Synovia verzus dcéry: Potrebujú rozdielny prístup

Synovia verzus dcéry: Potrebujú29.01.2019 |

To, aký používate tón či jazyk tela, si vykladajú úplne odlišne. Chlapci a dievčatá. Každý má svoj svet a potrebuje trochu iný prístup.

Mozog chlapcov a dievčat sa vyvíja rozdielne. Vedci napríklad pomocou funkčných snímok s magnetickou rezonanciou sledovali, ako rôzne časti mozgu svietia, keď dievčatá a chlapci hovoria, odpovedajú na hádanky alebo sa zabávajú. Zatiaľ čo vrodené rozdiely v anatómii mozgu môžu vysvetľovať, prečo sú chlapci neposední a dievčatá nežne ukladajú bábiky k spánku, každé dieťa je jedinečné aj v tom, ako sa vyvíja.  

Stereotypy sú nebezpečné. Ako dospelí sme zodpovední za povzbudenie technických spôsobilostí a fyzickej odvahy u dievčat a za rozvoj citlivosti a jemnejšieho vyjadrovania u chlapcov. Aby sme to však mohli urobiť, musíme si uvedomiť, aký môže mať pohlavie vplyv na komunikáciu a zároveň sa snažiť prispôsobiť individuálnym vlastnostiam a temperamentu dieťaťa.

Spôsob prihovárania sa

U chlapcov sa rozvíjajú jazykové zručnosti pomalšie ako u dievčat. Ich reč je úplne zrozumiteľná zhruba vo veku 4 a pol roka. Takže, vyvarujte sa "konštruktívnej kritike" používaním abstraktných slov a spojení. Vaše dohováranie, pri ktorom malému chlapcovi poviete, že mal „nevhodné správanie“ mu môže znieť ako „bla-bla-bla-bla“ a vlastne vôbec nechápe, čo od neho chcete.  

Dievčatám sa rozvíjajú jazykové zručnosti skôr ako chlapcom a ich reč je zrozumiteľná od 3 rokov veku. Coros callosum, nervové tkanivo spájajúce dve hemisféry mozgu, je u dievčat hrubšie, čo uľahčuje komunikáciu. Nezamieňajte si však impozantnú verbálnu schopnosť dcéry s jej emocionálnou zrelosťou! 

Pozornosť

V priemere chlapci nahovoria toho denne menej než dievčatá a tiež hovoria pomalšie. Aby ste sa uistili, že vám syn rozumie, hovorte pomalším a uvoľneným tempom, ale dávajte si pozor, aby to nebolo príliš „robotické“.

Dievčatá povedia za deň dva až trikrát toľko slov ako chlapci a rozprávajú dvakrát rýchlejšie. Rozprávajte s nimi dosť rýchlo a výraznejšie, aby ste ich zaujali, ale dajte si pozor, aby to nebolo až prirýchlo!

Vnímanie

Mozog chlapcov vylučuje menej serotonínu ako mozog dievčat. To robí chlapcov impulzívnejšími. Práve menej serotonínu je dôvodom toho, že nedokážu regulovať náladu tak obratne ako dievčatá.  Na toto pri komunikácii nezabúdajte. Mala by byť jednoduchá, jasná a vecná. Kritiku sa snažte „zaobaliť“.

Dievčenský mozog zase vylučuje viac serotonínu a to dievčatám uľahčuje modulovať nálady a regulovať prejavy emócií. Ale uvedomte si, že argumenty o dodržiavaní pravidiel, o  jedle či o neporiadku v izbe vašej dcéry nevyriešite počas jednej, aj keď logickej diskusie.

Sprostredkovanie pocitov

Chlapčenský mozog vylučuje menej oxytocínu a vazopresínu ako dievčenský. To znemožňuje chlapcom vnímať príznaky bolesti alebo strachu u iných. Takže váš syn nebude často počuť jemné rozdiely vo vašom tóne a vaše povzdychy či sarkastické náznaky zostanú bez odozvy. Myslite na to, že ak si nevšimne váš hnev, nie je to o ignorácii, jednoducho je to tak dané.

Dievčenský mozog vylučuje viac týchto hormónov ako chlapčenský a preto dokážu na príznaky bolesti alebo utrpenia u iných rýchlo reagovať. Vedzte, že dcéra je omnoho citlivejšia na tón hlasu, ktorý použijete a hneď vycíti, či je opovržlivý, výsmešný alebo rozhorčený.

Hlasitosť

Chlapci vyžadujú, aby hlas, ktorým sa im prihovárate, bol o šesť až osem decibelov silnejší ako keď sa prihovárate dievčatám. Majú tiež vyššiu toleranciu hluku na pozadí. Takže majte na pamäti, že ak žiadate o niečo svojho syna, je normálne urobiť to dva alebo trikrát. Použite krátke vety a hovorte pomerne hlasno, ale nekričte.

Dievčatá rozoznávajú hlasy pri nižších decibeloch a tiež obvykle rozlišujú nuansy tónu lepšie ako chlapci. Môžu lepšie počuť pri vyšších frekvenciách, ale tiež ich ľahšie rozruší alebo rozptýli hluk v pozadí. Takže... pri dievčatách potichšie a keď chcete niekomu povedať tajomstvo, dávajte si veľký pozor, či nie je dcéra nablízku.

Kontakt

Chlapci nevyhľadávajú očný kontakt tak často ako dievčatá. Majú tendenciu byť komunikatívnejší vtedy, keď vedľa niekoho sedia. Takže, ak potrebujete hovoriť o niečom dôležitom, skúste to napríklad pi jazde autom, na prechádzke alebo pred spánkom pri tlmenom svetle v jeho izbe. Samozrejme, ak potrebujete odkomunikovať dôležité požiadavky alebo ho pokarhať, upriamte jeho pozornosť na seba tým, že si ho posadíte tvárou v tvár.

Dievčatá vyhľadávajú a pozitívne reagujú na očný kontakt, usmievajú sa a verbálne komunikujú tvárou v tvár. Ak potrebujete objasniť rozrušujúcu udalosť, použite rozvláčnejšie vety. Dávajte si veľký pozor na použité slová, dievčatá dokážu každé jedno rozoberať.

Emócie

Chlapci majú väčšiu separačnú úzkosť a do tretieho roku života častejšie plačú. Ako rastú, ich autonómny nervový systém (ktorý reguluje srdcovú frekvenciu, krvný tlak a trávenie) spôsobuje, že reagujú na stres alebo konfrontáciu vzrušením alebo nadšením. Takže o pocitoch hovorte skôr  nepriamo, napríklad čítaním príbehu pred spaním, rozprávaním príbehov o iných alebo sa bavte o synových snoch.

Schopnosť dievčat čítať sociálne signály im pomáha prispôsobiť sa novým podmienkam. Ich autonómny nervový systém spôsobuje, že reagujú na stres tým, že sa stiahnu alebo cítia závraty, nevoľnosť či strach. Takže ak príde domov smutná, s pocitom hnevu alebo nespravodlivosti,  zahrajte sa na súcitnú dobrú vílu alebo psychologického poradcu a s pochopením ju vypočujte. Snažte sa nesúdiť.

Prečítajte si tiež:

10 vedecky overených tipov, čo robí dieťa šťastnejším

Toto je 9 dôvodov, prečo sú mladší súrodenci iní ako starší

Fotogaléria


Foto: thinkstock.com
Zdroj: hj

Ďalšie články

Diskusia