, že je dôležité dodržiavať pokyny a skúmať jednotlivé zložky jedál zmyslami. Ukazujte im, ako sa jednotlivé potraviny správajú, keď sa varia, paria či pečú. Naozaj je dôležité zapájať do varenia deti už od malička, začnite nátierkami, šalátmi či dezertami, pri ktorých nie je potrebná tepelná úprava. Postupne prejdite aj k vareným a pečeným pokrmom, vždy ich však pripravujte spoločne. Experti pripomínajú, že ak deti nepustíte k sporáku alebo im nedovolíte ani pod dozorom chytiť nôž, nenaučíte ich tomu, ako byť pri manipulácii s nimi obozretnými.

Rovnako dôležité je deti zapájať do domácich prác – upratať si hračky, odpratať si po jedle, utrieť prach vo svojej izbe, pozametať – to by sa malo stať pre dieťa rutinou.

9. Narábanie s peniazmi

Ako rastieme, postupne prichádza aj zodpovednosť za peniaze a ak nie sme pripravení, môžeme robiť viac zbytočných chýb. Je dôležité, aby sme deti učili, že peniaze sú nástrojom, nie odmenou, a že je potrebné ich šetriť a nad investíciami uvažovať. Finančná gramotnosť slovenských žiakov je v rámci krajín OECD podpriemerná.

10. Práca s emóciami

Nikto na svete nie je stále iba šťastný a spokojný. Niektoré situácie vytvárajú v nás nepríjemné emócie, ktorým sa nijako nemôžeme vyhnúť. Ak budete dieťa už od raného veku učiť rozpoznávať tieto pocity, prijať ich a spracovať, za to vám bude vždy vďačné. Nechráňte ho za každú cenu pred každou negatívnou či nepríjemnou situáciou. Emocionálna inteligencia umožní vášmu dieťaťu prijímať rozhodnutia a primerane reagovať v zložitých situáciách.

Na školách deti učia, aby dosahovali vynikajúce akademické výkony, učili sa a robili domáce úlohy, získavali informácie a spolupracovali s ostatnými. Rodičia by ich zase mali naučiť, že je dôležité urobiť si prestávku a priestor na hru, uvoľnenie napätia. Existujú rôzne techniky dýchania, ktoré môže  praktizovať celá rodina. Tým sa zníži úroveň stresu a eliminuje sa riziko vzniku ochorení súvisiacich so stresom.

Fotogaléria

gettyimages.com
Autor: © Zoznam/az

Ďalšie články

Diskusia